Sprzedaż Biznes i Przedsiędsiębiorczość

BIZNESOWE NEGOCJACJE

location icon
Master HR Sp. z o.o. Storrady 1A/53, Szczecin
calendar icon
Od 20 kwi 9:17 do 21 kwi 9:17

OPIS
Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną rozwinąć swoją zdolność negocjowania w oparciu o zasady. Ten rodzaj negocjacji jest strategią rozwiązywania problemu-konfliktu, która służy jednocześnie realizacji najważniejszych interesów obu stron i jest szczególnie użyteczny w sytuacji, gdy obie strony chcą utrzymać długofalowe relacje.

ODBIORCY
Jeżeli zajmujesz się negocjowaniem kontraktów, negocjujesz z dużymi organizacjami o złożonej strukturze, renegocjujesz warunki w już realizowanych projektach, spotykasz się z tzw. "ostrymi graczami" po drugiej stronie stołu negocjacyjnego, z którymi nie zawsze sobie dajesz radę, to ten trening jest właśnie dla Ciebie!

CELE
Ten rodzaj negocjacji polega na skupieniu uwagi na podstawowych interesach-motywach oraz wzajemnie korzystnych alternatywach i uczciwych standardach. W tym modelu negocjacji, obie strony są uważane za równorzędne, niezależnie od oficjalnie pełnionych funkcji, stąd nazwa negocjacje partnerskie.
Oprócz samego modelu negocjacji partnerskich, uczestnicy zapoznają się z czynnikami psychologicznymi, które wpływają na proces negocjacji, to jest: percepcja, emocje, komunikowanie się. Dowiedzą się również w jaki sposób przygotować się do negocjacji i określać swoje cele oraz granice. Ponadto nauczą się rozpoznawać gry manipulacyjne i wychodzić spod presji psychologicznej.

W trakcie treningu uczestnicy rozwiną następujące kompetencje związane z negocjowaniem opartym na zasadach:

 • Oddzielenie ludzi od problemu (bądź miękki w stosunku do ludzi, twardy wobec problemu)
 • Ćwiczenie swojej percepcji,
 • Rozpoznawanie i wpływanie na emocje swoje i drugiej strony,
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się.
 • Oddzielenie motywów (interesów) od stanowisk (sposobów realizacji) - szukaj wspólnych interesów, za przeciwnymi stanowiskami tkwią zarówno interesy konfliktowe, jak i wspólne, możliwe do pogodzenia.
 • Budowanie motywacji obu stron konfliktu do negocjowania - użycie m.in.: Warunku Równoważnego
 • Opracowywanie kilku możliwości (opcji) - istnieje wiele możliwych dróg, sposobów na realizację tych samych interesów.
 • Oparcie wyniku negocjacji na obiektywnych kryteriach (procedurach) - istnieje więcej niż jedno obiektywne, niezależne od stron kryterium, które może być podstawą porozumienia.
 • Myślenie Systemowe jako sposób na przewidywanie i profilaktykę związaną z możliwością wystąpienia konfliktów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie:

 • ustalania stanowisk,
 • dochodzenia do porozumienia bez poczucia przegranej, a raczej wygranej po obu stronach,
 • radzenia sobie z presyjnymi grami negocjacyjnymi,
 • uaktywnienie myślenia systemowego przydatnego do opracowania skutecznej strategii negocjacyjnej w obliczu negocjowania z tzw. "rozproszoną strukturą decyzyjną".

TRENER: Wojciech Zatorski

Trener, konsultant, coach. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki zarządzania (m.in.: Hermann Müller - Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O'Connor, Robert Dilts) jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.

Certyfikaty: International Coach (ICC), Trainer of Art of NLP, Trener Biznesu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
już niedostępne 1 845,00 zł -