Kurs SQL dla zupełnie początkujących - Warszawa

location icon
Cognity Szkolenia Plac Inwalidów 10, Warszawa
calendar icon
Od 16 sty 8:45 do 17 sty 16:00

Kurs SQL dla zupełnie początkujących, odbędzie się w dniach
16-17 stycznia 2020 r. w Warszawie.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-sql-dla-zupelnie-poczatkujacych,s2,1038.html

Szkolenie jest dla osób które:

 • nie znają podstaw języka SQL,
 • chcą poznać fundamenty stosowania języka SQL,
 • chcą usprawnić działania na dużych zbiorach danych.

Po szkoleniu SQL dla zupełnie początkujących będziesz potrafił:

 • rozpocząć pracę z bazami danych,
 • zastosować podstawowe klauzule i instrukcje SQL,
 • tworzyć zapytania oraz tabele za pomocą języka SQL.

Program szkolenia SQL dla zupełnie początkujących

1. Wprowadzenie do języka SQL.

2. Bazy danych:

 • co to jest baza danych?
 • podstawy relacyjnych baz danych,
 • selekcja adekwatnej bazy danych.

3. Podstawowe klauzule języka SQL:

 • określanie źródła danych za pomocą komendy FROM,
 • filtrowanie elementów z wykorzystaniem klauzuli WHERE,
 • grupowanie danych poprzez definicję GROUP BY ,
 • definiowanie wyniku (SELECT),
 • sortowanie wyników (ORDER BY ).

4. Pisanie zapytań SQL:

 • ogólne zasady tworzenia zapytań,
 • parametry oraz kolejność stosowania podstawowych klauzul,
 • składanie wyników zapytań.

5. Tworzenie tabel:

 • użycie klauzuli CREATE TABLE,
 • wstawianie wierszy do tabeli,
 • łączenie tabel z użyciem operatora JOIN.

6. Zastosowanie podstawowych instrukcji SQL:

 • INSERT - wstawianie danych,
 • DELETE - kasowanie danych,
 • UPDATE - aktualizacja danych.

7. Podstawowe operatory SQL:

 • AND - i/oraz,
 • OR - lub,
 • IN (sprawdzenie czy wartość występuje w zbiorze),
 • BETWEEN (przedział otwarty).

8. Przydatne funkcje SQL:

 • COUNT(),
 • SUM(),
 • AVG(),
 • MIN() / MAX().

Cognity

Praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje


ul. Szafrana 5c/37
30-363 Kraków
NIP 676 249 36 42

Tel. +48 12 421 87 54
Mobile: 577 13 66 33
E-mail:
biuro@cognity.pl

www.cognity.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Kurs SQL dla zupełnie początkujących - Warszawa
już niedostępne 1 960,62 zł -