Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie

Kurs Zarządzania projektami - Wrocław

location icon
Cognity Szkolenia ul. Racławicka 15/19 lokal 1, wrocław
calendar icon
Od 13 sty 7:45 do 13 sty 15:00

Zarządzania projektami, 13 stycznia 2020 r. we Wrocławiu. 

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-zarzadzania-projektami,s2,922.html

Szkolenie jest dla osób, które:

 • chcą realizować, a także kierować różnymi projektami w firmie,
 • są liderami zespołu,
 • chcą poznać specyfikację oraz sprawnie wykorzystywać dokumentację projektową.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • określać cele projektu (koncepcja SMART),
 • zastosować dokumentację projektową,
 • doskonale zaplanować projekt (harmonogram, zasoby, budżet),
 • nadzorować wdrożenie, postępy oraz ocenić wyniki projektu,
 • przygotować raport.

Program szkolenia Zarządzania projektami

1. Rozpoczęcie szkolenia:

 • identyfikacja oczekiwań uczestników szkolenia,
 • zaprezentowanie celów oraz zakresu kursu.

2. Wstęp do zarządzania projektami:

 • ważna rola myślenia projektowego,
 • czym jest projekt?
 • cykl życia projektu.

3. Projekty w przedsiębiorstwach:

 • projekty, a cele biznesowe,
 • kryteria wyboru projektów do zrealizowania,
 • projekty, struktura firmy,
 • role w projektach,
 • metody zarządzania projektami.

4. Inicjowanie projektu:

 • rozpoczęcie fazy inicjowania projektu,
 • sponsorzy projektu, metody analizy interesariuszy,
 • project Charter - Karta Projektu,
 • zamknięcie fazy inicjowania projektu.

5. Czynniki w planowaniu projektu::

 • produkt i wymogi względem niego,
 • zakres projektu,
 • zasoby pracy w projekcie,
 • struktura podziału pracy,
 • wykres Gantta,
 • sposoby szacowania projektu.

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:

 • źródła ryzyka,
 • identyfikacja ryzyka i możliwych konsekwencji,
 • plan minimalizacji ryzyka,
 • wycena ryzyka w projekcie.

7. Efektywna komunikacja w zespole projektowym:

 • rola komunikacji,
 • sposoby właściwego przekazu informacji,
 • ocena skuteczności komunikacji w projekcie,
 • arkusz planu komunikacji.

8. Monitoring oraz kontrola wdrażania projektu, ewaluacja i zamknięcie:

 • czym jest monitoring, kontrola oraz ewaluacja?
 • reguły monitoringu oraz kontroli w projekcie,
 • sposób pomiaru postępu projektu,
 • ewaluacja projektu,
 • podsumowanie i zamknięcie projektu.

9. Podsumowanie szkolenia.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Kurs Zarządzania projektami - Wrocław
Wyprzedane 2 198,01 zł Wyprzedane