Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 26 maj 9:16 do 27 maj 9:16

Organizator: Gama Szkolenia, tel. 605168975

www.gamaszkolenia.pl


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

- Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem

- Przechowywanie danych

- Dokumentacja

- Zasady przetwarzania danych osobowych:

- Legalność przetwarzania danych osobowych

- Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy

- Szczególne rygory przetwarzania danych "wrażliwych"

- Szczególna staranność przetwarzania danych

- Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom

- Zapewnienie możliwości spełniania uprawnień osobie której dane dotyczą

- Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej - outsorcing


2. Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności:

- Obowiązek dokonywania oceny planowanego przedsięwzięcia przez pryzmat jego skutków dla ochrony danych

- Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)

- Obowiązek wdrożenia środków zapewniających zbieranie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu ich przetwarzania (privacy by default)


3. Konkursy, akcje wspierające sprzedaż

- przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Konkursu

- przygotowanie prawidłowych Protokołów z rozstrzygnięcia, pokwitowań wydania nagród zwycięzcom konkursu,

- regulaminy konkursów organizowanych w mediach społecznościowych.

- programy lojalnościowe: przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Programu, wydanie nagród zwycięzcom programu

4. Jak się przygotować do kontroli?

- Organy kontrolujące: Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, RODO, UOKiK

- Odpowiedzialność karna za stwierdzone nieprawidłowości w organizacji, przeprowadzeniu i rozliczeniu akcji promocyjnych

5. Panel dyskusyjny


Cena szkolenia 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.


Trener: dr Beata Wentura-Dudek


Od 20 lat zajmuje się obsługą formalno - prawną konkursów, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, programów lojalnościowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Nadzoruje loterie promocyjne, konkursy, programy marketingowe. Doradza w zakresie prawno-podatkowym firmom, bankom, instytucjom w całej Polsce. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zasad prawno-podatkowych dotyczących organizacji loterii, konkursów promocyjnych i programów lojalnościowych oraz z zakresu promocji PR, komunikacji marketingowej. Prelegentka wielu konferencji m.in. Pulsu Biznesu i Nowoczesnej Firmy poświęconych tematyce akcji promocyjnych, konkursów, loterii i prawnych aspektów ich przygotowania oraz wdrożenia. Kompleksowa obsługa prawna loterii, konkursów, programów lojalnościowych, doradztwo, bezpieczne regulaminy, rozliczenia podatkowe, szkolenia

www.organizacjaloterii.com


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Zaproszenie na szkolenie - Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych
już niedostępne 2 091,00 zł -