Rachunkowość i Księgowość

INWENTARYZACJA. Procedury, metody i organizacja. Szkolenie: Polbi, Warszawa - 21.04.2020.

location icon
Centrum LIM lub Central Tower Aleje Jerozolimskie - ścisłe centrum miasta., Warszawa
calendar icon
Od 21 kwi 10:00 do 21 kwi 16:00
ticket icon
Od 490,00 zł


TYTUŁ SZKOLENIA: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

ORGANIZATOR SZKOLENIA: Polbi - Warszawa.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Aleje Jerozolimskie.

LOKALIZACJA: Centrum LIM (budynek Hotelu Marriott) lub Central Tower (COMARCH).

TERMIN SZKOLENIA: 21 kwietnia 2020 roku - Wtorek.

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 6 godzin lekcyjnych, zajęcia w godz. 10:00 - 16:00.

PROWADZĄCY: Andrzej Kępa - Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk.

CENA SZKOLENIA: 490 zł za osobę (VAT zw.).

ZNIŻKI, PROMOCJE: Z jakich cen specjalnych można skorzystać? | ➡️ Zobacz na stronie szkolenia.
Inwentaryzacja - Szkolenie od A do Z

Kompleksowy kurs przybliżający procedury, metody i formy prawidłowej inwentaryzacji. Spis z natury, sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.


Inwentaryzacja - Wstęp do bilansu

Czynności inwentaryzacyjne przygotowujące do sporządzenia bilansu. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie. Różnice inwentaryzacyjne - rozliczanie. Czynności poinwentaryzacyjne.


Poznaj metody prowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja prowadzona metodą spisu z natury, uzyskania pisemnych potwierdzeń i weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.


Proces inwentaryzacji - Zasady przeprowadzenia

Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna i kontrolna oraz zdawczo-odbiorcza (procedury, metody i organizacja). Poznaj zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w trakcie spisu z natury podczas rozwiązywania przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.


Inwentaryzacji drogą spisu z natury

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowsze regulacje prawne wynikające ze "Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów - Uchwała Nr 5/2016".Inwentaryzacja szkolenie - Polbi, Warszawa.


Szkolenie: Inwentaryzacja i spis z natury. Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo-odbiorcza. Procedury, metody i organizacja.PROGRAM SZKOLENIA

I. Funkcje i cele inwentaryzacji.

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.


II. Podstawy prawne inwentaryzacji.

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.


III. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.


IV. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.


V. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.


VI. Organizacja inwentaryzacji.

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.


VII. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.


VIII. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności metody.


IX. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.


X. Rozliczanie inwentaryzacji.

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania występowania z roszczeniami.


XI. Procedury poinwentaryzacyjne.

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.


XII. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia - Inwentaryzacja

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji. Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne na stronie internetowej |  ➡️ Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.


Polbi - Warszawa. Kursy i szkolenie: inewntaryzacja i śrdki trwałe.Adresaci szkolenia


Szkolenie skierowane jest dla wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji. W kursie z zakresu inwentaryzacji powinni wziąć udział:

 • pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji,
 • osoby dokonujący spisu z natury,
 • osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
 • pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych,
 • pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji,
 • księgowi i główni księgowi oraz przedsiębiorcy i właściciele firm.

Nasze szkolenie polecamy także osobom, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji.


Metoda prowadzenia zajęć


Zajęcia na szkoleniu poświęconemu inwentaryzacji to wykłady, ćwiczenia, praktyczne przykłady i prezentacje prowadzone w oparciu o autorskie programy. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.


Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia pt. "Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja" otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu - Szczegółowe informacje.


Faktura za szkolenie i płatności 


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. 

| ➡️ Płatności - Szczegółowe informacje.


ORGANIZATOR SZKOLENIA

Polbi Sp. z o.o. (www.polbi.pl), Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro - 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 17:00, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.pl


Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk i szkoleniowiec.Poznaj całą naszą ofertę szkoleń

➡️ Administracja | ➡️ Farmacja | ➡️ Ochrona zdrowia

➡️ Podatki - PIT, CIT, VAT | ➡️ Prawo pracy, ZUS | ➡️ Środki trwałe


Polbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. Placówka oświatowa ...Zobacz jakie promocje i oferty specjalne przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową !

Polbi - Warszawa. Szkolenia dla przedsiębiorców, firm, urzędów i instytucji.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  INWENTARYZACJA. Szkolenie, Warszawa - 21.04.2020
17 kwietnia 2020, 23:59 490,00 zł