Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

location icon
Hotel Mercure Wrocław Centrum plac Dominikański 1, Wrocław
calendar icon
Od 26 maj 8:30 do 26 maj 16:30

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

https://langas.pl/szkolenie/certyfikowany-audytor-...

Szkolenie Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce oparte jest na najlepszych biznesowych praktykach. Podczas jego trwania poznają Państwo nowoczesne narzędzia zarządzania zapasami oraz optymalizacją kosztów.

Optymalne koszty, zwiększanie wydajności procesów oraz ścieżka ciągłej poprawy w przedsiębiorstwie wymagają reakcji również ze strony procesów magazynowo-logistycznych. Niezbędne jest stosowanie sprawdzonych metod pracy. Zarządzanie procesami przepływu materiałów i gospodarowanie zapasami wiąże się z w wielu przypadkach z zastosowaniem narzędzi lean management w logistyce wewnętrznej.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia audytu Lean oraz stosowania narzędzi ciągłego doskonalenia wraz z pomiarem efektywności procesów.

Audytor Lean ma zademonstrować poziom best in class analizowanego obszaru - w tym przypadku logistyczny/magazynowy.

Usystematyzowane podejście do audytu sprawdza wszechstronnie stan obecny - począwszy od 5S, poprzez procedury pracy standardowej, ocenę stanu wyposażenia, po kompetencje personelu. Audytor ocenia również poziom kluczowych wskaźników oraz realizowane projekty. Podsumowaniem jest radarowy wykres wszystkich bloków audytu, pokazujący ocenę każdego aspektu wraz i obszary z możliwością poprawy.

Korzyści

 • poznasz zasady wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania zapasami i magazynowaniem
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania narzędzi lean managament
 • poznasz metody i techniki skutecznego audytowania procesów
 • poznasz instrumenty mierzenia efektywności przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • dowiesz się jak skutecznie standaryzować pracę i wdrażać 5S w obszarze transportu i magazynów
 • sprawdzisz jakie są zasady wyznaczania kluczowych wskaźników
  w intralogistyce
 • poznasz strategiczne podejście do sposobu obniżania kosztów
  i przyspieszania procesów magazynowania
 • poznasz działanie nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych w duchu lean

Po zdaniu egzaminu otrzymasz "Certyfikat Audytora Wewnętrznego Procesów Logistycznych i Magazynowych".

Uczestnicy

 • pełnomocnicy ds. SZJ
 • managerowie ds. lean management
 • managerowie logistyki
 • kierownicy magazynów
 • pracownicy działu zarządzania jakością i komórek lean management

Program

26 MAJA 2022

8.30 - Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
9.00 -
Rozpoczęcie szkolenia

LEAN MANAGEMENT W MAGAZYNIE

 • Dlaczego w procesach magazynowy i/lub logistycznych można oraz trzeba wdrażać kulturę Lean?
 • Jakie korzyści odniesiemy wdrażając założenia Lean w w/w procesach?
 • Eliminacja marnotrawstwa w procesach magazynowych z wykorzystaniem narzędzi lean management.
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5S w obszarze transportu i magazynów.
 • Dostawy JIT (Just In Time) i JIS (Just In Seguence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zastosowanie supermarketów w magazynie.

"WALIZKA NARZĘDZIOWA LEAN" W INTRALOGISTYCE

 • Mierzenie, standaryzacja oraz optymalizacja pracy w intralogistyce.
 • Narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Wyznaczanie kluczowych wskaźników w intralogistyce: inwentaryzacja cykliczna (IRA), produktywność (LP) oraz przestoje (break downs)

AUDYTOR JAKO LIDER KAIZEN

 • Zasady audytowania doskonałości w procesach magazynowych i/lub logistycznych.
 • Jak poprawnie zdefiniować audyt?
 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do audytora?
 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu?
 • Metodyka i technika skutecznego audytowania.
 • Jakie są wymagania, którym powinni odpowiadać audytorzy?
 • Wiedza i umiejętności audytorów - sposoby pozyskiwania, edukacja i ciągłe doskonalenie.

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI ORAZ AUDYT

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Rozładunku Materiału?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Sprawdzania?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Lokowania?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Magazynowania i Inwentaryzacji?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Pobrania?
 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Dostawy do Klienta?

PODSUMOWANIE AUDYTU

 • Radar doskonałości oraz interpretowanie wyniku.
 • Wskazywanie obszarów do doskonalenia.
 • Activity Based Costing - parowanie wyniku audytu z doskonałością kosztową

16.30 - Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie "Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce" ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja - poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody zarządzania audytem,
Warsztaty - przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania audytu,
Dyskusje - poznasz doświadczenia innych logistyków, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z audytem w magazynie,
Analiza - dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie audytu,
Symulacja - podczas odgrywania ról nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami i klientami,
Studium przypadku - wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z wprowadzaniem zmiany.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

26 maja 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Mercure Wrocław Centrum

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 05/05/2022: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
lunch, przerwa kawowa
materiały szkoleniowe
udziału w egzaminie certyfikacyjnym
certyfikat

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 2 054,10 zł Wyprzedane