Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Koncerty, Festiwale, Rozrywka Rodzina i relacje międzyludzkie

Warsztaty wakacyjne dla dzieci w wieku 6-11 lat z terenu gminy Radzymin (23-27.08.2021)

location icon
Letnia 15, Radzymin
calendar icon
Od 23 sie 7:45 do 27 sie 14:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Warsztaty to propozycja dla dzieci w wieku 6 - 11 lat z terenu gminy Radzymin, chcących zdobyć nowe umiejętności i świetnie się bawić.Nasz projekt zakłada organizację sześciu, jednodniowych warsztatów, które mają na celu rozbudzenie w dzieciach pasji do twórczości lub hobby. Kształtowanie różnego rodzaju pasji jest jednym z istotnych czynników wpływających pozytywnie na efekt uczenia się i rozwój w dorosłym życiu. Hobby daje również poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa, którego w dzisiejszych czasach, wielu dzieciom brakuje.Dziecko posiadające hobby, potrafi zainteresować swoją pasją innych oraz stworzyć "kółko pasjonatów". Pozytywne i nie destruktywne pasje, przynoszę korzyści rozwojowe, zarówno samym uczestnikom jak i społeczności lokalnej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rodzaj warsztatów:

  • plastyczne;
  • kulinarne;
  • artystyczne;
  • ekologiczne;
Fotorelacje z naszych wcześniejszych warsztatów znajdą Państwo na naszym profilu: https://www.facebook.com/radzyminskieforum

Terminy warsztatów: 23 / 24 / 25 / 26 / 27  sierpnia 2021 r.‼️‼️‼️ od 07.30 do 14.00

Konstrukcja wszystkich warsztatów realizowanych w ramach projektu.

  • Rozgrzewka. Jest to krótkie fizyczne lub umysłowe, pisemne lub ustne ćwiczenie, które pozwala uczestnikom skoncentrować się na postawionych im zadaniach i służy wytworzeniu więzi w grupie.
  • Wprowadzenie. Obejmuje przygotowanie ćwiczenia oraz przedstawienie jego celu. Cel ćwiczenia będzie podany na samym wstępie, co pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć jego założenia. Po pewnym czasie,jeśli praca z grupą będzie dobrze się układała, cele mogą być definiowane nie przed rozpoczęciem ćwiczenia, lecz w jego trakcie.
  • Wykonanie ćwiczenia. Ćwiczenia prowadzone podczas warsztatów pozwalają zdobyć doświadczenie, z którego można korzystać w innych sytuacjach życiowych. Ćwiczenia będą dobierane starannie do zakresu tematycznego. Ćwiczenia będą zachęcać do intensywnego uczestnictwa, umożliwiać osiągniecie zakładanych celów i zapewniać właściwe proporcje między teoria, a praktyką. Ćwiczenia będą wykonywane w jednej z podanych form: warsztaty profilaktyczne, integracyjne, relaksacyjne lub warsztaty artystyczne (plastyczne, origami, fotograficzne, taneczne, muzyczne, szycia) lub warsztaty językowe lub warsztaty wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne lub warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe, koła przedmiotowe.
  • Podsumowanie. Jest to najważniejszy element uczenia się przez doświadczenie. Umożliwia uczestnikom przemyślenie i nazwanie tego, czego się nauczyli i doświadczyli w czasie warsztatów oraz szukanie związków między ćwiczeniami, a sytuacjami życiowymi. Uczenie się przez doświadczenie ma prowadzić do przenoszenia doświadczeń zdobytych podczas zajęć na sytuacje życiowe. Takie dostrzeganie i werbalizacja związków między rożnymi sytuacjami, znacznie poprawia wyniki uczenia się. Metody pracy na etapie podsumowania: pytania.


Zgłoszenia wysyłane na inny adres e-mail lub na messengera, nie będą rejestrowane jako zgłoszenie.


Realizację zadania w roku 2021 dofinansowano z budżetu Gminy Radzymin kwotą 32.000 zł w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021. Tytuł zadania: FABRYKA KREATYWNEJ INSPIRACJI "2021"

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja - Warsztaty wakacyjne

dostępnych: 4

już niedostępne -