Praktyczne aspekty ubiegania się o zamówienie publiczne oraz najczęściej popełniane błędy - z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 15 kwi 9:00 do 15 kwi 17:30

Praktyczne aspekty ubiegania się o zamówienie publiczne oraz najczęściej popełniane błędy - z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych

Prowadzący szkolenie: mec. dr Robert Siwik:

 • uznany ekspert prawa zamówień publicznych oraz właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Dr Robert Siwik z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym i biznesowym, radca prawny;
 • doktor nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
 • przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych;
 • wieloletni, doświadczony pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • wykładowca prawa zamówień publicznych na uczelniach wyższych;
 • autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dziennik Gazeta Prawna);

PROGRAM SZKOLENIA:

09:00 - rejestracja/ powitalna kawa i herbata

09:20 - 11:30 - ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE, WERYFIKACJA OFERT KONKURENTÓW

 • Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu oceny ich spełniania oraz dokumentowania - przykłady konstruowania warunków oraz ich podważania/ zaskarżania przed KIO
 • Zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy (zasada uzupełniania i wyjaśniania)
 • Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ (uprawnienia wykonawców, obowiązki zamawiających, terminy, zmiana SIWZ)
 • Utajnienie / odtajnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w praktyce
 • Weryfikacja ofert konkurentów - na co zwracać szczególną uwagę? Kiedy i jak kwestionować oferty konkurentów?
 • Problematyka polegania na zasobach innych podmiotów; udostępnianie referencji podmiotów trzecich; pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

11:30 - 11:45 - przerwa kawowa

11:45 - 13:15 - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Opis przedmiotu zamówienia preferujący konkretnego wykonawcę (producenta) - jak z nim walczyć?
 • Procedura odwrócona - problemy praktyczne
 • Poprawianie omyłek w ofertach, w tym zakres dopuszczalnego porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą
 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty
 • Problematyka rażąco niskiej ceny - prawidłowa procedura wyjaśniania i weryfikacji ceny oferty/ konstruowania wyjaśnień

13:15 - 14:00 - przerwa na lunch
14:00 - 15:30 - cd. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
15:30 - 16:30 - UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego
 • Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne

16:30 - 17:30 - ODWOŁANIE DO KIO

 • Kiedy warto się odwoływać?
 • Jak ocenić szanse powodzenia odwołania?
 • Jak przygotować się do rozprawy przed KIO oraz jakich błędów nie popełniać?

17:30 - zakończenie szkolenia oraz sesja pytań uczestników i odpowiedzi

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiadomości z zakresu udzielania zamówień publicznych od określenia potrzeb do zawarcia umowy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze oraz liczne przykłady z praktyki. Na szkoleniu będą poruszane także prawne aspekty elektronizacji zamówień publicznych.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat uczestnictwa, lunch/ całodzienny serwis kawowy.

Prelegent przedstawi aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz aktualną praktykę uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia oraz jego odwołania w przypadku małej liczby uczestników.

Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane Uczestnikom po potwierdzeniu realizacji szkolenia.

#zamówieniapubliczne #zamowieniapubliczne #przetargi #pzp #nowaustawapzp #nowepzp #drsiwik #robertsiwik #zamówienia #zamowienia #prawo

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  PRZEDSPRZEDAŻ
już niedostępne 615,00 zł -
  CENA REGULARNA
już niedostępne 861,00 zł -