Rozwój osobisty

Drama - moc możliwości dla trenerów i coachów

location icon
Good Time Aparthotel ul. Piotrkowska 120, łódź
calendar icon
Od 10 gru 17:30 do 10 gru 20:30


Zapraszamy na warsztat w ramach Dyskusyjnego Klubu Coachingu organizowany przez

Oddział Łódzki Izby Coachingu.

Drama - moc możliwości dla trenerów i coachów

Warsztat będzie angażował na poziomie ciała, serca i umysłu. Będzie czasem zabawy, rozwijania się w słuchaniu i ekspresji. Czasem na komunikację werbalną i niewerbalną. Będzie sięgał do gier i ćwiczeń, jakie prowadząca stosuje w warsztatach rozwojowych i budujących zespoły i których uczy podczas autorskiego Treningu Dramy dla Trenerów i Coachów.

W programie:

-Krótka rozgrzewka i wprowadzenie do pracy dramą i współpracy (będą elementy ruchowe, a więc warto mieć komfortowy strój i obuwie);

-Ćwiczenia na otwartość, bycie tu i teraz oraz wychodzenie poza schematy;

-Ćwiczenie na odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron, słuchanie i docenianie;

-Praca w równolegle działających małych grupach z wykorzystaniem dramy (techniki takie jak obraz, rzeźba) oraz elementów Playback Theatre i storytellingu;

-Facylitowana rozmowa o doświadczeniach z warsztatu i zastosowanych narzędziach oraz możliwościach ich wykorzystania w innych obszarach, m.in. do pogłębienia rozumienia problemów i poszukiwania rozwiązań.

Warsztat adresowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani doświadczaniem i rozwojem oraz poznawaniem angażujących narzędzi pracy z grupami. Zdolności aktorskie oraz zainteresowanie teatrem nie przeszkadzają, ale nie są potrzebne. Na udziale w warsztacie skorzystają zarówno osoby, które miały wcześniej kontakt z dramą jak i takie, które nie wiedzą czym drama jest.

Osoby uczestniczące wyjdą z inspiracjami do własnego rozwoju zawodowego i osobistego w zakresie wyżej wymienionych tematów i narzędzi angażowania ludzi w uczenie się przez doświadczenie.

Prowadząca: 

Ola Chodasz

Jest trenerką i facylitatorką oraz superwizorką metody dramy. Do prowadzonych warsztatów, debat i antykonferencji wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Tworzy przestrzeń, w której jest miejsce na różnorodne interakcje i przeżywanie. Stawia na nowe w Polsce, angażujące metody. Wykorzystuje m.in. dramę, storytelling, pracę z ciałem i Open Space Technology. Specjalizuje się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie. Lubi pracę zarówno z młodzieżą, studentami, nauczycielami, trenerami, jak i sprzedawcami, menedżerami i burmistrzami.

Kształciła się m.in. w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Uniwersytet Warszawski) i na Wydziale Dramy (Uniwersytet w Exeter). Ukończyła Szkołę Trenerską Moniki Sowickiej oraz liczne kursy i warsztaty z zaawansowanych metod pracy z ludźmi. Posiada rekomendacje trzech instytucji certyfikujących trenerów. Od kilkunastu lat uczy metody dramy, dzieląc się narzędziami, entuzjazmem i wspierając trenerów, coachów i nauczycieli w jej wykorzystaniu. 


Logistyka:

  • koszt uczestnictwa: 50 zł*
  • bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu
  • zapisy wyłącznie przez portal evenea
  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  • miejsce: Good Time ApartHotel, ul. Piotrkowska 120, Łódź


* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Zapraszamy

Organizator: Izba Coachingu Oddział Łódzki
Aleksandra Tasarz - Spętana - Dyrektor Oddziału Łódzkiego Izby Coachingu a.tasarz-spetana@ic.org.pl

Agnieszka Łudczak - Wicedyrektor Oddziału Łódzkiego Izby Coachingu agnieszka.ludczak@ic.org.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet płatny
już niedostępne 50,00 zł -
  Bilet Bezpłatny
już niedostępne bezpłatny -