"Zarządzanie projektami - najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA"

location icon
Szkolenie prowadzone zdalnie
calendar icon
Od 15 lip 9:00 do 16 lip 12:00
ticket icon
Od 1 771,20 zł

Serdecznie zapraszamy na szkolenie zdalne "Zarządzanie projektami - najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA" prowadzone przez dr Tomasza Kopczyńskiego, praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem, który prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zmianami oraz kierowania zespołami i zarządzania kompetencjami.

Na szkoleniu przejdziecie przez wszystkie etapy projektu: od planowania przez organizację i realizację projektu do jego zakończenia. Poznacie również personalne aspekty zarządzania projektami. 

Szkolenie realizowane z możliwością dofinansowania 80%! --> https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/u...

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Istota i specyfika zarządzania projektami

 • Na czym polega zarządzanie projektami i czym się różni od zarządzania procesowego?
 • Kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu projektu - co robić a czego nie należy robić w projektach.
 • Etapy i procesy w zarządzaniu projektami, które należy realizować dobrze.
 • Organizacyjne przygotowanie projektu - co należy zrobić, aby uniknąć w przedsiębiorstwie organizacyjnego zamieszania
  związanego z realizowanym projektem.

MODUŁ II

Planowanie wstępne projektu

 • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy projektu
 • Zdefiniowanie celów projektu
 • Wstępne zdefiniowanie zespołu projektowego
 • Analiza interesariuszy projektu
 • Analiza ryzyka projektu

MODUŁ III

Szczegółowe planowanie projektu

 • Znaczenie planowania szczegółowego dla dalszego przebiegu projektu
 • Zasady i wskazania, które należy uwzględnić, aby plany były realne
 • Trójkąt ograniczeń projektowych (koszt - jakość - czas)
 • Przygotowanie Struktury Podziału Prac (WBS - Work Brakedown Structure) - określenie zasobów i budżetu projektowego
 • Opracowanie harmonogramu Gantt'a w oparciu o WBS

MODUŁ IV

Organizacja projektu

 • Ostateczne doprecyzowanie składu zespołu projektowego
 • Przygotowanie zasad współpracy oraz komunikacji wewnątrz projektu
 • Określenie dokumentacji projektowej (rejestry / raporty)
 • Przygotowanie Dokumentu Organizacyjnego Projektu (DOP) / Karty ProjektoweJ

MODUŁ V

Realizacja projektu

 • Koordynacja działań zespołu projektowego
 • Zarządzanie ryzykiem, zmianą projektu oraz problemami
 • Modyfikacje planu
 • Uwzględnianie krzywej wydajności osobistej oraz cyklu dnia w zarządzaniu czasem
 • Zarządzanie czasem poprzez zlecanie (delegowanie)

MODUŁ VI

Zakończenie projektu

 • Raport końcowy projektu
 • Ocena osiągniętych wyników
 • Akceptacja projektu
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej

MODUŁ VII

Personalne aspekty zarządzania projektami

 • Tworzenie profilu kompetencji członków zespołu
 • Rola lidera zespołu w trakcie tworzenia i kierowania zespołem (typy i style kierowania zespołem projektowym)
 • Dynamika i etapy kształtowania się zespołu - zespół a grupa
 • Zarządzanie konfliktem - psychologiczne aspekty kierowania zespołem projektowym
 • Motywowanie / inspirowanie / angażowanie członków zespołu projektowego w projekcie

Zapraszamy do kontaktu:

📞881 036 989

✉️biuro@open-szkolenia.pl

📁https://open-szkolenia.pl/

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Zarządzanie projektami
już niedostępne 1 771,20 zł -