Zaproszenie na spotkanie miesięczne EF w dniu 28.10.2021 / Einladung zum EF-Monatstreffen am 28.10.2021

location icon
Iteratec sp. z o.o. Ruska 37/38 - II piętro, Wrocław
calendar icon
Od 28 paź 18:00 do 28 paź 18:00

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na spotkanie, którego motywem przewodnim jest cytat z Heraklita z Efezu:

"Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana"

Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 października 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie jednej z firm członkowskich EUROPA FORUM - w firmie iteratec sp. z.o.o.

Iteratec sp. z o.o.

ul. Ruska 37/38 - II piętro

50-079 Wrocław (wejście od ul. Ruskiej - brama za salonem sukien ślubnych)

Parking podziemny na ul. Grabarskiej, parking miejski (wjazd od ul. Rybackiej) lub parking na Pl. Solidarności

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM

Tym razem stowarzyszenie Europa Forum zostało zaproszone do siedziby firmy iteratec sp. z o.o. przez członka zarządu firmy - pana Marcina Pogodzika. Będziemy mieli okazję dowiedzieć się więcej o tworzeniu oprogramowania i produktów cyfrowych i zobaczyć, w jaki sposób firma dostosowuje się do zmian zachodzących w jej otoczeniu. Ponadto przedstawiciele firmy opowiedzą o wyjątkowym elemencie swojej kultury organizacyjnej, tj. o spółdzielni.

Jako pierwszy wystąpi założyciel i członek zarządu firmy iteratec GmbH, pan Mark Goerke, którego niezmiennym od lat celem jest rozwój firmy poprzez sprostanie wyzwaniom klientów na poziomie technicznym, fachowym i organizacyjnym. Jako programista, kierownik projektu i działu Mark Goerke realizował w firmie IBM Deutschland i sd&m zaawansowane projekty związane z rozwojem aplikacji.

Założyciele i właściciele firmy iteratec - Klaus Eberhardt i Mark Goerke postawili sobie pytanie, jaki jest najlepszy możliwy sposób na przekazanie firmy następcom. Celem jest niezależna przyszłość firmy. Kto powinien być jej właścicielem? Kto będzie w stanie długofalowo i z sukcesem poprowadzić ją ku przyszłości? Iteratec ma niepowtarzalną kulturę i żyje w zgodzie ze swoimi wartościami. Mając to na uwadze, właściciele zdecydowali, aby to pracownicy firmy stali się jej nowymi właścicielami, bo jako współwłaściciele przejmą odpowiedzialność za dobro firmy i tym samym za swoją przyszłość. O tym wszystkim opowie Państwu Mark Goerke

Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość to technologie, które kojarzą się z głównie z przemysłem rozrywkowym. Szybki rozwój technologiczny urządzeń mobilnych sprawił, że nowa, komputerowo wygenerowana rzeczywistość, puka coraz głośniej do drzwi małego i dużego biznesu i przynosi ze sobą nowe szanse i możliwości. Świat rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości przedstawi Państwu Paweł Kamiński - programista aplikacji webowych i architekt oprogramowania w firmie iteratec, który w ponad dziesięcioletniej karierze zawodowej pracował w małych i większych projektach, w niewielkich firmach i globalnych korporacjach, współpracował z zespołami z całego świata. W świecie IT widział sporo, a mimo to dalej ma motywacje odkrywać nowe obszary i zagadnienia.

Zwinność, samoorganizacja, Agile - czyli jak pracujemy, dlaczego właśnie tak to robimy, jak szybko reagujemy na zmiany i jakie otwiera to możliwości? Dzięki wciągającej grze kooperacyjnej przyjrzymy się temu zagadnieniu od strony praktycznej, wyciągniemy wnioski, poznamy nieco teorii i poszukamy odpowiedzi na pytanie - czy da się tak pracować wszędzie? Warsztat poprowadzi Marta Soja, Scrum Master z powołania. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej oraz licznych staży i stypendiów zagranicznych między innymi na Uniwersytecie w Moguncji, w Wiedniu, w Madrycie i w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu.

O tym, jak technologie cyfrowe wpływają na inne branże przekonamy się na podstawie wystąpienia Agnieszki Szostak-Czajowskiej, Prezes firmy architektonicznej Wenzel +Wenzel i kierownika jej wrocławskiego biura. Wenzel+Wenzel działa od ponad 60 lat w Niemczech i od 2018 roku w Polsce, a od roku 2020 jest członkiem Europa Forum. Pani Szostak-Czajowska opowie o pracy biura, realizowanych koncepcjach i najciekawszych projektach.

Po spotkaniu zapraszamy Państwa serdecznie na wspólne rozmowy kuluarowe w pomieszczeniach firmy iteratec sp. z o.o.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 26 października 2021.


Podczas spotkania prosimy o zachowanie obowiązujących reguł reżimu sanitarnego.

***

Ważna informacja

Wejście na teren, na którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na bezpłatną publikację (strona internetowa, social media, newsletter) i rozpowszechnianie oraz/lub czasowo nieograniczone przechowywanie i udostępnianie zdjęć wykonanych podczas wydarzenia w ramach działań promocyjnych Europa Forum.

Jeśli w indywidualnych przypadkach uczestnik spotkania nie wyraża zgody na publikację jego wizerunku, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu organizatorowi wydarzenia.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Vereins EUROPA FORUM,

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis EUROPA FORUM lädt Sie sehr herzlich zum EF-Monatstreffen im September ein, welches unter folgendem Motto - (Zitat aus Heraklit von Ephesos) verlaufen wird:

"Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung "

Das Treffen findet statt:

am Donnerstag, den 28. Oktober 2021 um 18:00 Uhr im Firmensitz der Mitgliedsfirma von EUROPA FORUM - iteratec sp. z o.o.

Iteratec sp. z o.o.

ul. Ruska 37/38 - II. Stockwerk

50-079 Wrocław (Eingang von der Ruska-Straße - Eingangstor hinter dem Hochzeitsmode-Laden)

Parkmöglichkeit: Tiefgarage in ul. Grabarska, Stadtparkplatz (Einfahrt ul. Rybacka) oder am Platz Solidarności

Das genaue Programm finden Sie im Anhang. PROGRAMM

Diesmal wurde Europa Forum durch den Geschäftsführer von iteratec sp. z o.o. - Herrn Marcin Pogodzik zu einem Monatstreffen im Firmensitz der Firma eingeladen. Wir haben dort die Gelegenheit, etwas mehr über die Software-Entwicklung und die Entwicklung digitaler Produkte als auch darüber zu erfahren, wie sich das Unternehmen an die Veränderungen in ihrem Umfeld anpasst. Geschildert wird auch die sog. "Genossenschaft" als ein außergewöhnlicher Faktor der Firmenorganisation.

Der erste Redner ist Herr Mark Goerke, Gründer und Geschäftsführer der Firma iteratec GmbH, der seit vielen Jahren die Entwicklung der Firma anstrebt, indem die organisatorischen, technischen und fachlichen Kundenanforderungen erfüllt werden. Als Programmierer, Projektleiter und Abteilungsleiter führte Mark Goerke anspruchsvolle IT-Anwendungs-Projekte bei IBM Deutschland und sd&m durch.

Die Inhaber und Gründer der iteratec Klaus Eberhardt und Mark Goerke haben sich die Frage gestellt, wie eine Unternehmensnachfolge am besten erfolgen kann. Ziel ist eine unabhängige Zukunftsfähigkeit der Firma. Wer sollte der Eigentümer sein? Wer kann am besten das Unternehmen langfristig und erfolgreich in die Zukunft führen? Die iteratec hat eine einzigartige Kultur und lebt ihre Werte. Auf dieser Basis kamen die Inhaber zu der Entscheidung, dass die Kolleginnen und Kollegen neue Eigentümer werden sollten, da sie zum Wohle des Unternehmens und damit für sich selbst die Verantwortung als Gesellschafter übernehmen. Das alles erzählt Ihnen Herr Mark Goerke.

Die Technologien der erweiterten und virtuellen Realität verbindet man meistens mit der Unterhaltungsindustrie. Eine rasche technologische Entwicklung der Mobilgeräte führte aber dazu, dass die neue, mit dem Computer erstellte Wirklichkeit an die Tür der Klein- und Großunternehmen immer lauter klopft und neue Chancen und Möglichkeiten bietet. Die Welt der erweiterten und virtuellen Realität wird Ihnen von Herrn Paweł Kamiński präsentiert - dem Web-Applikations-Entwickler und Softwarearchitekt in der Firma iteratec, der innerhalb von mehr als 10 Jahren seiner Berufstätigkeit an kleinen und großen Projekten, in Kleinbetrieben und globalen Großunternehmen und in internationalen Teams beteiligt war. Mit der IT-Welt ist er gut vertraut, aber immer wieder stark motiviert, neue Bereiche zu entdecken.

Agilität, Selbstorganisation, Agil - wie arbeiten wir, warum machen wir das so, wie schnell reagieren wir auf Veränderungen und welche Chancen eröffnen sich daraus? In einem fesselnden kooperativen Spiel werden wir dieses Thema von der praktischen Seite betrachten, Schlussfolgerungen ziehen, etwas Theorie lernen und nach der Antwort auf die Frage suchen - kann man überall so arbeiten? Der Workshop wird geleitet von Marta Soja, Scrum Master aus Berufung, mit einem Abschluss an der Warschauer Universität und SGH und vielen Stipendienaufenthalten in Mainz, Wien, Madrid und Luxemburg.

Darüber, wie digitale Technologien in anderen Branchen genutzt werden, erzählt uns Agnieszka Szostak-Czajowska, Geschäftsführerin des Architekturbüros Wenzel+Wenzel und Leiterin der Breslauer Filiale. Wenzel+Wenzel ist seit über 60 Jahren in Deutschland tätig, seit 2018 auch in Polen, und seit 2020 ist Mitglied bei Europa Forum. Frau Szostak-Czajowska bringt uns den Haupttätigkeitsbereich der Firma und die interessantesten Architektur-Projekte näher.

Nach dem Treffen laden wir Sie zu einem "Get-together" im Büro von iteratec sp. z o.o.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, somit erbitten wir Ihre verbindliche Anmeldung bis spätestens, 26.10.2021.


Bitte beachten Sie, dass während der Veranstaltung alle geltenden Covid-Regelungen müssen eingehalten werden.

Wichtiger Hinweis

Mit dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt die Einwilligung des Teilnehmers zur unentgeltlichen Veröffentlichung (Homepage, Social-Media-Kanäle, Newsletter) und Verbreitung und/oder zeitlich uneingeschränkten Speicherung und Zugänglichmachung der während der Veranstaltung aufgenommenen Bilder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Europa Forums.

Sollte der Teilnehmer im Einzelfall nicht mit der Veröffentlichung seiner Person einverstanden sein, bitten wir um die unmittelbare Mitteilung bei den Verantwortlichen der Veranstaltungen.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  EF-Mitglieder
już niedostępne bezpłatny -
  Nicht EF-Mitglieder
już niedostępne 60,00 zł -