Menedżer mediatorem - akademia rozwoju kompetencji

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 6 kwi 9:00 do 15 maj 17:00

Jedną z kompetencji, która zdaje się być niezbędna menedżerom, jest rozwiązywanie konfliktów. Często muszą oni na siebie przyjmować rolę "trzeciej strony" w trudnych sytuacjach pomiędzy ich pracownikami. Umiejętności mediatora i znajomość procesu mediacji przez menedżera mogą z jednej strony zmniejszyć liczbę napięć w zespole, budować wiarygodność i autorytet szefa, ale przede wszystkim tworzą przestrzeń do kreowania kultury dialogu wśród pracowników.

Menedżer mediatorem - akademia rozwoju kompetencji VandO


Dla kogo? 

Akademia jest przeznaczona dla: menedżerów, liderów, kierowników, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów.


Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas Akademii "Menedżer mediatorem":

Dowiesz się:

 • Czym jest konflikt i jakie są rodzaje konfliktów w organizacji?
 • Jakie narzędzia możesz wykorzystać do identyfikowania i rozwiązywania konfliktów?
 • Dlaczego negocjacje i mediacje są ważną kompetencją menedżera?
 • Jakie są zasady prowadzenia mediacji oraz na czym polega rola mediatora?
 • Jaka jest procedura prowadzenia mediacji?
 • W jaki sposób określać obszary i przyczyny trudnych sytuacji w mediacjach?
 • Jak zadbać o potrzeby i przestrzeń ludzi pozostających w konflikcie, a jednocześnie realizować cele organizacji?
Nauczysz się:
 • Określać swoją rolę w procesie identyfikowania źródeł konfliktu i podejmowania działań w kierunku rozwiązywania istniejących konfliktów.
 • Prowadzić negocjacje problemowe w oparciu o interesy.
 • Prowadzić mediacje zgodnie ze standardami mediacji klasycznych.
 • Prowadzić rozmowy na poziomie wartości i potrzeb.
 • Radzić sobie z impasem w procesie negocjacji i mediacji.
 • Konstruować porozumienie/ugodę w konflikcie.
Zrozumiesz:
 • Dlaczego i w jaki sposób konstruktywne rozwiązywanie konfliktów kreuje dialog w organizacji i w relacjach?
 • Jaka jest rola negocjatora i mediatora i jak ją rozdzielać od innych ról organizacyjnych?
 • Że dobrze rozwiązany konflikt jest kreatorem zmiany i rozwoju organizacji?


PROGRAM AKADEMII:

MODUŁ 1: Mediacje i świadomość roli mediatora. Psychologia konfliktu (2 dni).

 • Analiza case study: Wprowadzenie do tematu mediacji.
  • Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów.
  • Istota mediacji: zarządzenie konfliktem, sztuka zadawania pytań, sztuka przewidywania skutków.
  • Umiejętność rozdzielenia ról organizacyjnych: rola i zadania mediatora.
  • Kiedy negocjujemy, a kiedy stajemy się mediatorem?
  • Menedżer, pracownik i mediator.
 • Warsztaty: Świadomość roli mediatora:
  • Trzy poziomy budowania świadomości roli: kompetencje, skuteczność, otwartość na informacje zwrotne;
  • Komunikacja mediatora - specyfika.
  • Pytania w mediacjach - podstawowe narzędzie mediatora.
  • Kompetencje i rola mediatora: Values & Behaviors Mediatora VandO.
 • Warsztaty: Konflikt jako proces organizacyjny.
  • Definicja konfliktu: poziom strukturalny, psychologiczny, działania.
  • Pięć kluczowych przyczyn powstawania konfliktów. "Czapka" konfliktu.
  • Konflikty realne i konflikty pozorne - źródła konfliktów w Twojej organizacji/zespole.
  • Specyfika zachowania się ludzi w sytuacjach konfliktu w firmie i ich konsekwencje - aspekty psychologiczne i społeczne.


MODUŁ 2: Mediacje w zespole/organizacji - proces mediacji i kompetencje mediatora (1 dzień)

 • Mini-wykład: 10 etapów procedury mediacyjnej. Złote pytania mediacji.
 • Praca w podzespołach z omówieniem: Etapy mediacji - symulacje procesu i budowanie kompetencji mediatora:
  • ETAP 1: Zgłoszenie sprawy do mediacji w firmie.
  • ETAP 2: Misja dobrej woli.
  • ETAP 3: Wystąpienie otwierające.
  • ETAP 4: Prezentacja stanowisk - ustalenie areny konfliktu.
  • ETAP 5: Wyjaśnienie i wentylacja emocji.
 • Autoanaliza: Analiza silnych stron i obszarów wymagających wsparcia (IPR).


MODUŁ 3: Mediacje w firmie - proces mediacji i kompetencje mediatora (1 dzień)

 • Praca w podzespołach z omówieniem: Etapy mediacji - symulacje procesu i budowanie kompetencji mediatora:
  • ETAP 6 i 7: Rozmowy indywidualne: Pogłębiaj i testuj.
  • ETAP 8: Podsumowanie i zaproszenie do negocjacji.
  • ETAP 9: Negocjacje stron.
  • ETAP 10: Spisanie porozumienia.
 • Autoanaliza: Analiza silnych stron i obszarów wymagających wsparcia (IPR).


MODUŁ 4: Menedżer mediatorem - jak wykorzystać mediacje w zarządzaniu zespołem (2 dni)

 • Warsztaty: Kultura organizacyjna wspierająca dialog i mediacje: krytyczne czynniki sukcesu.
 • Warsztaty: Jak wykorzystać umiejętności mediacyjne w prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami?
 • Warsztaty: Jak wykorzystać mediacje do motywowania pracowników i zwiększania ich zaangażowania?
 • Warsztat doradczy: Rozwój zespołu/organizacji w oparciu o dialog - jak rozwijać postawę consensusu?
  • Budowanie partnerstwa w procesie rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole/organizacji - metoda 6 kroków kreowania dialogu.
 • Praca indywidualna Uczestników: analiza potencjału zespołu w zakresie .
 • Dla grup zamkniętych: Warsztaty facylitowane: Wypracowanie standardów działania w ramach istniejących procesów organizacyjnych minimalizujących negatywne konsekwencje istniejących źródeł konfliktów.


Akademia Menedżer mediatorem jest realizowana:

Edycja I: 06-07.04. 27-28.04, 14-15.05 - Warszawa


Prowadzący:

Joanna Telus - Ekspert w dziedzinie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania standardów współpracy i mediacji. Autor publikacji na temat rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji oraz skutecznej komunikacji opartej na dialogu. Doktor nauk społecznych, socjolog. Trenerka, konsultantka, mediatorka. Od 1996 roku rozwija swój warsztat pracy realizując warsztaty, szkolenia, doradztwo czy prowadząc mediacje. Pracownik i współpracownik kilku uczelni wyższych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Pedagogium, Staropolska Szkoła Wyższa. Zrealizowała prawie dwadzieścia tysięcy godzin szkoleniowych i konsultingowych. Współpracowała z takimi firmami jak: BASF, Bank Pekao SA, TUV Nord, ETI Polam, Biuro Rady m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd m.st. Warszawa, Bridgestone, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Faurecia, Ministerstwo Obrony Narodowej, NSK Bearings i wiele innych.

Założyciel i prezes VandO.


Rabat:

Na akademię "Menedżer mediatorem" - obowiązuje 10% zniżki. Zamiast 5700 zł netto + VAT za 2-dniowe szkolenie, obowiązuje cena 5130 zł netto + VAT.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny
już niedostępne 6 309,90 zł -