Szkolenie SEP - G1 eksploatacja z pomiarami + dozór

location icon
ONLINE
calendar icon
Od 28 wrz 15:00 do 28 wrz 18:00

Zapraszamy na 3 - godzinne szkolenie elektryczne  (grupa energetyczna G1) przeznaczone dla osób, które zamierzają podjąć pracę lub aktualnie pracują na stanowisku związanym z eksploatacją lub dozorem urządzeń elektrycznych.

Szkolenie przeprowadzane jest w formie zdalnej, w godzinach 15:00 - 18:00.

Cena szkolenia: 180 zł netto +23%VAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik może przystąpić do egzaminu online.

Cena egzaminu: 280 zł - uprawnienia E

                           280 zł - uprawnienia D (dla osób posiadających doświadczenie w branży lub odpowiednie wykształcenie)

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie absolwent zdobywa uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń instalacji i sieci do 1 kV.

Program szkolenia obejmuje:

Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
Podstawy prawne - normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
BHP przy pracach pomiarowych
Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
Dobór właściwej metody pomiarowej
Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
Dokumentowanie prac
Wykonywanie pomiarów:
Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
Pomiary rezystancji izolacji
Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
Pomiary rezystancji uziemień
Pomiary rezystywności gruntu
Badanie elektronarzędzi
Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
Wzory protokołów
Prezentacja mierników
Pomiary w praktyce
Sprawdzian nabytej wiedzy


Jeżeli masz pytania:
💬 napisz do nas wiadomość prywatną lub
📨 e-mail:  kinga.danek@szkoleniaoze.com.pl
📞 zadzwoń: 533 593 228 


*Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie SEP (grupa energetyczna G1 )
już niedostępne 221,40 zł -