Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

location icon
Szkolenie online
calendar icon
Od 23 sty 9:00 do 23 sty 15:30

PRAWO, ZARZĄD

Jednym z wielu obowiązków związanych z prowadzeniem firm jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji.

 • Jak zorganizować system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana?
 • Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna?
 • Jakie jest ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem, transferem i archiwizacją dokumentacji?

Szkolenie służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów.

Korzyści:

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji firmy, których bezwzględnie należy przestrzegać?
 • Jak tworzyć, wdrażać i zmieniać instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną?
 • Jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie archiwizowania dokumentów? - regulacje ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Jaka jest odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację?

Uczestnicy

 • Kierownicy działów organizacyjnych i prawnych
 • Dyrektorzy administracyjni
 • Specjaliści i pracownicy działów administracyjnych i organizacyjnych
 • Specjaliści i pracownicy archiwum
 • Office managerowie

Program:

23 STYCZNIA 2023R.

9.00 - logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 - rozpoczęcie szkolenia

Dokumentacja przedsiębiorstwa - powstawanie, podpisywanie, instrukcja kancelaryjna, obieg

 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych - tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
 • Przyjmowanie dokumentów - rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
 • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa - jak zapewnić bezpieczeństwo w: obiegu dokumentacji papierowej, obiegu dokumentacji elektronicznej, obiegu dokumentów księgowych
 • Pieczątki w obrocie gospodarczym i w firmie
 • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
 • Zakończenie działalności instytucji - co z dokumentami?
 • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
 • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
 • Zgoda na niszczenie dokumentów
 • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym

Archiwizacja dokumentacji firmy - jakie procedury prawne należy spełnić?

 • W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
 • Archiwum zakładowe - w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
 • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji - zapisy w umowach, realizacja
 • Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
 • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
 • Rola archiwisty

Niszczenie dokumentów - procedury postępowania

 • W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów - istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności

Przetwarzanie i przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe

 • Czym są dane osobowe?
 • Zabiory danych osobowych - gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
 • Nowa rola i zadania ABI
 • Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. - w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
 • W jaki sposób chronić dane osobowe? - wymogi dyktowane ustawowo
 • Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi- jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
 • Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
 • Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych

Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację

 • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • Udostępnianie informacji o dokumentów
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

15.30 - Zakończenie szkolenia

Metody

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23 stycznia 2023R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/01/2023: 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
•uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby
•materiały szkoleniowe, certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie Clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: "Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio"

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 1 439,10 zł Wyprzedane
  Przedsprzedaż
Wyprzedane 1 193,10 zł Wyprzedane