Rozwiązywanie konfliktów w organizacji i zespole - warsztat dla liderów

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 26 lis 10:00 do 27 lis 16:00

Czy zdarzyło Ci się ponieść porażkę w sytuacji konfliktu wśród swoich pracowników? Mnie to się zdarzyło. Badania potwierdzają, że z tym problemem, zmagają się menadżerowie wszystkich szczebli, zarówno w małych, jak i dużych organizacjach. Wychodząc naprzeciw świadomych siebie i odpowiedzialnych za swój zespół liderów, stworzyliśmy praktyczny i unikatowy program. Pozwoli on wzmocnić autorytet wśród pracowników, dzięki umiejętnemu zarządzaniu sytuacją konfliktową, zarówno na poziomie prewencji, jak i interwencji.

Szkolenie z konfliktów Warszawa


Dla kogo?

Dla liderów, szefów zespołów, menedżerów


Co otrzymasz?

 • Praktyczną wiedzę, opartą na case studies, doświadczeniu, symulacjach i dyskusji z Uczestnikami.
 • Wiedzę na temat rozpoznawania konfliktów, rodzajów konfliktów oraz prewencji.
 • Podstawy prowadzenia mediacji, jako jednego z najlepszych narzędzi rozwiązywania konfliktów.
 • Wypracowane rozwiązanie, dostosowane do Twoich potrzeb, dzięki któremu wzmocnisz własną wiarygodność.
 • Dodatkowy kurs utrwalający wiedzę zdobytą podczas szkolenia.


Zagadnienia poruszane na szkoleniu

1. Konflikt - podłoże i uwarunkowania

 • Sytuacja wzajemnej zależności, jako podstawa relacji między ludźmi i pierwszy etap powstawania konfliktu.
 • Okazja, problem, kryzys - jak definiować konflikt?
 • Etapy rozwoju konfliktu - konflikt jako proces. Jaka jest rola menadżera w konflikcie między pracownikami?
 • Konflikty pozorne i rzeczywiste - znaczenie stereotypów i nastawień.
 • Różne sposoby rozumienia zjawiska konfliktu; dynamika interakcji.

2. Diagnoza konfliktów w organizacji i zespole: anatomia konfliktu

 • "Mapa konfliktów w organizacji/zespole" - analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji w poszukiwaniu obszarów konfliktowych w sytuacjach zawodowych.
 • Analiza typów i rodzajów konfliktów w firmie/zespole. Dlaczego większość konfliktów postrzegamy negatywnie?

3. Rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych

 • Bariery związane z dostępem do informacji - komunikacja wewnętrzna, a konflikt.
 • Bariery wynikające ze stereotypów, uprzedzeń i negatywnych nastawień - świadomość siebie, a konflikt.
 • Bariery związane z wyznawaniem różnych wartości - dlaczego tak bardzo zależy nam, żeby inni wyznawali te same wartości co my?
 • Bariery wynikające z uwarunkowań struktury - standardy współpracy, ich przestrzeganie, a konflikt.
 • Potrzeby - serce konfliktu …

4. Sposoby rozwiązywania konfliktów w oparciu o standardy i wartości

 • Komunikowanie się w sytuacji konfliktu - jak radzić sobie z emocjami, treścią, strukturami, potrzebami w konflikcie?
 • Wizja sytuacji pokonfliktowej. Asertywność w sytuacji konfliktowej - dlaczego NIE o to chodzi, żeby mówić "nie"?
 • Zasady i etapy rozwiązywania konfliktów: elementy negocjacji, mediacji i facylitacji.
 • Jaka jest Twoja rola w sytuacji konfliktu między pracownikami?
 • Jak komunikować konflikty swoim przełożonym?

5. Rozwój zespołu - tworzenie dobrych praktyk w oparciu o dobrze rozwiązane konflikty

 • "Bazuj na pozytywnych odchyleniach od normy. Sprawdź co działa i jak możesz to wykorzystać".
 • Budowanie zaangażowania ludzi i odpowiedzialności za trudne sytuacje.
 • Indywidualny Plan Rozwoju - wstępne refleksje nad silnymi stronami i obszarami do wzmocnienia: praca indywidualna.
 • Podsumowanie warsztatu


Jak to będzie wyglądać?

Szkolenie stanowi mini - proces, obejmujący 4 etapy:

 • Działania wstępne: przed szkoleniem zaprosimy Cię do zadania wstępnego - to może być test, ankieta, analiza case study, obserwacja itp.. Materiał ten wprowadzi Cię w temat programu lub wykorzystasz go w podczas szkolenia.
 • Realizacja programu: pracujemy metodami aktywnymi, opartymi na nauce przez doświadczenie. Wykorzystujemy takie metody jak: case study, testy autodiagnostyczne, pracę w małych grupach, gry symulacyjne. W trakcie szkolenia trenerzy VandO przekazują bieżącą informację zwrotną Uczestnikom.
 • Indywidualny Plan Działań: w trakcie szkolenia Uczestnicy opracowują własną analizę swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Następnie we współpracy z ekspertem VandO precyzują kierunki własnego rozwoju.
 • Mini-kurs utrwalający: 4 zadania przesyłane w odstępie co ok. 3 tygodnie, których celem jest wsparcie w procesie wdrażania kompetencji rozwijanych podczas szkolenia.


Prowadzący:

Joanna Telus - Ekspert w dziedzinie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania standardów współpracy i mediacji. Autor publikacji na temat rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji oraz skutecznej komunikacji opartej na dialogu. Doktor nauk społecznych, socjolog. Trenerka, konsultantka, mediatorka. Od 1996 roku rozwija swój warsztat pracy realizując warsztaty, szkolenia, doradztwo czy prowadząc mediacje. Pracownik i współpracownik kilku uczelni wyższych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Pedagogium, Staropolska Szkoła Wyższa. Zrealizowała prawie dwadzieścia tysięcy godzin szkoleniowych i konsultingowych. Współpracowała z takimi firmami jak: BASF, Bank Pekao SA, TUV Nord, ETI Polam, Biuro Rady m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd m.st. Warszawa, Bridgestone, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Faurecia, Ministerstwo Obrony Narodowej, NSK Bearings i wiele innych.

Założyciel i prezes VandO.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny
już niedostępne 2 029,50 zł -