Loterie promocyjne, programy lojalnościowe. Jak pozyskać i zatrzymać Klientów?

location icon
katowice
calendar icon
Od 2 cze 9:16 do 3 cze 9:16
 • Zapraszamy na szkolenie"Loterie promocyjne, programy lojalnościowe. Jak pozyskać i zatrzymać Klientów?"
Organizator: GAMA SZKOLENIA tel. 605168975

www.gamaszkolenia.pl


Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zdobycie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania nowoczesnych i skutecznych programów lojalnościowych B2B, B2C oraz łączonych B2B-B2C

- zdobycie umiejętności przygotowania poszczególnych etapów programu lojalnościowego według prawidłowych reguł

- umiejętność zaplanowania, budżetowania, wdrożenia, rozliczenia programów lojalnościowych

- umiejętność wyboru właściwej, najbardziej efektywnej mechaniki programu lojalnościowego dla swojej firmy

- umiejętność prawidłowego przekazania nagród uczestnikom programu, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami podatkowymi

- umiejętność analizy i mierzenia efektów przeprowadzonych programów lojalnościowych

- zapoznanie się z pułapkami prawno podatkowymi, których należy unikać planując wprowadzenie programu lojalnościowego

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

1. Co to jest lojalność ?

 • Definicje
 • Efekt lojalności Klienta
 • Podstawy behawioralne i psychologiczne
 • Jak pozyskać lojalność Klienta
 • Podstawy zarządzania relacjami z Klientem
 • Podział programów lojalnościowych ze względu na grupę docelową

2. Jaki program lojalnościowy wybrać dla swojej firmy

 • Lojalnościowy, punktowy, rabatowy? - czym się kierować przy wyborze formuły programu
 • Multi- i monopartnerskie programy B2B / B2C - kiedy warto działać solo, a kiedy tworzyć koalicje
 • Zasady projektowania programu oferującego prawdziwą wartość klientom
 • Benchmarking - analiza stanu wyjściowego marki i przedsiębiorstwa
 • Retencja, churn, fraud - co kryje się pod tymi pojęciami

3. Budujemy program lojalnościowy metodą 8 kroków - część I

 • Dobór zespołu wykonawczego, analiza kompetencji i podział zadań
 • Wybór najlepszej mechaniki programu
 • Zamiana ról, czego możemy nauczyć się od Klientów
 • Punktacja w programie, jej znaczenie

4. Budujemy program lojalnościowy metodą 8 kroków - część II

 • Odpowiadamy na pytanie: Nagrody czy korzyści? - co bardziej wpłynie na wzmocnienie więzi z Klientem
 • Najlepsze wzorce do wykorzystania: promocje jubileuszowe, nagrodowe, produktowe
 • Najważniejsze narzędzia operacyjne ułatwiające zarządzanie programami, platformy i moduły B2B
 • Kluczowe metody pomiaru efektywności - analizy, raportowanie

5. Właściwa segmentacja to podstawa sukcesu!

 • Segmentacja behawioralna, psychograficzna, demograficzna
 • Jaka strukturę powinien mieć twój program lojalnościowy
 • Zasada Pareto
 • Budujemy profil klienta kluczowego (bazy danych)

DZIEŃ 2

1. Dostosowanie nagród, plany, budżety

 • Twarde i miękkie nagradzanie - wzorce do zastosowania w firmach uczestników szkolenia
 • Katalogi nagród, zagrożenia
 • Znaczenie logistyki, znaczenie planowania

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie rozwiązania lojalnościowe w oparciu o program sieci H&M

2. Wdrożenie programu lojalnościowego

 • Wdrożenie wg przygotowanego planu: zespół, etapy działania, podział zadań i obowiązków
 • Finansowanie programu i stały nadzór nad budżetem
 • Jak zarobić na programie lojalnościowym

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Trening z planowania, wdrożenia i budżetowania programu lojalnościowego.

3. Promocja i komunikacja w Internecie i mediach tradycyjnych

 • Czym możemy się wyróżnić w Internecie
 • Wybór kanałów komunikacji - jak je właściwie dostosować
 • Social media - ich rola w komunikacji
 • Skuteczne strategie komunikacji: prasa, radio, telewizja, reklama wizualna

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Trening z planowania promocji i wdrożenia programu lojalnościowego w Internecie i mediach tradycyjnych

4. Jakie znaczenie w lojalności ma płeć konsumenta?

 • Znaczenie pytania z formularza: Kobieta czy Mężczyzna?
 • Odmienne reakcje
 • Różne potrzeby
 • Czym kierują się kobiety a czym mężczyźni dokonując wyborów konsumenckich
 • Praktyczne wskazówki jak dokonywać segmentacji

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie rozwiązania lojalnościowe w oparciu o znane programy B2C i B2B

5. Ryzyka związane z organizacją programów lojalnościowych

 • Ochrona danych osobowych - RODO
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Zapisy Abuzywne w regulaminach programów lojalonościowych
 • Kwestie podatkowe związane z organizacją programów i wydaniem nagród

Trener: dr Beata Wentura-Dudek

Od 20 lat zajmuje się obsługą formalno - prawną konkursów, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, programów lojalnościowych. Nadzoruje loterie promocyjne, konkursy, programy marketingowe. Doradza w zakresie prawno-podatkowym firmom, bankom, instytucjom w całej Polsce. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zasad prawno-podatkowych dotyczących organizacji loterii, konkursów promocyjnych i programów lojalnościowych oraz z zakresu promocji PR, komunikacji marketingowej. Prelegentka wielu konferencji m.in. Pulsu Biznesu i Nowoczesnej Firmy poświęconych tematyce akcji promocyjnych, konkursów, loterii i prawnych aspektów ich przygotowania oraz wdrożenia.

www.organizacjaloterii.com

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Zgłoszenie udziału, rejestracja
28 maja 2020 2 091,00 zł