Nowelizacje prawne w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

location icon
Hotel Kossak Plac Kossaka 1, Kraków
calendar icon
Od 27 lip 9:30 do 28 lip 15:00

PRAWO, ZARZĄD

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu.

Jeśli chcesz:

 • Poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
 • Zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami.

Korzyści:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się

 • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
 • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
 • jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru
 • Beneficjentów Rzeczywistych,
 • jakie są obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia
 • dyrektywy o ochronie sygnalistów,
 • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich
 • zasadach z nią współpracować,
 • jak rozwiązać najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu obsługującego dematerializację akcji.

Uczestnicy

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 27 LIPCA 2022

9.30 - rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 - rozpoczęcie szkolenia

KSH - NOWE REGULACJE - PRAWO SPÓŁEK

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek - nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej - nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej - uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność - obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - SP. Z O.O. I S.A.

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne - korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu - uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. - nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki - nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej - zmiana zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej - nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej - pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej - tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej - kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika - obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne - grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

16.00 - Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 28 LIPCA 2022

08.30 - rejestracja, powitalna kawa i herbata
09.00 - rozpoczęcie szkolenia

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - projekt

 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

Elektroniczny KRS - praktyka i pierwsze doświadczenia

 • od dnia 1.07.2021 - system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

Nowelizacja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od 21.10.2021 r.

 • podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
 • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
 • bieg terminów na zgłoszenie informacji - nowelizacja
 • nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
 • procedura zgłoszenia danych do CRBR
 • informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
 • odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych

Sygnaliści - obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów

 • zakres Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • kto może zostać sygnalistą?
 • gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 • obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 • informacje kierowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych
 • wyznaczenie bezstronnej osoby
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?

Przegląd zmian prawa istotnych dla funkcjonowania spółek kapitałowych

 • dematerializacja akcji - najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek administracyjnych
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek sądowych
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe - zmiany dla firm rodzinnych)
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • rejestr Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje

Trzecia spółka kapitałowa - Prosta Spółka Akcyjna - od 1.07.2021

 • powstanie spółki
 • akcje i kapitał akcyjny
 • prawa i obowiązku akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • organy spółki - zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • zmiana umowy spółki
 • rozwiązanie i likwidacja spółki

15.00 - Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Wykłady i dyskusje grupowe
 • Analizy wybranych aktów prawnych
 • Analizy kazusów i orzecznictwa

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

27—28 lipca 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Kossak, Kraków Plac Kossaka 1

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 29/06/2022: 1 970 PLN - Obniżasz koszt o 9%

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat
- lunch
- przerwy kawowe


Cena nie zawiera:
Noclegu w Hotel Kossak
pokój jednoosobowy 420 PLN netto
pokój dwuosobowy 460 PLN netto

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 2 669,10 zł Wyprzedane
  Przedsprzedaż
Wyprzedane 2 423,10 zł Wyprzedane