Szkolenie e-learningowe: Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów. Menedżer jako partner i opiekun emocji.

location icon
Online
calendar icon
Od 29 maj 8:00 do 29 maj 8:00
ticket icon
Od 1 599,00 zł

Szkolenie e-learningowe: Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów. Menedżer jako partner i opiekun emocji.


W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w dobie pandemii mamy świadomość pojawiających się trudności i konfliktów wśród naszych pracowników. Z jednej strony wynikają one z poczucia zagrożenia i zachwiania poczucia bezpieczeństwa. Z drugiej strony wynikają też z kryzysu jaki przeżywają organizacje, potrzeby szybkiej reorganizacji zarówno struktur, jak i procesów. Często za poradzenie sobie z tymi konfliktami odpowiedzialni są menedżerowie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy Państwu projekt trzech szkoleń menedżerskich realizowanych w ramach cyklu: Rozmowy o dialogu.

Szkolenia są dostępne na naszej platformie e-learningowej i realizowane są w formie praktycznych modułów. Przedstawiamy w nich konkretne narzędzia, które mogą wykorzystać menedżerowie a także dobre praktyki realizowane w organizacjach. Równocześnie proponujemy pakiet materiałów edukacyjnych włącznie z materiałami do indywidualnej pracy. Przede wszystkim zapewniamy też możliwość kontaktu z ekspertami i kolejne działania coachingowe lub doradcze.


Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów. Menedżer jako partner i opiekun emocji.


Kogo zapraszamy:

 • menedżerów, kierowników zespołów: projektowych, stałych, rozproszonych w każdej strukturze organizacyjnej,
 • właścicieli małych firm, firm rodzinnych i osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której współpracują np. z ekspertami zewnętrznymi.


Szkolenie dostępne na platformie e.vando 

Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie).

W czasie trwania kursu Platforma e.vando jest dostępna poprzez sieć internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dwutygodniowy kurs zdalny składa się z modułu informacyjnego oraz 7 modułów tematycznych.


Każdy moduł tematyczny jest złożony z następujących elementów:

 • treści - materiały do nauki w formie audio-video, prezentacje ppt, artykuły,
 • sprawdź się sam! - indywidualne ćwiczenia oparte na samoewaluacji(np. zadania zamknięte, testy wyboru, zadania typu prawda - fałsz, zadania z luką, połącz elementy, przeciągnij i upuść),
 • zadań - zadania projektowe, indywidualne i grupowe,
 • forów dyskusyjnych, na których można prowadzić rozmowy z prowadzącymi e-szkolenie i innymi uczestnikami,
 • czat - w określonych godzinach bezpośrednie (online) konsultacje z prowadzącymi e-szkolenie.


Podczas szkolenia:

Dowiesz się:

 • w jaki sposób możesz wspierać swoich pracowników w sytuacji kryzysowej, by pomóc im łatwiej przez nią przejść,
 • w jaki sposób dopasować rodzaj wsparcia do etapu reakcji na kryzys i zmianę,
 • jak przekazywać trudne informacje, by nie wzmacniać negatywnych emocji. 
Zrozumiesz:
 • jakie emocje powstają w sytuacji kryzysowej,
 • jak warto zadbać o siebie wspierając swoich pracowników. 

Korzyści dla uczestników:
 • działania przed, w trakcie i po szkoleniu,
 • elastyczna formuła nauki,
 • stały dostęp do materiałów,
 • bieżący kontakt z ekspertem VandO. 


Treści realizowane na szkoleniu:

 • rozpoznawanie emocji w sytuacji kryzysowej, 
 • narzędzia wsparcia pracowników w sytuacji kryzysowej, 
 • narzędzia auto-wsparcia dla menedżerów,
 • "dobre praktyki". 


Szczegółowe zagadnienia:

Moduł 1

 • proces reakcji na sytuacje trudne i kryzysowe oraz jego uwarunkowania,
 • emocje, które pojawiają się w sytuacji kryzysu.

Moduł 2

 • szok i zaskoczenie - reakcje ludzi,
 • możliwe narzędzia wsparcia - dobre praktyki.

Moduł 3

 • gniew i targowanie się - reakcje ludzi,
 • możliwe narzędzia wsparcia - dobre praktyki.

Moduł 4

 • smutek i depresja - reakcje ludzi,
 • możliwe narzędzia wsparcia - dobre praktyki.

Moduł 5

 • akceptacja i pójście naprzód - reakcje ludzi,
 • możliwe narzędzia wsparcia - dobre praktyki.

Moduł 6

 • zasady przekazywania trudnych informacji w sytuacji kryzysowej.

Moduł 7

 • żeby wzmocnić innych - wzmocnij siebie. Narzędzia auto-wsparcia dla menedżerów.

Autorki i realizatorki projektu dla menedżerów w ramach cyklu: Rozmowy o dialogu:

dr Joanna Telus

Promotor i praktyk dialogu oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; mediator, trener i konsultant biznesowy. Doktor nauk społecznych, socjolog. Od 1996 roku rozwija swój warsztat pracy realizując warsztaty, szkolenia, doradztwo czy prowadząc mediacje. Przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleniowych i doradczych dla firm, organizacji publicznych czy osób prywatnych. Współpracowała z kilkudziesięcioma firmami i urzędami, m.in.: BASF, Faurecia, ETI Polam, ABB, Clear, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i wiele innych. Założyciel i prezes VandO.

Magdalena Robak

Psycholog organizacji i pracy. Od 1996 roku wzmacnia kompetencje ludzi, zespołów i firm jako konsultant, trener, facylitator. Projektuje i wdraża kompleksowe programy rozwoju kompetencji menedżerskich, budowania współpracy opartej o wspólne wartości oraz wzmacniania kompetencji bazowych (w firmach, zespołach, projektach). Zrealizowała ponad 18 tysięcy godzin szkoleniowych i ponad 70 projektów doradzczo-rozwojowych. W latach 1998-2009 wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy, w latach 2005-2016 kierownik modułów praktycznych i wykładowca na Uniwersytecie SWPS (Warszawa). Członek IPMA Polska (w tym członkiem Mazowieckiej Grupy Regionalnej) i aktywny asesor Polish Project Excellence Award wg Project Excellence Baseline IPMA. Trener przywództwa systemowego SPOCO®. Mediator. Działania rozwojowe realizowała między innymi dla: Costa Coffee Polska, IKEA Retail, Bosch Service, BMW Polska, PAŻP, Suez, Computaris, Lexus Polska, UMWM w Warszawie, Urząd Miasta Warszawa, Caterpillar Financial Service, Indykpol, BNP Paribas Security Services i wielu innych.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie e-learningowe
już niedostępne 1 599,00 zł -