Zarządzanie Rozwój osobisty

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU

location icon
Gdańsk
calendar icon
Od 29 cze 9:00 do 30 cze 17:00

UWAGA: Każde szkolenie może być zrealizowane w formie szkolenia ZDALNEGO / ON-LINE
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu Czas trwania:
2 dni- 16 h (2 x 8 h)

STRATEGIE ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW-SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU

rozszerzone szkolenie menedżerskieCena szkolenia zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • obiad + przerwy kawowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem podczas trwania szkolenia (30 min- 1 godz.)
 • spora dawka wiedzy

Korzyści dla uczestników i firmy: • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
 • nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,
 • nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,
 • poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie motywacji
 • poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
 • nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,
 • wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom - informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
 • poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,
 • nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,
 • nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,
 • poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

Uczestnicy:


Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i podnoszenie zaangażowania i samooceny pracowników, a przez to pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron członków zespołu; do wszystkich osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego motywowania i zarządzania zespołem.


Metodologia prowadzenia szkoleń:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

!Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.Gwarancje SOLBERG:

 • gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
 • gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
 • gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb


PROGRAM:

1. Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera

• Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

• Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania

• Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

• Umiejętność kierowania sobą

• Decyzja: menedżer czy lider - czyli kogo potrzebuje mój zespół?

• Rola lidera jako członka zespołu

• Autorytet lidera - źródła władzy lidera

• Zadania lidera w zespole - rozwój partnerstwa i współpracy

• Budowanie zaufania lidera w zespole - jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?


2. Kim są moi pracownicy?

• Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?

• Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji


3. Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

• Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu

• Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,

• Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga - czynniki higieniczne a czynniki motywujące - różnice i powiązania, motywacja i demotywacja - odniesienia praktyczne do działania polskich przedsiębiorstw w II dekadzie XXI wieku

• Współczesne wyzwania motywacyjne

• Co może uczynić z nas liderów?4. Zadanie, jako cel działania zespołu

• Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

• Metoda SMART

• jak komunikować cele

• Cele strategiczne i operacyjne

• Zadania jako motywator dla pracownika - jak określić zadanie


5. Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

• Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?

• Dwa miasta - czyli o podejściu ludzi do zadań


6. Nowoczesne techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

• Środowisko zorientowane na wynik - czyli technologia ROWE

• Burza mózgów

• Śnieżna kula

• Drzewo decyzyjne

• Metaplan

• ROWE i autonomia


7. Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

• 7 sekretów motywacji

• Dopasowanie do modelu motywacji pracownika

• Delegowanie zadań

• Odpowiedzialność za wynik

• Motywujący feedaback

• Docenianie

• Praca w kluczowych projektach

• Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.

• Pokolenie X i Y

• Nowy pracownik vs. "stary" pracownik.

• Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.8. Umiejętność delegowania zadań

• Pierwszy grzech menedżerów

• Delegowanie jako narzędzie motywowania

• Warunki skutecznego delegowania zadań

• 7 stopni delegowania zadań

• Przeszkody w skutecznym delegowaniu

• Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

• Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom


9. Jak zarządzać efektywnością pracownika?

• Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?

• Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?

• Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość - ważne wskaźniki

• Ustalanie celów pracy

• Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?

• Jak docenić (pochwalić) pracownika? - praca z modelem

• Jak udzielić konstruktywnej krytyki? - praca z modelem

• Kontrola realizacji zadań

• Rozliczanie z realizacji zadań

• Badanie przyczyn niepowodzeń10. Jak efektywnie pracować z zespołem?

• Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

• Różnica między grupą a zespołem

• Cechy efektywnego zespołu

• Role zespołowe a motywacja

• Odpowiedzialność w zespole

• Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?

• Role zespołowe a motywacja

• Odpowiedzialność w zespole

• Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?ZAUFALI NAM:


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU
już niedostępne 1 750,00 zł -