Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

location icon
Hotel Sopot **** ul. J.J. Haffnera 88, Sopot
calendar icon
Od 25 sie 9:30 do 26 sie 16:00
ticket icon
Od 3 161,10 zł

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń?

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. Szkolenie uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

Warsztat oparty jest na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą, organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Korzyści

 • poznasz skuteczne narzędzia i najlepsze praktyki dla spółek kapitałowych dotyczące prawidłowego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu
 • zdobędziesz praktyczne wskazówki jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych
 • dowiesz się kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej po nowelizacji KSH
 • dowiesz się jak sobie radzić z kłopotliwymi i spornymi kwestiami organizacji procesu uprawnień w spółce
 • otrzymasz szczegółową instrukcję jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności na gruncie prawa pracy, w szczególności naruszenia obowiązków pracowniczych
 • otrzymasz wskazówki, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów

Uczestnicy

 • Przewodniczący Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Zarządu,
 • Prezesi Zarządu,
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek,
 • Szefowie Biura Zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 25 SIERPNIA 2022

9.30 Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

KŁOPOTLIWE I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA

 • reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu
 • kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
 • reprezentacja w ramach układów holdingowych
 • case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
 • umowy z członkami zarządu
 • w jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
 • co może pełnomocnik? A co może prokurent?
 • przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
 • case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • w jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
 • case study: system pełnomocnictw na przykładzie spółki x

REGULAMINY W SPÓŁCE

 • usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki
 • znaczenie regulaminów - ujęcie prawne i organizacyjne
 • czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
 • czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulaminów?
 • regulamin a statut/umowa spółki
 • w jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW - organizacja, przebieg, głosowanie
 • regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • regulaminy organów, a problematyka corporate governance
 • case study: przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
 • case study: wprowadzanie zmian do regulaminów

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
 • uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń, przebieg posiedzeń
 • przykłady regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów
 • case study: "pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach - jak ich uniknąć?"


16.00 -
Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 26 SIERPNIA 2022

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

NOWELIZACJA KSH 2021/2022 A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW

 • grupa spółek i wiążące polecenie - wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu
 • odpowiedzialność zastępcza spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej po nowelizacji?
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki - nowy obowiązek członka zarządu
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • uprawnienia rady nadzorczej - zmiana zakresu
 • nowe przepisy karne - grzywna do 50 000 zł

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU W ASPEKCIE DOKUMENTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • nowelizacja ustawy o rachunkowości - sprawozdania
 • odpowiedzialność za błędy w dokumentach
 • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosków do rejestrów CRBR, KRS, itd.
 • faktury - odpowiedzialność za treść dokumentu
 • odpowiedzialność za nierealizowanie obowiązku informacyjnego, m.in.: KSH, BDO, oświadczenie dużego przedsiębiorcy
 • RODO a odpowiedzialność za dane zawarte w dokumentacji przedsiębiorstwa
 • podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • jakie są okresy przechowywania dokumentów?
 • odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
 • odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • udostępnianie informacji i dokumentów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA GRUNCIE PRAWA PRACY I INNYCH FORM ZATRUDNIENIA

 • odpowiedzialność z kodeksu pracy, w szczególności naruszenie obowiązków pracowniczych
 • zwolnienie pracowników - z wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia oraz uprawnienia pracownika
 • kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
 • ochrona pracownicy w ciąży
 • nadgodziny - uprawnienia pracodawcy
 • przesunięcie terminu urlopu pracownika
 • mobbing i naruszenie zasad równego traktowania, dyskryminacja
 • odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone i uprawnienia pracodawcę

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

 • siła wyższa i nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
 • zasady negocjacji i odpowiedzialność w procesie negocjacji
 • tajemnica przedsiębiorstwa - zakres i odpowiedzialność
 • odpowiedzialność kontraktowa i odpowiedzialność deliktowa
 • najpopularniejsze formy zabezpieczenia umów
 • odpowiedzialność z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych


16.00
- Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies. Eksperci będą szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

25—26 sierpnia 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Sopot ****

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 28/07/2022: 2 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%

Cena zawiera:
uczestnictwo w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej
materiały, certyfikat
lunch, przerwy kawowe


Cena nie zawiera:
Nocleg w Hotelu Sopot ****
- 540 pln za noc za pokój 1-osobowy ze śniadaniem
- 600 pln za noc za pokój 2-osobowy ze śniadaniem

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
25 Sierpnia 2022 3 161,10 zł
  Przedsprzedaż
Wyprzedane 2 792,10 zł Wyprzedane