Kurs R dla początkujących - analiza danych i wizualizacja - Łódź

location icon
Cognity Szkolenia ul. Dowborczyków 25, łódź
calendar icon
Od 2 gru 8:45 do 3 gru 16:00

Kurs R dla początkujących - analiza danych i wizualizacja odbędzie się w dniach
2-3 grudnia 2019 r. w Łodzi.

Więcej informacji dostępne na stronie:  https://www.cognity.pl/kurs-r-analiza-danych-i-wizualizacja,s2,769.html

Szkolenie jest dla osób, które: 

 • chcą nauczyć się podstaw darmowego programu R o ogromnych możliwościach,
 • analizują dane np. w Excelu, SAS lub SPSS, ale chcą poznać nowe narzędzia i metody lub potrzebują opanować podstawy sztuki analizy danych,
 • nigdy wcześniej nie programowały lub nie miały styczności z programowaniem od dłuższego czasu,
 • chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane lub tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy,
 • chcą tworzyć eleganckie zestawienia danych, statystyki i atrakcyjnie wyglądające wykresy.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • zainstalować program R oraz interfejs RStudio,
 • dokonywać operacji na wektorach, macierzach, ramkach danych i listach,
 • importować i eksportować dane,
 • pisać skrypty zawierające m.in. pętle, instrukcje warunkowe i funkcje,
 • wyspecyfikować, oszacować i zinterpretować model liniowy,
 • przeprowadzić analizę wariancji,
 • przetwarzać dane zgodnie z filozofią uporządkowanych danych,
 • rysować różnego rodzaju atrakcyjnie wyglądające wykresy.

Program szkolenia R dla początkujących - analiza danych i wizualizacja

1. Wprowadzenie do R:

 • specyfika oprogramowania open source,
 • instalacja programu R oraz interfejsu RStudio,
 • zapoznanie się z RStudio,
 • wpisywanie poleceń do konsoli,
 • pisanie skryptów,
 • katalog roboczy,
 • przestrzeń robocza,
 • kasowanie, zapisywanie i wczytywanie obiektów,
 • wczytywanie kodu z pliku,
 • wyszukiwanie, instalacja i ładowanie pakietów,
 • korzystanie z pomocy.

2. Wektory:

 • wybrane atrybuty obiektów: struktura, klasa,
 • rodzaje wektorów, sprawdzenie, konwersja,
 • operacje na wektorach tekstowych (pakiet stringr),
 • operacje na wektorach wartości logicznych,
 • operacje na wektorach numerycznych,
 • czynniki,
 • operacje na datach.

3. Obiekty zawierające dane:

 • macierze,
 • listy,
 • funkcja automatyzująca: lapply,
 • ramka danych: data.frame,
 • importowanie i eksportowanie do danych tekstowych (csv),
 • szybszy dostęp do danych.

4. Podstawy programowania:

 • pętle: for i while,
 • instrukcje warunkowe,
 • tworzenie funkcji przez użytkownika.

5. Podstawowe metody statystyczne:

 • popularne funkcje matematyczne i statystyczne,
 • test t-Studenta na równość średnich,
 • model liniowy,
 • analiza wariancji.

6. Pakiet służący do przetwarzania danych - dplyr:

 • filozofia uporządkowanych danych,
 • ramka danych - tbl_df,
 • przeglądanie danych,
 • problem braku danych,
 • wybieranie wierszy (filtrowanie, losowanie),
 • filtrowanie kolumn (zmiennych),
 • tworzenie nowych zmiennych,
 • grupowanie danych,
 • sortowanie,
 • podsumowywanie,
 • łączenie zbiorów danych.

7. Wizualizacja danych:

 • podstawowe wykresy jednej zmiennej: punktowy, słupkowy, kołowy, histogram,
 • pudełkowy,
 • wykresy wielu zmiennych,
 • rysowanie wykresów obok siebie,
 • palety kolorów.

8. Pakiet do tworzenia zaawansowanych wykresów - ggplot2:

 • gramatyka wizualizacji: dane, estetyki i geomy,
 • wykresy punktowe,
 • wykresy słupkowe,
 • wykresy liniowe,
 • wykresy pudełkowe,
 • tytuł, legenda, opisy osi,
 • motywy wykresu.

Cognity

Praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje


ul. Szafrana 5c/37
30-363 Kraków
NIP 676-249-36-42

Tel. +48 12 421 87 54
Mobile: 533 98 66 33
E-mail:
biuro@cognity.pl

www.cognity.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Kurs R dla początkujących - analiza danych i wizualizacja - Łódź
Wyprzedane 3 330,84 zł Wyprzedane