Marketing Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Prawo i Podatki

SZKOLENIE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD NAZWĄ "E-USŁUGI"

location icon
szkolenie online Online
calendar icon
Od 5 paź 8:00 do 5 paź 14:00
ticket icon
Od 450,00 zł

Grupa Szkoleniowa SOLBERG zaprasza na szkolenie z zakresu "e-doręczenia"

Data szkolenia: 5 października 2021 r.
Inwestycja: 450 zł netto / os + VAT*
*Szkolenie finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z VAT


Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, dokonując redefinicji standardów wymiany korespondencji i zastępując - przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych - korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi.


Przepisy o e-doręczeniach wejdą w życie 5.10.2021 r. na mocy ustawy z 15.6.2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, a od 5.7.2022 r. przedsiębiorcy wpisani do KRS będą zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki do doręczeń. Adres do e-doręczeń zostanie wpisany do nowego rejestru publicznego - bazy adresów elektronicznych.


Pozostałe zmiany w doręczeniach

Od 5.7.2022 r. rozpocznie się również obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mają związek z doręczaniem korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego bądź publicznej usługi hybrydowej. Powyższe przepisy mają zastosowanie dla organów administracji rządowej oraz jednostek budżetowych obsługujących te instytucje.


Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie ONLINE

I. e-usługi publiczne - podstawy prawne
1. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA).
2. Ordynacja podatkowa.
3. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych i inne.
5. Założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz Ustawy o Usługach Zaufania i Identyfikacji
Elektronicznej z dnia 5 września 2016.
6. Doręczanie dokumentów elektronicznych - w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta
elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza.
7. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów
Informacji Publicznej.
8. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
9. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
10. Platformy SEKAP/ ePUAP2.


II. Usługi zaufania: podpisy i pieczęcie elektroniczne
1. Pojęcie e-usług i dojrzałości usług.
2. Podpis elektroniczny.
3. Zaawansowany podpis elektroniczny.
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny.
5. Pieczęć elektroniczna/ Zaawansowana pieczęć elektroniczna/ Kwalifikowana pieczęć elektroniczna.
6. Elektroniczny znacznik czasu.
7. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.
8. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
9. Skutek prawny usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
10. Dokumenty elektroniczne. Skutki prawne dokumentów elektronicznych.
11. Podpisy i pieczęcie elektroniczne w usługach publicznych.
12. Nadzór nad dostawcami usług zaufania.
13. Obowiązki organu nadzoru w ramach działań krajowych i wspólnotowych.


III. Zasady komunikacji elektronicznej
1. Postępowanie administracyjne.
2. Postępowanie podatkowe.
3. Postępowanie w sprawach o charakterze cywilnoprawnym.


IV. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi
1. Pojęcie e-dokumenty.
2. Sporządzanie i doręczanie dokumentów elektronicznych.
3. Ochrona informacji, zabezpieczenia.
4. e-doręczenia: przez podmiot/do podmiotu, UPO, fikcja doręczeń, weryfikacja podpisu
elektronicznego.


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Celem dokonania zgłoszenia proszę o przesłanie karty zamówienia na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl
AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ZNAJDZIESZ NA: https://solberg-szkolenia.pl/#harmonogram

Zapraszamy do współpracy.Kim jesteśmy?

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.


Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

Gwarancje SOLBERG:

  • gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
  • gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
  • gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

Zapraszamy do współpracy.

ORGANIZATOR:

GRUPA SZKOLENIOWA SOLBERG

tel. (33) 300 31 45

biuro@solberg-szkolenia.pl

www.solberg-szkolenia.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD NAZWĄ "E-USŁUGI"
już niedostępne 450,00 zł -