Prawo i Podatki

PODATKI VAT, CIT i PIT 2020. Szkolenie: Polbi - Warszawa, Tomasz Wojewoda.

location icon
Centrum LIM (Hotel Marriott) lub Central Tower. Aleje Jerozolimskie - ścisłe centrum miasta., Warszawa
calendar icon
Od 27 kwi 10:00 do 27 kwi 16:00


SZKOLENIE: Podatki VAT, CIT i PIT 2020

ORGANIZATOR SZKOLENIA: Polbi - Warszawa.

MIEJSCE: Warszawa, Aleje Jerozolimskie.

Centrum LIM (budynek hotelu Marriott) lub Central Tower (COMARCH). | ➡️ Szczegóły lokalizacji.

CZAS TRWANIA: 31 marca 2020 roku (wtorek, zajęcia w godz. 10:00 - 16:00).

PROWADZĄCY: Tomasz Wojewoda - Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

CENA SZKOLENIA: 490 zł za osobę (VAT zw.).

ZNIŻKI, PROMOCJE: Z jakich cen specjalnych można skorzystać? | ➡️ Zobacz na stronie szkolenia.  • NAJNOWSZE ZMIANY PODATKOWE 2020. CIT i PIT - bieżące problemy i zagadnienia z zakresu podatków dochodowych. Limity amortyzacji samochodów, tytuły kosztów podatkowych, raty leasingowe, rozliczanie strat podatkowych, zwolnienia podatkowe.
  • PLANOWANE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH. Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów, wyższy limit kwotowy uznawania za małego podatnika, indywidualny rachunek podatkowy.
  • PODATEK VAT 2020. Aktualne zmiany w podatku od towarów i usług. Wystawianie faktur, podzielona płatność, refakturowanie usług, międzynarodowe transakcje łańcuchowe.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA - PODATKI VAT, CIT I PIT 2020


VAT 2020 - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG


1. Wystawianie faktur VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Zmiany w podatku VAT, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

2. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT)

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).

3. VAT - międzynarodowe transakcje łańcuchowe

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).

4. Deklaracje podatku VAT w 2020 roku

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie zastąpienia deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

5. Nowa matryca stawek podatku VAT

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek podatku VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

6. Uproszczenia rozliczania VAT w imporcie towarów

Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 roku, uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

7. Likwidacja odwrotnego obciążenia, obowiązkowy split payment

Zmiany wprowadzone w podatku VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

8. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 listopada 2019 roku w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków niż podatek VAT, możliwość dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki itp.

9. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe

Zmiany dokonane w VAT od 1 listopada 2019 roku i nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

10. Nowe stawki VAT na książki, gazety, czasopisma

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

11. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Utworzenie od 1 września 2019 roku wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) - konsekwencje dla podatników.

12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe - sankcja VAT

Nowe regulacje w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 września 2019 roku w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

13. Kasy rejestrujące - co nowego w przepisach

Zmiany, od 1 maja 2019 roku, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

14. Panel dyskusyjny dotyczący podatku VAT

Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług, bieżące problemy i zagadnienia dotyczące VAT oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące omówionej tematyki związanej z VAT-em.


CIT I PIT 2020 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

15. Zapłata za faktury inny na rachunek - Biała księga

Nowe regulacje wprowadzone od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z podatkowych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

16. Zapłata za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.

17. Złe długi - zaliczanie do przychodów należnych wierzytelności

Najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie - "złe długi" (zmiana od 1 stycznia 2020 roku).

18. Zwiększanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności

Zmiany regulacji podatkowej od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie ("złe długi").

19. Mały podatnik - limit kwotowy 2020

Podwyższenie od 1 stycznia 2020 roku limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania podmiotu za małego podatnika.

20. CIT - koszty uzyskania przychodu (kapitał zapasowy lub rezerwowy)

Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od 1 stycznia 2020 roku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

21. PIT - Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Obniżenie od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

22. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

23. PIT dla młodych

Zmiany w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

24. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)

Wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (mikrorachunek podatkowy).

25. CIT - pobór podatku u źródła

Zmiany od 1 lipca 2020 roku w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

26. Przegląd zmian podatkowych w zakresie CIT i PIT

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2019 roku w zakresie CIT i PIT.

  • Zmiany w zakresie amortyzacji, najmu, leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
  • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
  • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
  • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.

27. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia - CIT, PIT

Bieżące problemy i zagadnienia dotyczące przepisów z zakresu podatków dochodowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT).

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne na stronie internetowej:

| ➡️ Podatki VAT, CIT i PIT 2020Szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda.

Szkolenie: CIT, PIT, VAT 2020. Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP), podatek dochodowy od fizycznych (PDOF) oraz podatek od towarów i usług (VAT). Kurs - Podatki 2020, najnowsze zmiany, bieżące i aktualne problemy. Wykład prowadzi Tomasz Wojewoda.Adresaci szkolenia

Szkolenie z zakresu podatków dochodowych CIT i PIT oraz podatku od towarów i usług VAT skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.


Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.


Opinie i oceny uczestników szkolenia

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków.

➡️ Oceny Szkolenia - Zobacz raporty.


Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia pt. "Podatki VAT, CIT i PIT 2020" otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu - Szczegółowe informacje.


Faktura za szkolenie i płatności 

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. 

➡️ Płatności - Szczegółowe informacje.


Szkolenia - Podatki. Polbi. Warszawa.ORGANIZATOR SZKOLENIA

Polbi Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro - 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 17:00, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.pl


Poznaj całą naszą ofertę szkoleń

➡️ Administracja | ➡️ Farmacja | ➡️ Ochrona zdrowia

➡️ Podatki - PIT, CIT, VAT | ➡️ Prawo pracy, ZUS | ➡️ Środki trwałePolbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. Placówka oświatowa ...


Zorganizuj szkolenie dla swojej firmy.


Zobacz jakie promocje i oferty specjalne przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową !

Polbi - Warszawa. Szkolenia dla przedsiębiorców, firm, urzędów i instytucji.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Podatki VAT, CIT i PIT 2020. Szkolenie: Warszawa, 27-04-2020, Tomasz Wojewoda.
już niedostępne 490,00 zł -