Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce

location icon
Bydgoszcz
calendar icon
Od 17 cze 16:30 do 17 cze 16:30


Myślisz o założeniu własnej działalności i chciałbyś posiadać wiedzę niezbędną, by prowadzić księgowość we własnym zakresie?

Prowadzisz już działalność gospodarczą i chciałbyś zaktualizować swoją wiedzę?

Chciałbyś/chciałabyś podjąć pracę w biurze rachunkowym?

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Czego się nauczysz?

Poznasz podstawy prawne, na jakich opiera się prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zrozumiesz jej strukturę i dowiesz się, kto musi ją prowadzić.

Zobaczysz liczne przykłady zapisów księgowych w PKPiR, a także upewnisz się, jakie koszty i przychody zaliczamy do kosztów i przychodów podatkowych.

Dowiesz się, na czym polega otwarcie PKPiR na dany rok podatkowy, czym jest ewidencja majątku oraz co należy zrobić w sytuacji, kiedy zamykamy podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Nauczysz się dokonywać zapisów księgowych w PKPiR w sytuacji, gdy jesteś czynnym podatnikiem VAT, a także w sytuacji, gdy jesteś z VAT zwolniony.

Rozliczysz podatek VAT.

Nigdy już nie pomylisz umowy o dzieło z umową zlecenie, a koszty związane z zatrudnieniem pracownika policzysz bez pomocy księgowego.

Będziesz mógł samodzielnie poprowadzić swoją księgowość przy użyciu intuicyjnego i ekonomicznego programu księgowego Rachmistrz, firmy Insert.

Program:

1. Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR
1.2. Układ i zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1.3. Podstawa do dokonywania wpisów w PKPiR

2. Ewidencja przychodów

2.1. Ewidencjonowanie przychodów
2.2. Odzwierciedlenie w PKPiR innych zdarzeń

3. Ewidencja kosztów

3.1. Koszty uzyskania przychodów i metody ich księgowania w PKPiR - zasady ogólne
3.2. Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodów
3.3. Koszty działalności gospodarczej
3.4. Inne koszty działalności gospodarczej

4. Ewidencja majątku firmy

4.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
4.2. Amortyzacja
4.3. Amortyzacja jako koszt (podatkowy i niepodatkowy)
4.4. Ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia

5. Sprawy pracownicze

5.1. Wynagrodzenia z umowy o pracę
5.2. Umowy cywilnoprawne
5.3. Inne koszty związane z zatrudnianiem pracowników
5.4. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy oraz wobec ZUS


6. Rozliczenie podatku VAT

6.1. Ewidencja podatku należnego
6.2. Ewidencja podatku naliczonego
6.3. Zwolnienie z VAT
6.4. Rozliczenie podatku z US

7. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

7.1. Podsumowanie miesięczne PKPiR
7.2. Zamknięcie PKPiR na koniec roku podatkowego

Ilość godzin:

40 godzin lekcyjnych, w tym:

- 25 godzin zajęć teoretycznych

- 15 godzin zajęć praktycznych - komputerowych (moduł Rachmistrz - Insert)

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach 16.30 - 19.45

lub w weekendy (sobota, niedziela), w godzinach: 8.30 - 12.45

Kurs kończy się testem sprawdzającym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Cena: 615,00 zł brutto

Miejsce: Bydgoszcz

Zapisy pod numerem tel: 663 165 655

Zapewniamy zaplecze komputerowe w czasie prowadzenia kursu.

Kurs odbędzie się po zebraniu grupy min 10 osób.

http://centrum-rachunkowe.com/home,23,kursyszkolenia.html

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Kurs Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce
już niedostępne 615,00 zł -