Zdrowie i Medycyna Projektowanie

Rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań - KURS WPROWADZAJĄCY - WARSZAWA

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 4 cze 10:00 do 4 cze 19:00
ticket icon
Od 2 800,00 zł

"Rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań"

Kurs wprowadzający.

"Rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań. Kurs wprowadzający" to kurs bazujący na algorytmach postępowania klinicznego, poparty "evidence based medicine". Jest spójną koncepcją pozwalającą zacząć planowanie i odbudowę na wszczepach wg najbardziej aktualnej wiedzy popartej praktyką kliniczną oraz spojrzeć z innej perspektywy na utarte szlaki w implantoprotetyce.

Zasady minimalnie inwazyjnego leczenia pacjentów, stosowanie sprawdzonych procedur i materiałów oraz planowanie postępowania odtwórczego z naciskiem na unikanie powikłań to główne nurty, które omawiane będą na szkoleniach teoretycznych i praktycznych High End Dentistry.

Przygotowując niniejszy kurs zebraliśmy swoje wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz badania i stworzyliśmy autorsku kurs, w którym sami z perspektywy czasu chętnie wzięlibyśmy udział. Jesteśmy przekonani, że wiedza, którą przekażemy będzie w pełni praktyczna oraz przydatna i do wdrożenia kolejnego dnia pracy w gabinecie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Do zobaczenia w WARSZAWIE!

Ewa Chomik, Grzegorz Wasiluk

www.HighEndDentistry.pl

PODCZAS KURSU DOWIECIE SIĘ PAŃSTWO:

 • Jak zakwalifikować Pacjenta i zaplanować leczenie implantoprotetyczne w obrębie pojedynczych, stałych uzupełnień implantoprotetycznych oraz ruchomych protezy typu overdenture wspartych na 2-4 wszczepach.
 • Akcesoria stosowane w implantoprotetyce: analog (replika), transfer wyciskowy (rodzaje), śruby gojące (rodzaje), łączniki protetyczne (stałe i tymczasowe), rodzaje kluczy implantoprotetycznych, elementy retencyjne stosowane przy wykonywaniu protez ruchomych.
 • Co to jest profil wyłaniania? Jak dobrać śrubę gojącą? Jakie są rodzaje kształtowania profilu wyłaniania?
 • Jak wykonać wycisk z poziomu implantu? Techniki wyciskowe stosowane w implantoprotetyce: metoda łyżki otwartej oraz łyżki zamkniętej. Czym warunkujemy wybór techniki. Stosowane masy oraz łyżki wyciskowe.
 • Wady i zalety wycisków cyfrowych.
 • Jaki rodzaj łącznika protetycznego wybrać spośród: łączników standardowych, indywidualnych, pośrednich, hybrydowych. Kryteria wyboru.
 • Rodzaje pojedynczych uzupełnień w implantoprotetyce.
 • Z jakiego materiału zbudować uzupełnienie implantoprotetyczne? Zasady projektowania prac pod kątem materiałoznawstwa protetycznego.
 • Rodzaje elementów retencyjnych stosowanych przy wykonywaniu protez typu overdenture.

Wartością dodaną szkolenia jest jego niezależność. Prezentowane przypadki leczenia oparte są na wielu systemach dostępnych na rynku, dzięki temu jest to szkolenie, na którym metody postępowania nie są przypisane do poszczegónych firm implantologicznych.

Przykłady omawiane są na podstawie przeglądu przypadków klinicznych a warsztaty praktyczne umożliwią zastosowanie omawianych metod od "poniedziałku" we własnej praktyce klinicznej.


KOMU DEDYKOWANY JEST KURS?

Szkolenie dedykowane jest lekarzom rozpoczynającym swoją przygodę z rekonstrukcjami na implantach stomatologicznych. Tematyka będzie dotyczyła podstawowych zagadnień związanych z akcesoriami stosowanymi w implantoprotetyce, rodzajami konstrukcji w przypadku odbudowy pojedynczych braków zębowych oraz podstawowych uzupełnień pełnołukowych typu overdenture.

AGENDA SZKOLENIA 4.06.2021 r. (piątek)

10:00 - 13:30 Wprowadzenie do implantoprotetyki.
- Planowanie rekonstrukcji implantoprotetycznych pod kątem optymalizacji estetyki i funkcji uzupełnień.
- Instrumentarium stosowane w implantoprotetyce: analog (replika), transfer wyciskowy (rodzaje), śruby gojące (rodzaje), łączniki protetyczne (stałe i tymczasowe), rodzaje kluczy implantoprotetycznych, elementy retencyjne stosowane przy wykonywaniu protez ruchomych.
- Wyciski w implantoprotetyce: metody, materiały, techniki, wady i zalety poszczególnych metod.
- Kształtowanie profilu wyłaniania w obrębie tkanek miękkich okołoimplantacyjnych z wykorzystaniem różnych śrub gojących. Jak dobrać śrubę gojącą? Jakie są rodzaje kształtowania profilu wyłaniania?
- Materiałoznawstwo: materiały wykorzystywane do konstruowania prac wspartych na wszczepach.

13:30 - 14:30 Lunch

14:30 - 18:00
- Pojedyncze odbudowy na implantach - planowanie, akcesoria, rodzaje łączników, algorytmy postępowania, przegląd przypadków klinicznych.
- Protezy typu overdenture - planowanie, akcesoria, rodzaje elementów utrzymujących protezy na podłożu, protokół postępowania, przegląd przypadków klinicznych.

18:00: Zapoznanie się z instrumentarium implantoprotetycznym. Wykonanie dwóch wycisków: metodą łyżki otwartej oraz zamkniętej.

19:00 Podsumowanie i zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat potwierdzający udział oraz zdobytą wiedzę;
 • Cena zawiera materiały dydaktyczne, akcesoria do przeprowadzenia warsztatu praktycznego, przerwy kawowe oraz lunch;
 • Pytania e-mail: info@highenddentistry.pl
 • Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie www.highenddentistry.pl
 • Adres szkolenia: WARSZAWA.

High End Dentistry

To platforma szkoleniowa, która powstała z pasji do leczenia odtwórczego w stomatologii. Jej założycielami są dr n. med. Ewa Chomik oraz dr n. med. Grzegorz Wasiluk. Podstawą przekazywanej wiedzy są klinicznie algorytmy postępowania poparte licznymi publikacjami i badaniami naukowymi. High End Dentistry ma na celu propagowanie wiedzy w zakresie nowoczesnej stomatologii, z naciskiem na leczenie protetyczne i implantoprotetyczne.


WYKŁADOWCY:

dr n. med. Ewa Chomik

Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z macierzystą Uczelnią aktywnie związana do dnia dzisiejszego jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej, gdzie rozwija swój talent pod okiem jednego z największych autorytetów polskiej stomatologii, Pana Profesora Zdzisława Bereznowskiego. Praca akademicka zaowocowała uzyskaniem w 2012 roku tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy dotyczącej zębopochodnych komórek macierzystych i do dziś dnia pozostaje najmłodszym doktorem nauk medycznych w historii Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej GUMed.

Jest współautorką prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu European Academy for Osseointegration 2014 (EAO 2014) w Rzymie oraz w Sztokholmie (EAO 2015). Jako członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nią spotkaniach szkoleniowych, ucząc się od największych współczesnych sław protetyki oraz stomatologii estetycznej: dr Johna Koisa (USA), dr Christiana Coachmana (Brazylia), a także Milosa Miladinova (Rumunia). Swoje zainteresowania kieruje w stronę nowoczesnych technik odbudowy braków zębowych na implantach, ze szczególnym uwzględnieniem estetycznych wymagań pacjentów.

Jest lekarzem z powołania, dla którego wrażliwość na ludzkie potrzeby, to nie tylko uosobienie własnej duszy, ale także istotny element budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania swoich Pacjentów.

dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medy­cznego oraz były pracownik Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotety­­ki Stomatologicznej Gdańskiego Uni­wersytetu Medycznego.

Od początku swojej kariery związany jest z Kliniką Stoma­tologiczno − Medyczną "Med-Oral" w Rumi. Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz USA. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz na University of North Carolina (USA).

Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje na University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr John'a Kois'a w Seattle (USA). Każdego roku uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach, pre­zentując swoje osiągnięcia kliniczne w formie i wykładów i plakatów (m.in. EAO 2014, 2015, 2016). Jako pierwszy Polak ukończył prestiżowy program P3, na którym szkolą się młodzi, międzynarodowi wykładowcy, organizowany we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Jest autorem licznych publikacji, ukierunkowanych na rozwiązania CAD/CAM, stosowanych w protetyce i implantoprotetyce. Prowadzi prelekcje zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2016 roku piastuje stanowisko Vice Prezydenta Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.

Jest pasjonatem nowoczesnej stomatologii, stale dążącym do idealnego uśmiechu swoich pacjentów. Prywatnie jest tatą bliźniaków Piotra i Macieja. Ponad­­to fanem szybkich samochodów, kolarstwa szosowego oraz fotografii.

SZANOWNI UCZESTNICY!

Protetyka stwarza wiele zróżnicowanych możliwości na przywrócenie estetycznego wyglądu uzębienia pacjenta a leczenie w jej zakresie powinno być każdorazowo indywidualnie dopasowywane do jego potrzeb. Takie podejście stanowi gwarancję skuteczności. Oferta szkoleniowa HIGH END DENTISTRY w zakresie protetyki koncentruje się na uzyskaniu wiedzy, która jest niezbędna podczas wykonywania odbudowy protetycznej. Z punktu widzenia pacjenta, etap odbudowy jest najważniejszy, ponieważ jego efekty dają niesamowity efekt pod względem wizualnym i komfortu. Dzięki odbudowie protetycznej, spełniamy marzenia pacjentów o nowym i naprawdę pięknym uśmiechu, dobrym samopoczuciu oraz polepszeniu jakości ich życia.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Kurs Wprowadzający - rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań
4 Czerwca 2021 2 800,00 zł