Azure DevOps oraz programy wsparcia technicznego Microsoft

location icon
spotkanie online
calendar icon
Od 25 maj 14:00 do 25 maj 16:00

Zaprszamy na webinar "Azure DevOps oraz programy wsparcia technicznego Microsoft". 

Agenda:
Joanna Lamch:
Co to jest DevOps i co może Ci dać?
Jakie narzędzia daje Azure DevOps?
Jakie usługi w Azure pomogą Ci w DevOps?
Maciej Sobianek:
Podczas spotkania opowie o standardowym suporcie, Advanced, Premier (jako zajawka) oraz szerzej o programie PTC.

Rejestrując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu przez SoDA (Organizacja Pracodawców Usług IT) oraz Chmurowisko sp. z o.o. w celu organizacji przez te podmioty warsztatów.

Klauzula informacyjna:

  1. administratorem danych osobowych są SoDA (Organizacja Pracodawców Usług IT) Zabłocie 43a, 30-701 Kraków oraz Chmurowisko sp. Z o.o. ul. Teligi 5/8, 02-777 Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jest: dla SoDA (Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), dla Chmurowisko sp. Z o.o. (ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa);
  3. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  4. osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  5. podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
  6. osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
  7. odbiorcą danych osobowych będzie podmiot zaangażowany przez administratorów danych osobowych do przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych;
  8. dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo, jednak nie później niż do czasu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  9. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie warunkiem zgłoszenia na warsztaty edukacyjne, a jej wycofanie skutkować może wykluczeniem z warsztatów lub niedopuszczeniem do nich.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja dla firm członkowskich SoDA
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc