IT i Nowe technologie

Kurs Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr - Kraków

location icon
Cognity Szkolenia ul. Szafrana 5c/37, kraków
calendar icon
Od 13 sty 7:45 do 14 sty 15:00

Kurs Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr, 13-14 stycznia 2020 r. w Krakowie. 


Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-sredniozaawansowany-z-wprowadzeniem-do-tabel-przestawnych-i-makr,s2,797.html

Czy szkolenie Excel Średniozaawansowany będzie dla mnie odpowiednie?

Szkolenie Excel Średniozaawansowany jest dla osób, które znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania i formatowania danych oraz zapoznać się z możliwościami złożonej analizy i prezentacji danych.


Po szkoleniu Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr będziesz potrafił:

 • szybko i poprawnie wprowadzać dane do komórek,
 • korzystać z wielu funkcji służących do podsumowań i wyszukiwania danych,
 • tworzyć formuły złożone z kilku funkcji,
 • pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,
 • ustawić zabezpieczenia skoroszytu i arkusza,
 • dopracować szczegółowe parametry wykresu,
 • stworzyć Tabelę Przestawną i wykorzystać jej podstawowe możliwości.

Program szkolenia Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr

1. Powtórzenie podstaw programu Excel:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • wypełnianie serią danych,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • poprawne używanie formatowania - format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie tylko komórek wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe:

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • ochrona arkusza,
 • ochrona skoroszytu,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje:

 • adresowanie względne i bezwzględne,
 • przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, ILE.LICZB
 • funkcje logiczne JEŻELI, LUB, ORAZ,
 • funkcje statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ZAOKR,
 • składanie kilku funkcji w jedną - zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach:

 • metody formatowania dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG.

7. Teksty:

 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie Sumy Pośrednie.

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Tworzenie i edycja wykresów:

 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • tworzenie wykresów złożonych,
 • zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane - zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • wykres z dwiema osiami.

11. Analiza i wyszukiwanie danych:

 • sortowanie - zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • polecenie Znajdź/Zamień.

12. Podstawy tworzenia i pracy z Tabelami Przestawnymi.

13. Zaawansowane ustawienia drukowania. 

14. Wstęp do makr:

 • rejestrowanie makra,
 • przyporządkowanie makra pod przycisk.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Kurs Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr - Kraków
Wyprzedane 701,10 zł Wyprzedane