Marketing Finanse i Inwestycje Rachunkowość i Księgowość Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty

Pozafinansowe Motywowanie Pracowników

location icon
SALEOMEGA.pl Ul. Dąbrowskiego 79 A, Poznań
calendar icon
Od 31 sie 9:00 do 31 sie 17:00
ticket icon
Od 1 094,70 zł

Cel edukacyjny

Wzrost umiejętności w poprowadzeniu spotkania motywującego z pracownikiem. Zwiększenie umiejętności w zakresie pozafinansowego motywowania podwładnych. Wzrost umiejętności w zakresie prawidłowego doceniania pracowników

- poznanie skuteczności stosowania niematerialnych narzędzi motywowania;
- opracowanie własnego planu działania zwiększającego zaangażowanie pracowników;
- wykorzystanie technik wywierania wpływu na pracowników;
- przeprowadzanie skutecznych rozmów oceniających i motywujących

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu osiągnął zamierzone efekty uczenia się:

Opisuje metodę podnoszenia efektywności swoich pracowników
Rozróżnia metody motywowania podwładnych
Interpretuje czynniki motywujące oraz zniechęcające do pracy
Odkrywa metody automotywowania
Pokazuje metody motywowania jednostki
Mobilizuje zespół motywując go
Rozróżnia rolę delegowania zadań i uprawnień na pracowników
Wykonuje rozmowę delegującą z pracownikiem
Formułuje komunikat, który wpływa na motywację pracowników

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Podsumowanie szkolenia - Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia weryfikowana jest dyskusją kończącą zajęcia. 


Ramowy program usługi

Pokaż program

Wprowadzenie w tematykę szkolenia

 • Przedstawienie celów szkolenia i omówienie programu oraz sposobu pracy.
 • Rundka zapoznawcza: imię, obszar odpowiedzialności, zespół - iloma osobami zarządzasz.
 • Rozpoznanie celów szkoleniowych uczestników - w odniesieniu do celów oraz programuszkolenia uczestnik definiuje swoje indywidualne cele na szkolenie.
 • Zakontraktowanie zasad wspólnej pracy.
 • Motywujący szef - doświadczenia uczestników z motywującymi i demotywującymi szefami. Kluczowe zachowania szefów wzmacniające lub osłabiające motywację ludzi.

Motywowanie poprzez rozwój kompetencji - "Pomóż ludziom dostawać piątki!"

 • Od Debiutanta do Mistrza - zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda:
 • Droga rozwoju pracownika i jego potrzeby na poszczególnych etapach rozwoju
 • Prowadzenie pracownika ku autonomii
 • Jak zarządzać pracownikiem na poszczególnych etapach rozwoju, aby rozwijać jego kompetencje i budować motywację oraz pewność siebie w zadaniu?
 • Rozwijanie pracowników w kierunku mistrzostwa
 • Źródła motywacji - kotwice motywacyjne Scheina

Źródła motywacji

 • Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna
 • Poszukiwanie źródeł motywacji wewnętrznej - koncepcja kotwic motywacyjnych Scheina
 • Kwestionariusz kotwic motywacyjnych
 • Diagnoza kotwic u pracowników i zadania / zachowania szefów wobec pracowników posiadających różne źródła motywacji wewnętrznej

Informacja zwrotna

 • Docenianie pracowników - w jaki sposób menedżer może doceniać pracowników (chwalenie działań, rezultatów, postaw, postępów; dawanie autonomii, pytanie o opinie, pomysły, rozwijanie, poświęcanie czasu, zainteresowanie pracownikiem, jako osobą, dawanie poczucia wpływu, etc.).
 • Od dyrektywnej do coachingowej informacji zwrotnej - jak udzielać feedbacku w zależności od poziomu rozwoju pracownika?
 • Cel i zasady konstruktywnego feedbacku

Trudne sytuacje w motywowaniu.

 • Bank trudnych sytuacji zebranych od uczestników - rozmowa ze zdemotywowanym pracownikiem.
 • Struktura rozmowy motywującej
 • Trening umiejętności - scenki na forum oraz analiza sytuacji pod kątem adekwatnych zachowań menedżerskich

Podsumowanie szkolenia

 • Praca indywidualna - Program Rozwoju Osobistego.
 • Na koniec warsztatu każdy z uczestników powinien zadeklarować, co zacznie robić już od następnego dnia w kontekście swoich celów rozwojowych, dlatego ważne, żeby uwzględnili to w PRO.
 • Odwołujemy się do zasady 70:20:10.
 • Zaproszenie do zadania wdrożeniowego - omówienie zasady.
 • Rundka podsumowująca.
 • Ankiety / certyfikaty.

Gwarancje SOLBERG:

• gwarancja komfortowej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
• gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
• gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika - powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.
- symulacje, mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.
Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Zasadą pracy na naszych szkoleniach jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywujący, otwierający na rozwój. Małe grupy szkoleniowe pozwalają nam na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb naszych uczestników.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Celem dokonania zgłoszenia proszę o przesłanie karty zamówienia na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl
AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ZNAJDZIESZ NA: https://solberg-szkolenia.pl/#harmonogram
Zapraszamy do współpracy.
Planujesz przeszkolić więcej osób, z chęcią przygotujemy ofertę szkolenia zamkniętego

Kim jesteśmy?


Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.


Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

Zapraszamy do współpracy.


ORGANIZATOR:

GRUPA SZKOLENIOWA SOLBERG

tel. (33) 300 31 45

biuro@solberg-szkolenia.pl

www.solberg-szkolenia.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  warsztaty szkoleniowe
30 Sierpnia 2022 1 094,70 zł