Sprzedaż

Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi

location icon
Regent Warsaw Hotel Belwederska 23, Warszawa
calendar icon
Od 18 paź 8:30 do 18 paź 15:00
ticket icon
Od 2 300,10 zł

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi wymagają stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania.
Od umiejętności interpretacji przepisów prawnych, żonglowania nimi i umiejętności utrzymania właściwych relacji zależy prawidłowe i efektywne działanie wielu organizacji. Poziom konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca - związki zawodowe, można zmniejszyć przy wyższym poziomej wiedzy osób odpowiedzialnych za ten zakres i umiejętnościach wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych praw i obowiązków zgodnych z literą prawa, a także praktykami rynkowymi. Pracodawca w całym tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji.

Uwzględniając te uwarunkowania i biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi.

Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

Dotyczy to również przygotowania się do wprowadzenia nowych instytucji prawnych takich jak praca zdalna czy procedury zgłaszania naruszeń przepisów prawa, które wymagają współpracy pracodawca - związki zawodowe.

Korzyści

 • Omówienie zasady negocjowania porozumień
 • Konsekwencje objęcia prawem koalicji osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Omówienie koniecznych warunków, jakie muszą być spełnione dla wykonywania uprawnień przez zakładową organizację związkową
 • Przedstawienie prawnych i praktycznych aspektów negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych

Uczestnicy

 • Członkowie zespołów negocjacyjnych, zarówno ze strony pracodawcy jak organizacji pracowniczej
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy
 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej
 • Dyrektorzy zarządzający, operacyjni, departamentów HR i kadr

Program

18 PAŹDZIERNIKA 2022 R. WARSZAWA

8.30 - Rejestracja, powitalna kawa i herbata
09.00 - Rozpoczęcie szkolenia

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE, NADUŻYCIA

Związki zawodowe - interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych i orzeczeń sądów

 • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji możliwość realizacji strategii?
 • Wynikające z RODO obowiązki nałożone na pracodawcę a konieczność przekazywania danych osobowych związkom zawodowym
 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych.
 • Jakie zachowanie/sytuacja jest uprawnieniem, a co jest już nadużyciem - interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń.
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami - przywileju nie można nadużywać.
 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju - procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.
 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi - możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?
 • W jaki sposób RODO wpływa na współprace pracodawcy ze związkami zawodowymi?

OCHRONA STOSUNKU PRACY

Związki zawodowe a powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę - art. 38 KP.
 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP.
 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).

ZASADY PROWADZENIA NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W RÓŻNYCH OBSZARACH ZBIOROWYCH INTERESÓW ZATRUDNIONYCH

W jaki sposób należy przygotować się do negocjacji i jak je prowadzić w sposób zgodny z prawem i zasadami sztuki negocjacyjnej

 • Określenie przedmiotu negocjacji i czasu ich trwania
 • Określenie jakie będą konsekwencje niedojścia do porozumienia
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnej
 • Przygotowanie narzędzi komunikacji do pracowników
 • Sposoby wprowadzenia "wyników" negocjacji do indywidualnych stosunków pracy (zmiana warunków umów o pracę, zawieszenie stosowania warunków zatrudnienia, zwolnienia pracowników)

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO

Związki zawodowe i pracodawcy - uprawnienia stron w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych

 • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych.
 • Żądania związków - przedsporne prowadzenie rozmów.
 • Zasady prowadzenia ROKOWAŃ i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia MEDIACJI ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności.
 • Referendum strajkowe i strajk - uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków - dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa.
 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych.
 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

ZWOLNIENIA GRUPOWE

Związki zawodowe - rola i uprawnienia w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych

 • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi.
 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego.
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia - obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych.

15.00 zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

18 października 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

ul. Belwederska 23, Regent Warsaw Hotel

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 27/09/2022: 1 570 PLN - Obniżasz koszt o 16%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały
certyfikat
lunch
przerwa kawowa

Cena nie zawiera:
Ceny noclegu Warsaw Regent Hotel
1os - 380 złoty + 23% VAT
2os - 420 złoty + 23% VAT
W cenę wliczone jest śniadanie, dostęp do internetu oraz Wellness Club Regent.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
18 Października 2022 2 300,10 zł
  Przedsprzedaż
Wyprzedane 1 931,10 zł Wyprzedane