Szkolenie e-learningowe: Standardy współpracy i komunikacji w zespole w sytuacji kryzysowej. Menedżer jako budowniczy dialogu.

location icon
Online
calendar icon
Od 29 maj 8:00 do 29 maj 8:00
ticket icon
Od 1 599,00 zł

Szkolenie e-learningowe: Standardy współpracy i komunikacji w zespole w sytuacji kryzysowej. Menedżer jako budowniczy dialogu.


W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w dobie pandemii mamy świadomość pojawiających się trudności i konfliktów wśród naszych pracowników. Z jednej strony wynikają one z poczucia zagrożenia i zachwiania poczucia bezpieczeństwa. Z drugiej strony wynikają też z kryzysu jaki przeżywają organizacje, potrzeby szybkiej reorganizacji zarówno struktur, jak i procesów. Często za poradzenie sobie z tymi konfliktami odpowiedzialni są menedżerowie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy Państwu projekt trzech szkoleń menedżerskich realizowanych w ramach cyklu: Rozmowy o dialogu.

Szkolenia są dostępne na naszej platformie e-learningowej i realizowane są w formie praktycznych modułów. Przedstawiamy w nich konkretne narzędzia, które mogą wykorzystać menedżerowie a także dobre praktyki realizowane w organizacjach. Równocześnie proponujemy pakiet materiałów edukacyjnych włącznie z materiałami do indywidualnej pracy. Przede wszystkim zapewniamy też możliwość kontaktu z ekspertami i kolejne działania coachingowe lub doradcze.


Standardy współpracy i komunikacji w zespole w sytuacji kryzysowej. Menedżer jako budowniczy dialogu - szkolenie e-learningowe VandO


Kogo zapraszamy:

 • menedżerów, kierowników zespołów: projektowych, stałych, rozproszonych w każdej strukturze organizacyjnej,
 • właścicieli małych firm, firm rodzinnych i osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której współpracują np. z ekspertami zewnętrznymi.


Szkolenie dostępne na platformie e.vando.

Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie).

W czasie trwania kursu Platforma e.vando jest dostępna poprzez sieć internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dwutygodniowy kurs zdalny składa się z modułu informacyjnego oraz 7 modułów tematycznych.


Każdy moduł tematyczny jest złożony z następujących elementów:

 • treści - materiały do nauki w formie audio-video, prezentacje ppt, artykuły,
 • sprawdź się sam! - indywidualne ćwiczenia oparte na samoewaluacji(np. zadania zamknięte, testy wyboru, zadania typu prawda - fałsz, zadania z luką, połącz elementy, przeciągnij i upuść),
 • zadań - zadania projektowe, indywidualne i grupowe,
 • forów dyskusyjnych, na których można prowadzić rozmowy z prowadzącymi e-szkolenie i innymi uczestnikami,
 • czat - w określonych godzinach bezpośrednie (online) konsultacje z prowadzącymi e-szkolenie.


Podczas szkolenia:

Dowiesz się:

 • co jest ważne w ustalaniu standardów współpracy przy realizacji pracy zdalnej; na co zwrócić uwagę? 
 • zasad budowania współpracy w zespole pracującym zdalnie: struktura zadań, struktura komunikacji, 
 • jakie największe błędy popełniają menedżerowie - co zaburza poczucie bezpieczeństwa ludzi? 
Zrozumiesz:
 • w jaki sposób możesz zbudować Twój autorytet i wiarygodność w relacjach,
 • rolę wartości i zasad w budowaniu współpracy w zespole pracującym zdalnie.

Korzyści dla uczestników:
 • działania przed, w trakcie i po szkoleniu,
 • elastyczna formuła nauki,
 • stały dostęp do materiałów,
 • bieżący kontakt z ekspertem VandO. 


Treści realizowane na szkoleniu:

 • rozpoznawanie trudności we współpracy w sytuacji nagłej zmiany,
 • wartości zespołowe jako klucz do podtrzymywania i rozwijania współpracy w zespole,
 • współzależność zadań i ustalanie struktury komunikacji w zespole pracującym zdalnie,
 • wybrane narzędzia budowania współpracy w zdalnym zespole,
 • "Dobre praktyki".


Szczegółowe zagadnienia:

Moduł 1

 • dwa wymiary budowania współpracy i komunikacji w sytuacji kryzysu,
 • precyzowanie struktury współpracy na trudne czasy.

Moduł 2

 • określenie zasad współpracy - obszary koncentracji,
 • trzy strategie budowania współpracy i komunikacji w sytuacji kryzysu. Dobór do kontekstu sytuacyjnego i celów.

Moduł 3

 • doprecyzowywanie struktury zadań, odpowiedzialności i współodpowiedzialności,
 • system przekazywania zadań i uzyskiwania feedbacku od pracowników. Na co zwrócić szczególną uwagę w sytuacji kryzysu i ciągłej zmiany?

Moduł 4

 • system przekazywania zadań w czasach stresu i napięcia: zadania, narzędzia,
 • uzyskiwanie feedbacku od pracowników. Na co zwrócić szczególną uwagę w sytuacji kryzysu i ciągłej zmiany?

Moduł 5

 • kluczowe błędy i bariery w procesie budowania współpracy w sytuacji kryzysu - przeciwdziałanie,
 • dobre praktyki.

Moduł 6

 • kluczowe błędy i bariery w procesie budowania współpracy w sytuacji kryzysu - rozwiązywanie,
 • dobre praktyki.

Moduł 7

 • budowanie klimatu i podtrzymywanie relacji w zespole pomimo napięć i stresu,
 • dobre praktyki.

Autorki i realizatorki projektu dla menedżerów w ramach cyklu: Rozmowy o dialogu:

dr Joanna Telus

Promotor i praktyk dialogu oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; mediator, trener i konsultant biznesowy. Doktor nauk społecznych, socjolog. Od 1996 roku rozwija swój warsztat pracy realizując warsztaty, szkolenia, doradztwo czy prowadząc mediacje. Przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleniowych i doradczych dla firm, organizacji publicznych czy osób prywatnych. Współpracowała z kilkudziesięcioma firmami i urzędami, m.in.: BASF, Faurecia, ETI Polam, ABB, Clear, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i wiele innych. Założyciel i prezes VandO.

Magdalena Robak

Psycholog organizacji i pracy. Od 1996 roku wzmacnia kompetencje ludzi, zespołów i firm jako konsultant, trener, facylitator. Projektuje i wdraża kompleksowe programy rozwoju kompetencji menedżerskich, budowania współpracy opartej o wspólne wartości oraz wzmacniania kompetencji bazowych (w firmach, zespołach, projektach). Zrealizowała ponad 18 tysięcy godzin szkoleniowych i ponad 70 projektów doradzczo-rozwojowych. W latach 1998-2009 wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy, w latach 2005-2016 kierownik modułów praktycznych i wykładowca na Uniwersytecie SWPS (Warszawa). Członek IPMA Polska (w tym członkiem Mazowieckiej Grupy Regionalnej) i aktywny asesor Polish Project Excellence Award wg Project Excellence Baseline IPMA. Trener przywództwa systemowego SPOCO®. Mediator. Działania rozwojowe realizowała między innymi dla: Costa Coffee Polska, IKEA Retail, Bosch Service, BMW Polska, PAŻP, Suez, Computaris, Lexus Polska, UMWM w Warszawie, Urząd Miasta Warszawa, Caterpillar Financial Service, Indykpol, BNP Paribas Security Services i wielu innych.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie e-learningowe
już niedostępne 1 599,00 zł -