Rozwój osobisty

Racjonalna Terapia Zachowania w Katowicach!

location icon
Centrum Rozwoju i Edukacji Kotlarza 10B, Katowice
calendar icon
Od 7 lut 15:00 do 9 lut 15:00

Centrum Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie z RTZ- Racjonalnej Terapii Zachowania w Katowicach! 
Szkolenie (19godzin!) odbędzie się w dniach 7-9 lutego i poprowadzi je Agnieszka Hottowy.


Racjonalna Terapia Zachowania (oryg. Rational Behavior Therapy - twórca: Maxie C. Maultsby) to poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej o szerokim zastosowaniu - przydatny zarówno w psychoterapii, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, jak i w pracy rozwojowej, w profilaktyce, coachingu czy np. w psychologii sportu. Nadaje się do pracy indywidualnej oraz grupowej.


RTZ wyróżnia się zestawem szczegółowo opracowanych technik autoterapeutycznych, które pozwalają klientowi na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy poza gabinetem. W podstawowej formie są one przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży (mniej-więcej od okresu gimnazjalnego). U dzieci można stosować wybrane elementy, najlepiej w połączeniu z pracą z ich opiekunami; podobne zalecenia dotyczą osób z niepełnosprawnością umysłową.
W przypadku osób pracujących w różnych zawodach pomocowych (np. lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, duchowni) program RTZ stosowany na sobie nie tylko przekłada się na komunikację z innymi ludźmi i jakość pracy, ale również może być skutecznym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.

Szkolenie RTZ I "ABC twoich emocji" ma charakter zarówno teoretyczny (wykłady i dyskusje w grupie), jak i warsztatowy.
Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe (140 stron drukowanych + ok. 200 stron w pdf), dzięki którym mogą utrwalać i poszerzać wiedzę zdobytą na szkoleniu. Materiały dotyczą samej RTZ, jak i wybranych elementów metod, które łatwo można z RTZ łączyć - takich, jak np. klasyczna terapia poznawczo-behawioralna CBT, Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT), inne podejścia "trzeciej fali" terapii behawioralnych (ACT, DBT), Terapia Simontonowska, Terapia Schematów, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Dialog Motywujący czy Komunikacja bez Przemocy Marshalla Rosenberga (NVC).


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
(uwaga: w zależności od potrzeb uczestników, możliwa jest zmiana kolejności niektórych zagadnień)

Dzień I, piątek, godziny: 15.00 - 20.00 (tylko przerwy kawowe):
1. Wprowadzenie, kontrakt grupowy, program warsztatów
2. Źródła i podstawowe cechy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)
3. Podejście do klienta oraz rola terapeuty/ trenera w RTZ
4. Możliwości łączenia RTZ z innymi nurtami
5. Model ABCD Emocji: podstawowy model liniowy i model cyrkularny
6. ABCD Emocji - ćwiczenia
7. Rozróżnianie myśli i uczuć w RTZ
8. Koncepcja systemów regulacji emocji Paula Gilberta - zastosowanie w RTZ
9. Rozumienie motywacji w RTZ
10. Spostrzeganie: mózg jest ślepy
11. Licz się ze słowami: wpływ języka na nasze emocje i działania

Dzień II, sobota, godziny: 10.00 -19.00  (przerwy kawowe + obiadowa)
1. Radzenie sobie ze złością - ujęcie typowe dla RTZ
2. Pięć Zasad Zdrowego (= Racjonalnego) Myślenia: wykład i ćwiczenia w sprawdzaniu przekonań
3.14:00 - 15:30 Przerwa obiadowa (uwaga! obiad we własnym zakresie)
4.. Racjonalna Samo-Analiza (RSA): wprowadzenie do pracy z przekonaniami
5. RSA - ćwiczenia praktyczne
6. Praca z wyobraźnią w RTZ (Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna) - utrwalanie efektów pracy z przekonaniami
7. Edukacja i re-edukacja emocjonalna: uczenie się i przeuczanie reakcji emocjonalnych
8. Dysonans poznawczo-emocjonalny, radzenie sobie z oporem w terapii

Dzień III, niedziela, godziny: 10.00-15.00 (tylko przerwy kawowe)
1. Model stadiów zmiany (Prochaska): jak ludzie się zmieniają? Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie
2. Praktyczna praca nad RSA w grupie (ćwiczenia)
3. Praca z poczuciem niższości; w zależności od otrzeb grupy praca z innymi wybranymi przez uczestników problemami (np. poczucie niesprawiedliwości, lęk, lęk przed śmiercią, choroby somatyczne, poczucie winy, depresja)
4. Wypalenie zawodowe: etiologia, zapobieganie i leczenie
5. Podsumowanie warsztatów, zakończenie


W ramach ceny szkolenia, dla absolwentów dostępna jest również pojedyncza konsultacja z trenerką przez Internet.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia (certyfikaty uczestnictwa).

O prowadzącym:

Agnieszka Hottowy, psycholog, od 2005 roku trener Racjonalnej Terapii Zachowania (aktualnie z tytułem Master Trainer), terapeutka terapii simontonowskiej; w latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika "Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna"; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby'ego "Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej" (z 2013 roku); redaktor merytoryczny i naukowy nowego wydania podręcznika do samopomocy "ABC twoich emocji" (z 2019 roku).
Ogółem od 2005 roku przeprowadziła około 300 szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje również indywidualnie z klientami (z dorosłymi i młodzieżą).

Godziny zajęć: piątek 15.00-20.00, sobota 10.00-19.00, niedziela 10.00-15.00

KOSZT UCZESTNICTWA: 599 zł
Bilety można nabyć n
ajpóźniej do 31.01.20


Uwaga: ze względu na zapewnienie jak największego komfortu uczestników maksymalna ilość miejsc wynosi 16.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://centrum-rozwoju.edu.pl/
oraz facebooka: https://www.facebook.com/centrumrozwojuiedukacji/

Kontakt:
Grażyna Pławska
tel.: 609 003 258
grazyna.plawska@centrum-rozwoju.edu.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
już niedostępne 599,00 zł -