Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

50 KROKÓW DO BEZBŁĘDNEGO POSTĘPOWANIA wg nowej ustawy Pzp

location icon
WARSZAWA, NOVOTEL CENTRUM Marszałkowska 94, Warszawa
calendar icon
Od 29 paź 9:30 do 30 paź 15:30
ticket icon
Od 1 223,85 zł

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Weź udział w szkoleniu podczas którego ekspert w 50 krokach przygotuje Cię do wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.

Ekspert przybliży tematykę nowej ustawy od planowania poprzez przygotowanie postępowania. Ekspert opowie również o nowych dokumentach przetargowych. 

CENA SZKOLENIA 995 zł netto

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

Strona szkolenia TUTAJ

Trener: Iwona Holka

PROGRAM

PROGRAM

Krok 1: tytułem wstępu: poznaj podstawy i założenia Nowej ustawy.

Krok 2: Poznaj nowe i zmienione definicje oraz ich wpływ na przepisy i podejście Nowej ustawy. Dowiedz się m.in. czym jest pisemność, kiedy zaczyna i kończy się postępowanie, kim jest wykonawca, co to są dokumenty i warunki zamówienia.

Krok 3: Poznaj nowe zasady i przesłanki ich wprowadzenia, żeby lepiej zrozumieć Nową ustawę, m.in.: zasadę efektywności ekonomicznej oraz współpracy stron na etapie realizacji umowy

PLANOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

Krok 4: Poznaj nowe wymagania związane z planowaniem postępowań: uwzględnianiem polityki zakupowej państwa oraz strategią zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupowymi zamawiającego

Krok 5: Przygotuj plan zamówień po nowemu: obowiązki i zakres planu

Krok 6: dowiedz się wszystkiego co o obowiązkowej w postępowaniach powyżej progów UE analizie potrzeb zamawiający wiedzieć powinien

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

Krok 7: Dowiedz się jak wykorzystać wstępne konsultacje rynkowe, jak pozyskać informacje do przygotowania postępowania od wykonawców i jak wyeliminować ryzyko zarzutu przewagi konkurencyjnej wykonawców biorących udział w konsultacjach - wzory uzasadnień od a do z

Krok 8 Szacuj i agreguj zamówienia po nowemu

ZAMÓWIENIA BAGATELNE

Krok 9: Poznaj nową kategorię zamówień: zamówienia bagatelne i dowiedz się jak je prawidłowo przeprowadzić, m.in. jak ustalić jednorazową wartość zakupu, ja ogłosić, kiedy nie trzeba będzie przygotowywać ogłoszenia

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

Krok 10: Poznaj nowe wymagania dotyczące zakresu Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań;

WYMAGANIA DLA POSTĘPOWANIA

Krok 11: Opis przedmiotu zamówienia: poznaj zasady przygotowania zgodnego z przepisami OPZ

Krok 12: NOWOŚĆ: Przedmiotowe środki dowodowe: czym są, kiedy, jak je wymagać, uzupełniać, czy nie? Czym są PŚD a czym jest treść oferty - po tym kroku przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty nie będą już miały tajemnic

Krok 13: Podstawy wykluczenia 2021: poznaj zmienione zasady ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia oraz podmiotowych środków dowodowych, selfcleaning wykonawcy

Krok 14: Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie

Krok 15: Wykazywanie warunków i udział w postępowaniu konsorcjów;

Krok 16: Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających zasoby (wszystko co o P3 musi wiedzieć Zamawiający)

Krok 17: Kształtowanie kryteriów oceny ofert i zasad oceny ofert

Krok 18: Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Krok 19: Wybór odpowiedniego trybu: tryby w postępowaniach powyżej progu unijnego: przesłanki z naciskiem na zmiany w NU

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Krok 20: ogłoszenia: publikatory, zasady, terminy, zakres, zmiany ogłoszeń

Krok 21: zasady zamieszczania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zasady informowania wykonawców

Krok 22: Pytania i wyjaśnienia SIWZ po nowemu, dopuszczalne modyfikacje dokumentów i ogłoszeń

Krok 23: Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów, zebranie wykonawców

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Krok 24: Systemy, sposoby elektronicznego składania ofert, elektronizacja postępowań od 2021, konieczność przesyłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa Uzp,

Krok 25: niepubliczne otwarcie ofert po nowemu, możliwość zawieszenia postępowania,

OCENA OFERT:

Krok 26: Poznaj nowe wadium: nowe zasady wnoszenia, wartości, zasady zwrotu wadium

Krok 27: Ocena przedmiotowa ofert: badanie, wyjaśnianie, poprawianie omyłek

Krok 28: Procedura odwrócona po nowemu: uporządkowanie, schemat działania

Krok 29: Sprawdź, czy nie ma rażąco niskiej ceny

Krok 30: Ocena podmiotowa wykonawców: Wezwania do złożenia dokumentów, procedura naprawcza

Krok 31: Poznaj nowe przesłanki odrzucenia ofert

Krok 32: Nowość: Termin związania ofertą: nowe podejście

Krok 33: Dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty

Krok 34: Zwroty…

Krok 35: Uchylanie się od zawarcia umowy i co dalej?

Krok 36: Unieważnienie postępowania

Krok 37: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

CO NOWEGO W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ PROGÓW:

Krok 38: poznaj różnice między postępowaniem poniżej i powyżej progu UE

Krok 39: poznaj tryby i sposoby udzielenia zamówienia w postępowaniu poniżej progów UE

Krok 40: poznaj cały schemat małego postępowania i jego udzielenie krok po kroku i dowiedz się na czym mają polegać negocjacje celem ulepszenia oferty;

UMOWY

Krok 41 przed zawarciem umowy: zweryfikuj zabezpieczenie: omówienie zmian w ustawie dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Krok 42: dowiedz się jakich zapisów nie można wprowadzać do umowy (klauzule abuzywne)

Krok 43: jakie postanowienia MUSZĄ zostać zawarte w umowie, zaliczki, płatności częściowe, wymagania dotyczące podwykonawców

Krok 44: Klauzule waloryzacyjne i ich przykłady

Krok 45: Poznaj praktyczne zapisy dotyczące prawa opcji spełniające nowe wymagania ustawowe

Krok 46: Zmiany do umowy: omówienie i uporządkowanie

PO UMOWIE

Krok 47: Przygotuj ogłoszenie o wykonaniu umowy

Krok 48: Czym jest raport z realizacji zamówienia i kiedy Zamawiający ma obowiązek go sporządzić

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Krok 49: Poznaj zmiany w środkach ochrony prawnej

Krok 50: Dowiedz się jak należy archiwizować postępowania i jakie są nowe zasady związane ze sprawozdawczością.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE
29 Października 2020, 09:30 1 223,85 zł