Rosnąca rola związków międzygminnych w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle dokonujących się zmian regulacji prawnych

location icon
Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne "Zacisze" w Złotowie Wioślarska 4, Zotw
calendar icon
Od 4 cze 11:00 do 5 cze 14:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji "Rosnąca rola związków międzygminnych w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle dokonujących się zmian regulacji prawnych", która odbędzie się w dniach 04-05 czerwca 2020 r. w Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnym "Zacisze" w Złotowie.

Organizatorem tego wydarzenia jest utworzony w 1991 roku Związek Gmin Krajny w Złotowie, który jest jednym z pierwszych związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Konferencja ta uzyskała pozytywną opinię Ministra Środowiska oraz dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie dwudniowych obrad przedstawimy Państwu najważniejsze zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami, według załączonego poniżej programu,adresowanego zarówno do istniejących już związków międzygminnych jak i do gmin zainteresowanych możliwością podjęcia współpracy w tworzeniu lokalnych systemów gospodarki odpadami. Chcemy również rozpocząć dyskusję na temat możliwości podjęcia przez związki międzygminne formalnej współpracy, mającej na celu nie tylko wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim umożliwienie formułowania oczekiwań tego środowiska co do niezbędnych zmian w regulacjach prawnych regulujących jego działanie na gruncie ustawy o samorządzie gminnym oraz regulacjach z obszaru gospodarowania odpadami. W celu merytorycznego przygotowania przedmiotowej dyskusji prześlemy Państwu ankietę, której zawartość, na podstawie otrzymanych odpowiedzi, zostanie podsumowana, a wyniki przedstawione podczas konferencji.

Dostosowanie przepisów unijnych do polskiego systemu prawnego spowodowało bardzo istotne zmiany w systemie prawnym, co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie związków międzygminnych, nie tylko posiadających własne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. Wydaje się więc, że istnieje potrzeba omówienia wyzwań, przed jakimi stają dzisiaj związki w kształtowaniu lokalnego systemu gospodarki odpadami, a także rozważenie możliwości sformalizowania współpracy, tak by nie tylko utrzymać, ale także wzmocnić ich pozycję w obliczu zmian prawnych.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Złotów - 4-5.06.2020 r.
już niedostępne -