Zarządzanie Koncerty, Festiwale, Rozrywka Turystyka i podróże

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Szkolenie: Warszawa, Marcin Perlikowski

location icon
Centrum LIM (budynek hotelu Marriott) lub Central Tower (COMARCH) Ścisłe centrum miasta., Warszawa
calendar icon
Od 13 maj 10:00 do 13 maj 16:00


SZKOLENIE: Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje.

ORGANIZATOR SZKOLENIA: Polbi, Warszawa.

MIEJSCE: Warszawa, Aleje Jerozolimskie.

LOKALIZACJA:  | ➡️ Centrum LIM (budynek hotelu Marriott) lub | ➡️ Central Tower (COMARCH)

TERMIN:  13 maja 2020 roku (Środa).

CZAS TRWANIA: Zajęcia w godzinach 10:00 - 16:00.

PROWADZĄCY: Marcin Perlikowski - prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej.

CENA SZKOLENIA: 490 zł za osobę (VAT zw.).

ZNIŻKI, PROMOCJE: Z jakich cen specjalnych można skorzystać? | ➡️ Zobacz na stronie szkolenia.
Podróż służbowa - pojęcia, definicje, regulacje prawne

Regulacje dotyczące podróży służbowych zawarte w prawie pracy, diety i ryczałty w świetle regulacji podatkowych. Interpretacje i orzecznictwo sądowe. Aktualności 2020.


Aspekty podatkowe wyjazdów służbowych

Kurs obejmujący zasady ustalania i rozliczania kosztów podróży służbowych w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT oraz zasady ewidencjonowania wydatków towarzyszących delegacjom na terenie kraju jaki i zagranicznym wyjazdom służbowym.


Czas podróży, należności i zwrot kosztów

Dopuszczalny czas trwania podróży. Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej. Koszty przejazdów, noclegów, zasady wypłaty diety i ryczałtów. Wydatki na leczenie w trakcie podróży służbowej, wyjazdy szkoleniowe.


Samochód osobowy w firmie

Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników i podróże służbowe odbywane samochodem stanowiącym własność pracodawcy.


PROGRAM SZKOLENIAI. Prawne regulacje w zakresie definicji podróży służbowej

 1. Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks pracy.
 2. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych.
 3. Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych.
 4. Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych.


II. Krajowe podróże służbowe

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów krajowej podróży służbowej w tym zasad obliczania diet.
 2. Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej.
 3. Warunki oraz zasady zwolnień od opodatkowania należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowej.
 4. Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu.
 5. Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne.


III. Zagraniczne podróże służbowe

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów zagranicznej podróży służbowej.
 2. Zasady rozliczania oraz dokumentowania zagranicznej podróży służbowej.


IV. Podróże służbowe w aspekcie podatku VAT

Rozliczenie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych w aspekcie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).


V. Pozostałe zagadnienia związane z podróżami służbowymi

 1. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.
 2. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.
 3. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.


VI. Kontrowersje i aktualne problemy praktyczne

Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych.

 1. Jak prawidłowo określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej?
 2. Kiedy rozpoczyna się podróż służbowa pracownika mobilnego?
 3. Czy pracodawca może określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej?
 4. Jak liczyć czas trwania podróży zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju?
 5. Czy wyjazd pracownika administracyjnego na międzyzakładowe zawody sportowe jest podróżą służbową?
 6. Czy pracownicy kierujący pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podróży służbowej powinni mieć przeprowadzone badania psychologiczne?
 7. Czy koszty przejazdu w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy takie jak uiszczone opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe winny być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
 8. Czy brak dowodów np. biletów na przejazd w podróży służbowej uprawnia pracodawcę do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytułu wydatków?
 9. Czy pracownikowi należy "zapewnić" kwotę odpowiadającą cenie biletu określonego przez pracodawcę środka transportu w przypadku gdy w rzeczywistości przejazd odbył się za "symboliczną złotówkę" lub bez konieczności poniesienia wydatków (np. przejazd z osobą trzecią)?
 10. Czy wartość należnej diety winna być pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie?
 11. Jaką podstawę należy przyjąć dla obliczenia kwoty odpowiadającej proporcjonalnemu zmniejszeniu należnej diety przy krótkich delegacjach służbowych?
 12. Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe w związku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia?
 13. Jak obliczyć kwotę diety w podróży zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego?
 14. Zasady przeliczania na złote kosztów poniesionych w związku z odbytą zagraniczną podróżą służbową; zasady rozliczeń na gruncie pracodawca-pracownik oraz zasady rozliczeń dla potrzeb podatkowych.


VII. Orzecznictwo dotyczące rozliczania podróży służbowych

Wybrane orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące podatkowych aspektów związanych z ustalaniem należności za czas podróży służbowych


VIII. Odpowiedzi na pytania, panel dyskusyjny

Czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie z zakresu praktyki ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas podróży służbowych.


Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne na stronie internetowej | ➡️ Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje.Szkolenie - Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Prowadzący: Marcin Perlikowski.

Szkolenie odpowiadające na pytania co jest podróżą służbową, jak ustalić należności za czas wyjazdów i delegacji, ile wynoszą diety i ryczałty w krajowych jak i zagranicznych podróżach służbowych. Wyjazdy szkoleniowe i pozostałe wyjazdy służbowe - opodatkowanie, dokumentacja i rozliczanie. Zajęcia prowadzi Marcin Perlikowski.


Adresaci szkolenia


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych, kadry kierowniczej firm i przedsiębiorstw oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych. Na zajęcia zapraszamy: głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych, pracowników działu kadr odpowiedzialnych za rozliczenia pracowników, osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju i poza jego granicami, osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające wyjazdy służbowe.


Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Godzina 13:00 - zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.


Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 

➡️Zaświadczenie o ukończeniu kursu - Szczegółowe informacje.


Faktura za szkolenie i płatności


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

| ➡️Płatności - Szczegółowe informacje.


Oferta szkoleń - Polbi, WarszawaORGANIZATOR SZKOLENIA

Polbi Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro - 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 17:00, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.pl


Poznaj całą naszą ofertę szkoleń

➡️ Administracja | ➡️ Farmacja | ➡️ Ochrona zdrowia

➡️ Podatki - PIT, CIT, VAT | ➡️ Prawo pracy, ZUS | ➡️ Środki trwałePolbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. | ➡️  Placówka oświatowa ...


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Zobacz jakie promocje i oferty specjalne przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową !

Polbi - Warszawa. Szkolenia dla przedsiębiorców, firm, urzędów i instytucji.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Podróże służbowe. Szkolenie: Polbi, M. Perlikowski, Warszawa - 13.05.2020
już niedostępne 490,00 zł -