Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Średniozaawansowany - Wrocław

location icon
Cognity Szkolenia ul. Racławicka 15/19 lokal 1, Wrocław
calendar icon
Od 9 sty 8:45 do 10 sty 16:00

Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Średniozaawansowany - Wrocław,
9-10 stycznia 2020 r.


Więcej informacji dostępne na stronie:  https://www.cognity.pl/kurs-vba-w-excelu-sredniozaawansowany,s2,1044.html

Szkolenie VBA w Excelu Średniozaawansowany jest dla osób, które posiadają znajomość Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym,chcą poszerzyć umiejętności z zakresu VBA i chcą usprawnić wykonywane zadania w MS Excel.

Po szkoleniu VBA w Excelu Średniozaawansowany będziesz potrafił:
 • pracować z plikami tekstowymi,
 • używać tablic,
 • korzystać z instrukcji i pętli,
 • tworzyć komunikaty dla użytkowników,
 • przygotowywać i obsługiwać formularze,
 • obsługiwać błędy.

Program szkolenia VBA w Excelu Średniozaawansowany

1. Wstęp do VBA.

2. Deklarowanie zmiennych i stałych:

 • deklarowanie typu zmiennej (Dim),
 • deklarowanie stałych.

3. Przypisywanie wartości do zmiennej.

4. Funkcje wbudowane w Visual Basic.

5. Pliki tekstowe:

 • zapisywanie danych,
 • importowanie plików TXT i CSV,
 • odczytywanie plików i zawartości folderów.

6. Tablice:

 • wstęp do tablic,
 • rodzaje tablic:
  • jednowymiarowe,
  • dwuwymiarowe,
  • wielowymiarowe,
  • statyczne,
  • dynamiczne,
 • deklarowanie tablic,
 • sortowanie i filtrowanie.

7. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • instrukcje warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,
 • instrukcja wyboru Select Case,
 • pętle: For ... Next, For Each ... In ... Next, Do ... Loop,
 • zakończenie pętli poleceniem Exit.

8. Procedury:

 • wywoływanie z innej procedury,
 • opcja Application.Run.

9. Komunikacja z użytkownikiem:

 • okna dialogowe,
 • funkcja MsgBox,
 • funkcja InputBox.

10. Błędy:

 • walidacja danych,
 • obsługa błędów w kodzie,
 • błędy typu run-time errors.

11. Debugowanie:

 • użycie debuggera,
 • okna,
 • polecenia,
 • przejście krokowe.

12. Formularze:

 • kontrolki formularza w arkuszu,
 • dodawanie referencji do bibliotek,
 • tworzenie formularza,
 • typy formantów i formatowanie,
 • wywoływanie formularza.

13. Eksport i import kodu VBA.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Kurs VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Średniozaawansowany - Wrocław
Wyprzedane 1 908,96 zł Wyprzedane