SZKOLENIE ONLINE: Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii

location icon
SZKOLENIE ONLINE
calendar icon
Od 20 kwi 9:00 do 20 kwi 14:00
ticket icon
Od 1 070,10 zł

JAK DZIAŁAJĄ POSZCZEGÓLNE ORGANY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W OKRESIE EPIDEMII?

Biuro Zarządu w sytuacji stanu epidemii napotyka najwięcej sytuacji bezprecedensowych w swojej działalności ze względu na pandemię, mimo, że to i tak jest trudny rok w ich funkcjonowaniu.

Z dnia na dzień wypracowany i klarowny system pracy organów spółki został zakłócony.

Specjalnie dla osób pracujących w tym obszarze przygotowaliśmy kompendium kluczowych "niewiadomych", zalecanych do wykonania natychmiastowych działań i możliwych do wystąpienia "kruczków prawnych".

Przyjdź i dowiedz się jak zorganizować pracę biura zarządu i organów spółki w obecnej trudnej sytuacji.

Korzyści

W bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu, dowiesz się:

 • Jak zorganizować zgodnie z prawem pracę zarządu i rady nadzorczej w sytuacji stanu epidemii?
 • Jaki przyjąć tryb i jak przygotować biuro zarządu do procesu podejmowania uchwał?
 • Jakie są skutki braku uzyskania zgody właściwego organu w zakresie podjętych działań?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie lub umowie spółki, aby ograniczyć wpływ stanu epidemii lub innych stanów wyjątkowych?
 • Skutki niezwołania ZW/WZ w terminie
 • Jak powoływać członków, prokurentów, pełnomocników na odległość?
 • Jakie są kluczowe wyzwania związane z prawem umów i kontaktów handlowych w związku z obecną sytuacją?
 • Jakie kluczowe odpowiedzialności związane z sytuacją epidemii spoczywają na spółkach?

Uczestnicy

 • Dyrektorzy i kierownicy biura zarządu i rady nadzorczej
 • Specjaliści ds. biura zarządu i rady nadzorczej
 • Działy prawne odpowiedzialne za organizację pracy organów spółki
 • Osoby odpowiedzialne za zmiany organizacyjne w firmie w związku z zaistnieniem stanu epidemii

Program

20 KWIETNIA 2020 R. (9.00 - 14.00)

8.30 - 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 - 11.00 Sesja I.

11.00-12.00 Przerwa

12.00 - 14.00 Sesja II.

ZARZĄD

 • najważniejsze zmiany w prawie wprowadzone w obliczu epidemii a funkcjonowanie spółek kapitałowych
 • podejmowanie uchwał przez zarząd w stanie epidemii
 • wprowadzenie przez zarząd wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych - zakres, tryb, od kiedy obowiązują, skutki naruszenia
 • jakie uprawnienia wobec pracowników posiada zarząd w związku ze stanem epidemii (praca zdalna, umowy cywilnoprawne, itd.)
 • prowadzenie spraw - kiedy niezbędna jest uchwała zarządu?
 • skutki braku uzyskania zgody właściwego organu w zakresie podjętych działań - art. 17 KSH
 • członek zarządu / członek rady nadzorczej /pracownik poddany kwarantannie lub izolacji - zakres obowiązków i konsekwencje naruszeń, posiedzenia organów
 • wniosek o upadłość - przesłanki, kiedy należy zgłosić?
 • jakich terminach należy pamiętać: wnioski do KRS, przygotowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, itd.
 • dematerializacja akcji - procedura, terminy
 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych - nowe terminy, zgłoszenia, aktualizacja
 • odpowiedzialność członków zarządu a stan epidemii

RADA NADZORCZA

 • podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybach innych niż na posiedzeniu
 • jakie kwestie wymagają uchwały rady nadzorczej?
 • kompetencje rady nadzorczej w obliczu epidemii
 • wybór biegłego rewidenta - czy może dokonać wyboru rada nadzorcza
 • odpowiedzialność członków rady nadzorczej a stan epidemii

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIE

 • czy ZW/WZ może obradować w formie innej niż na posiedzeniu?
 • skutki niezwołania ZW/WZ w terminie
 • czy można odwołać ZW/WZ?
 • kiedy wymagana jest uchwała ZW/WZ?
 • jak zmienić statut lub umowę spółki, aby w przyszłość ograniczyć wpływ stanu epidemii lub podobnych stanów na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych?

PRAWO KONTRAKTOWE - NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Z JAKIMI SPOTKAJĄ SIĘ SPÓŁKI KAPITAŁOWE

 • pełnomocnik i prokurent - czy można powołać i odwołać na odległość?
 • siła wyższa - czy stan epidemii mieści się w definicji?
 • zaliczka i zadatek - czy spółki muszą zwracać?
 • kary umowne - czy będą naliczane?
 • nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
 • odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność członków zarządu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRZEKAZANE UCZESTNIKÓW

 • Jeżeli macie Państwo pytania prosimy o przesłanie ich przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Jeżeli pytania pojawią się podczas szkolenia, będziemy na nie odpowiadać na bieżąco oraz pod koniec szkolenia

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako udzielenie porady prawnej. Doradztwo prawne może być realizowane jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE
już niedostępne 1 070,10 zł -