IT i Nowe technologie

Kurs SQL Oracle - baza danych Oracle i język SQL od podstaw - Poznań

location icon
Cognity Szkolenia ul. Ogrodowa 12, Poznań
calendar icon
Od 16 sty 8:45 do 17 sty 16:00

Kurs SQL Oracle - baza danych Oracle i język SQL od podstaw,
16-17 stycznia 2020 w Poznaniu.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-sql-oracle-baza-danych-oracle-i-jezyk-sql-od-podstaw,s2,1064.html

Szkolenie SQL Oracle - baza danych Oracle i język SQL od podstaw jest dla osób, które chcą programować w SQL Oracle, zajmują się projektowaniem i administrowaniem zbiorów danych, chcą poznać język SQL.


Po szkoleniu SQL Oracle - baza danych Oracle i język SQL od podstaw będziesz potrafił:

 • zarządzać zbiorami danych na serwerze SQL,
 • obsługiwać bazy Oracle,
 • wykonywać działania na połączonych tabelach,
 • używać wyrażeń i funkcji SQL,
 • przygotowywać kwerendy w SQL Oracle na poziomie zaawansowanym.

Program szkolenia

1. Relacyjne bazy danych i przegląd oprogramowania:

 • podstawowe pojęcia,
 • podział SQL na DQL, DML, DDL, DCL,
 • łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych,
 • edytor kodu SQL Oracle SQL Developer,
 • tabele, widoki,
 • procedury składowe.

2. Kwerendy wybierające (DQL):

 • tworzenie zapytań - Query designer,
 • bazowe typy danych w SQL.

3. Operatory i kryteria w zapytaniach:

 • operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE,
 • kryteria w zapytaniach i łączenie kryteriów z użyciem AND, OR, NOT, IN,
 • definicja i zastosowanie NULL i NOT NULL.

4. Działania na połączonych tabelach:

 • relacje między tabelami i element łączący tabele,
 • złączenie INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN,
 • złączenie pełne FULL OUTER JOIN
 • złączenie krzyżowe CROSS JOIN.

5. Funkcje i wyrażenia w SQL:

 • operacje na łańcuchach znaków: LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER,
 • łączenie ciągów tekstowych CONCAT,
 • funkcje matematyczne: ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE,
 • funkcje czasu i daty: DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY,
 • konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().

6. Pobieranie rekordów (SELECT):

 • alias kolumny AS i operacje na kolumnach,
 • sortowanie ORDER BY,
 • LIMIT dla ilości zwracanych rekordów,
 • dane zduplikowane DISTINCT.

7. Agregacja:

 • agregacja wyników z zastosowaniem GROUP BY,
 • funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i kryteria w wynikach zagregowanych.

8. Łączenie wyników zapytania:

 • łączenie tabel: UNION, UNION ALL,
 • części wspólne i INTERSECT, MINUS.

9. Kwerendy zagnieżdżone:

 • wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie,
 • kwerenda oparta o inną kwerendę,
 • podkwerenda.

10. Kwerendy akcji (DML):

 • aktualizacja danych UPDATE,
 • dodawanie rekordów do tabeli INSERT,
 • usuwanie danych DELETE,
 • skierowanie wyniku zapytania do tabeli SELECT INTO.

11. Obiekty SQL (DDL) - Oracle SQL Developer:

 • budowa obiektów bazy TABLE, VIEW.

12. Zaawansowane kwerendy w Oracle SQL:

 • funkcje okna OVER(),
 • numerowanie rekordów ROW_NUMBER(),
 • partycjonowanie rekordów PARTITION BY.

Cognity

Praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje


ul. Szafrana 5c/37
30-363 Kraków
NIP 676 249 36 42

Tel. +48 12 421 87 54
Mobile: 577 13 66 33

E-mail: biuro@cognity.pl

www.cognity.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Kurs SQL Oracle - baza danych Oracle i język SQL od podstaw - Poznań
Wyprzedane 4 474,74 zł Wyprzedane