Szkolenie on-line - Granty "Mazowsze Lokalnie" 2022 - kiedy, jak i na co....

location icon
calendar icon
Od 9 lut 16:00 do 9 lut 19:00

Serdecznie zapraszamy Przedstawicielki i Przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Seniorów i grup nieformalnych, na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad i warunków pozyskania grantów w ramach projektu "Mazowsze Lokalnie" 2022


Serdecznie zapraszamy Przedstawicielki i Przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Seniorów, Sołtysów i grup nieformalnych na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad i warunków pozyskania grantów w ramach projektu Mazowsze Lokalnie 2022.


Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.


Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.


Program realizujemy w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.
Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Działaj Lokalnie, który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.


Działamy w obszarach:
1) zwiększenia roli inicjatyw oddolnych;

2) animacji działań samopomocowych,

3) wspierania młodych organizacji pozarządowych.


Podczas szkolenia uzyskacie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

📌 kto może ubiegać się o dotację

📌 jak przyznawane są dotacje

📌 na jakich zasadach można otrzymać dotację

📌 jakich tematów powinny dotyczyć realizowane projekty


Dodatkowe informację

tel. 792 447 018, e-mail: cop.eserefka@gmail.com


Realizację zadania w latach 2021 - 2022 dofinansowano z budżetu Powiatu Wołomińskiego kwotą 70.000 zł w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Stowarzyszeniem "Radzymińskie Forum" z Radzymina, zawartej w dniu 31 grudnia 2020 r.

Organizator:

Centrum Organizacji Pozarządowych

"Eserefka - nasza wspólna przestrzeń"

prowadzone przez

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"

Tel. 792 447 018

Anna Orlińska - Prezes SRF


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Szkolenie on-line 09.02.2022

dostępnych: 7

już niedostępne -