Kurs Excel - analiza i kontrola danych finansowych. Narzędzia Excela w controllingu finansowym - Bydgoszcz

location icon
Cognity Szkolenia ul. Gdańska 163, Bydgoszcz
calendar icon
Od 5 gru 8:45 do 6 gru 16:00

Kurs Excel - analiza i kontrola danych finansowych. Narzędzia Excela w controllingu finansowym odbędzie się w dniach
5-6 grudnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-analiza-i-kontrola-danych-finansowych-narzedzia-excela-w-controllingu-finansowym,s2,842.html

Szkolenie jest dla osób, które:

 • znają podstawy programu Microsoft Excel,
 • chcą modyfikować głównie dane finansowo-księgowe,
 • chcą skrócić czas przygotowywania analiz, procesów i kosztów,
 • pragną poznać narzędzia Excela wspierające analizę finansową.

Po szkoleniu Excel - analiza i kontrola danych finansowych. Narzędzia Excela w controllingu finansowym będziesz potrafił:

 • liczyć stawkę amortyzacyjną środków trwałych,
 • planować budżet oraz przygotować prognozę finansową,
 • wizualizować dane za pomocą wykresów,
 • przeprowadzić ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • przygotować sprawozdanie finansowe na temat sytuacji finansowej.

Program szkolenia

1. Zakres wykorzystania aplikacji MS Excel w controllingu.

2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę controllingu:

 • zasady poprawnego wprowadzania danych - format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,
 • wypełnianie serią danych,
 • malarz formatów.

3. Sposoby doskonalenia controllingu przy pomocy aplikacji MS Excel. Formatowanie warunkowe - zasady używania:

 • budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty logistyczne - budżetowe i operacyjne,
 • raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,
 • graficzne ujęcie danych.

4. Praca z danymi finansowymi:

 • ochrona danych -zasady zabezpieczania danych finansowych zgromadzonych w arkuszu MS Excel,
 • sprawne pobierania i konsolidacja danych finansowych w MS Excel,
 • zasady budowy bazy informacyjnej controllingu w MS Excel,
 • walidacja importowanych danych finansowych.

5. Przetwarzanie danych przy użyciu funkcji na potrzeby analizy finansowej:

 • błędy w wystawianiu faktur VAT i sposoby ich unikania,
 • sposoby prawidłowego adresowania odwołań do komórek,
 • wykorzystywanie odwołań w tablicach z formułami,
 • porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi,
 • funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów.

6. Przetwarzanie danych tekstowych:

 • funkcje tekstowe - lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,
 • narzędzie Tekst jako kolumny.

7. Funkcje finansowe:

 • wykorzystanie funkcji do obliczeń amortyzacji,
 • modele amortyzacji,
 • kalkulator kredytowy,
 • obliczanie NPV, IRR,
 • ocena opłacalności projektów,
 • zmiana wartości pieniądza w czasie.

8. Amortyzacja:

 • liniowa,
 • degresywno-liniowa.

9. Statystyczna analiza danych.

10. Import danych ze źródeł zewnętrznych do MS Excel:

 • z plików tekstowych,
 • z baz danych,
 • ze stron internetowych,
 • szybkie oczyszczanie arkusza z "pozostałości" po imporcie.

11. Eksport danych z MS Excel do MS Word (np. sprawozdanie, raport).

12. Budżet:

 • planowanie budżetu z wykorzystaniem scenariuszy.

13. Prognozowanie finansowe:

 • wyciąganie wniosków na podstawie danych z przeszłości,
 • analiza regresji,
 • korelacja.

14. Oceny projektów inwestycyjnych:

 • metody statyczne,
 • metody dynamiczne (Analiza DCF),
 • wybór najlepszej inwestycji.

15. Analiza danych finansowych przy użyciu tabeli przestawnej:

 • zasady budowy i działania tabeli przestawnej,
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
 • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),
 • analiza kosztów,
 • analiza zachowania się mierników finansowych w czasie.

16. Wykresy - graficzne ujęcie danych w raportach.

17. Makropolecenia i automatyzacja pracy:

 • tworzenie własnej funkcji do pobierania danych z zamkniętych skoroszytów,
 • obsługa arkuszy budżetów przy pomocy formularzy użytkownika,
 • budowa własnych formularzy,
 • konfigurowanie formularzy obsługi arkusza budżetu kosztów,
 • rozwiązania z zakresu raportowania,
 • tworzenie serii raportów cząstkowych dla kierowników centrów odpowiedzialności.
 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Kurs Excel - analiza i kontrola danych finansowych. Narzędzia Excela w controllingu finansowym - Bydgoszcz
Wyprzedane 3 504,27 zł Wyprzedane