Wyroby budowlane i ocena właściwości użytkowych

location icon
calendar icon
Od 1 gru 9:00 do 1 gru 13:00
ticket icon
Od 1 045,50 zł


                              


Wyroby budowlane podlegają harmonizacji unijnej, jednak znaczna część wyrobów budowlanych podlega wyłącznie wymaganiom lokalnym - tj. krajowym. Możliwość wprowadzenie produktów na rynek EU według dwóch różnych systemów wymaga dokładnej znajomości przepisów unijnych i krajowych. Dlatego niniejsze szkolenie omawia zawiłości wymagań rozporządzenia CPR 305/2011 oraz wymagania krajowe. Wprowadzająca część teoretyczna szkolenia jest uzupełniona częścią praktyczną, podczas której omawiane są trzy konkretne przykłady.

Dla kogo zatem dedykowane jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów.

To NIE JEST SZKOLENIE, na którym:

 • Wykładowcą jest teoretyk,
 • Zakres szkolenia jest chaotycznym zlepkiem informacji,
 • Będziesz długo czekał, zanim doczekasz się konkretnej wiedzy,
 • Masz wrażenie, że przekazywane treści odbiegają od realiów i nie da się ich zastosować w praktyce.

To JEST SZKOLENIE, na którym wykładowca to praktyk, który będzie mógł odpowiedzieć na trudne pytania nawet najbardziej wymagającego klienta.


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

A. Część teoretyczna

1. Europejskie akty prawne dotyczące wyrobów budowlanych.

2. Wdrożenie wymagań UE dotyczących wyrobów budowlanych do polskiego prawa.

3. System europejski versus system krajowy - różnica pomiędzy oznakowaniem CE i znakiem B.

4. Rola norm zharmonizowanych i europejskiej oceny technicznej.

5. Rola normy krajowej i aprobaty technicznej.

6. Wymagania podstawowe wg. CPR 305/2011.

7. Wymagania versus właściwości.

8. Definicje i procedura oceny właściwości.

9. Rola i obowiązki producenta wyrobu budowlanego.

10. Role i zakres odpowiedzialności laboratorium zakładowego, laboratorium akredytowanego i jednostki notyfikowanej.

11. Przygotowanie dokumentacji - tj. instrukcja, oznakowanie wyrobu i deklaracja właściwości użytkowych.

12. Kontrole i działania organów nadzoru rynku w Polsce i innych krajach Wspólnoty.

B. Część praktyczna - case study na wybranych trzech różnych wyrobach budowlanych, czyli praktyczne pokazanie jak wymagania wpływają na ocenę właściwości wyrobu i przygotowanie dokumentacji.

Prowadzący - Piotr R. Gajos Inżynier ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Engineer)
 • Specjalista zajmujący się oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE.
 • Założyciel gdyńskiego biura riskCE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w PPNT w Gdyni.
 • Rzeczoznawca zapisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.
 • Ekspert przy Ministerstwie Rozwoju współpracujący przy opiniowaniu wymagań dotyczących maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej.
 • Członek KT nr. 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią oraz KT nr. 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Co inni mówią o nas?

Dodatkowe informacje organizacyjne:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu, co najmniej 2h przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Szkolenia płatne prowadzone są w małych grupach - max. 15 osób, dlatego w przypadku braku informacji na temat rezygnacji z uczestnictwa na co najmniej 48h przed rozpoczęciem szkolenia koszty zakupu biletu nie będą zwracane,
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie komputera, laptopa, czy telefonu z dostępem do internetu,
 • Po dokonaniu zapisu informacje dotyczące szkolenia oraz link do pokoju szkoleniowego zostanie przesłany na maila wskazanego przez uczestnika podczas rejestracji,
 • W przypadku braku otrzymania maila potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu prosimy o powiadomienie organizatora szkolenia najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem szkolenia.
Więcej informacji na nasz temat znajdziesz:
BHP Consulting Agnieszka Brykała:
riskCE sp. z o.o. sp. k.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny
już niedostępne 1 045,50 zł -