Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Prawo i Podatki

Najważniejsze zmiany w uPZP od 1 stycznia 2021- Dla WYKONAWCÓW (szkolenie on-line)

location icon
Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Karola Marcinkowskiego 10/2, Leszno
calendar icon
Od 3 mar 9:00 do 3 mar 15:00
ticket icon
Od 1 228,77 zł

Szkolenie dedykowane przedsiębiorcom będącymi Wykonawcami zamówień publicznych lub pracownikom, zajmującym się w firmach zamówieniami publicznymi.

Szkolenie sześciogodzinne w formie on-line. 

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zdobędą wiedzę z zakresu nowego prawa zamówień publicznych
  • dowiedzą się o sposobach ubiegania się o zamówienia publiczne,
  • możliwościach negocjacji z Zamawiającym,
  • nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowego korzystania z przepisów dotyczących zamówień publicznych
  • dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo złożyć niepodlegającą odrzuceniu ofertę w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych

Szczegółowy program szkolenia:

Część I:

1.Prawo zamówień publicznych na nowo, omówienie najważniejszych zmian z punktu widzenia Wykonawców
2.Zmiany w zasadach udzielania zamówień publicznych
3.Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury
4.Specyfikacja Warunków Zamówienia, najważniejsze zmiany
5.Opis potrzeb i wymagań - współdziałanie Wykonawcy oraz Zamawiającego przy tworzeniu Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Część II:

1.Elektroniczna forma komunikacji
2.Jak przygotować się do złożenia oferty wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
3.Podpis w formie elektronicznej a w postaci elektronicznej - Jak złożyć ofertę KROK PO KROKU?
4.Jak podpisywać ofertę oraz dokumenty składane w postępowaniu wg ostatniego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
5.Komunikacja ustna? Czy jest dozwolona w postępowaniu wg nowej ustawy

Część III:

1.Analiza trybów udzielania zamówień publicznych wg nowej ustawy
2.Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe
3.Potencjał Konsorcjum wg nowej ustawy
4.Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie
5.Podwykonawcy. Kiedy Zamawiający może ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądąć zmiany podwykonawcy?
6.Zmiany w wadium
7.Jaki jest termin na zadawanie pytań w postępowaniu?
8.Termin związania ofertą
9.Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania. Jak tego uniknąć?

Część IV:

1.Klauzule abuzywne w umowach w sprawie zamówienia publicznego
2.Waloryzacja umów w sprawie zamówienia publicznego
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
4.Kiedy możemy zmienić umowę?
5.Co się zmieni w postępowaniu odwoławczym i jakie są jego koszty?
6.Postępowanie skargowe oraz wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych
7.Pozasądowe rozstrzyganie sporów między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Szajkowska-  Trener, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 14 lat.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.

Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

Faktury są generowanie dla zamówień, w których uczestnik wyraził chęć otrzymania faktury oraz podał dane do jej wystawienia. 

Od momentu złożenia zamówienia do jego opłacenia, w systemie dostępna jest faktura proforma. Po opłaceniu zamówienia proforma jest zastępowana fakturą końcową.

Link do pobrania faktury jest wysyłany uczestnikowi wraz z biletami po zmianie statusu zamówienia na opłacony

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Uczestnik szkolenia
2 Marca 2021, 20:00 1 228,77 zł