SZKOLENIE ONLINE: Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii - prawo dla HR i kadr w czasach koronawirusa

location icon
SZKOLENIE ONLINE
calendar icon
Od 15 kwi 9:00 do 15 kwi 14:00

Ze względu na koronawirus oraz w związku z wprowadzeniem stanu epidemii działy HR i kadr kierują do naszych ekspertów mnóstwo pytań związanych z prawem pracy i umów cywilnoprawnych. W oparciu o te pytania zaprojektowaliśmy szkolenie, w którym zinterpretujemy kluczowe kwestie pod kątem obecnej sytuacji.

W dniu 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ("ustawa koronawirusowa").

 • O czym musi wiedzieć pracodawca?
 • Jakie prawa przysługują pracownikom?
 • Jakie prawa ma zleceniodawca i zleceniobiorca przy umowach cywilnoprawnych i B2B?

Podczas szkolenie przedstawimy listę zagadnień istotnych dla firm w obliczu rosnącego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Więcej informacji pod tym linkiem

Korzyści

W bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu, dowiesz się:

 • Jak zorganizować zgodnie z prawem pracę zdalną zespołów?
 • Jakie są prawa pracownika i pracodawcy w sytuacji stanu epidemii?
 • Jak siła wyższa i nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych wpływa na funkcjonowanie działu HR i kadr?
 • Jakie są prawa SANEPID w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej u pracownika firmy?
 • Jak się zabezpieczyć przed roszczeniami osób zatrudnionych na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • Jakie zmiany dotyczące prawa pracy szykuje rząd w programie "tarczy antykryzysowej"? (ogólny przegląd założeń)

Uczestnicy

 • Szefowie działu HR i kadr
 • Samodzielni specjaliści w działach HR i kadr
 • Menedżerowie organizujący pracę zdalną dla swojego zespołu
 • Osoby odpowiedzialne za zmiany organizacyjne w firmie w związku z zaistnieniem stanu epidemii

Program

15 kwietnia 2020

8.30 - 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 - 11.00 Sesja I.

11.00-12.00 Przerwa

12.00 - 14.00 Sesja II.

JAKIE ZMIANY DOTYCZĄCE PRAWA PRACY SZYKUJE RZĄD W PROGRAMIE "TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"? (OGÓLNY PRZEGLĄD ZAŁOŻEŃ)

PRAWO PRACY W SYTUACJI EPIDEMII

 • jakie uprawnienia ma pracownik, a jakie pracodawca w czasie epidemii?
 • wprowadzenie przez pracodawcę wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych - zakres, tryb, od kiedy obowiązują, skutki naruszenia
 • praca zdalna oraz brak możliwości wykonywania pracy przez pracownika w okresie przestoju z powodu stanu epidemii - skutki dla pracodawcy
 • czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop?
 • w jaki sposób określić stan zdrowia pracownika? Czy pracodawca jest to tego samodzielnie uprawniony?
 • czy pracodawca może wysłać pracownika na dodatkowe badania bądź badania okresowe / kontrole w związku ze stanem epidemii
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • pracownik odsunięty od pracy z powodu wystąpienia zdarzenia wskazującego na zmianę stanu zdrowia
 • dobrowolnie powstrzymanie się od pracy przez pracownika
 • pracownik poddany kwarantannie lub izolacji
 • opieka na dzieckiem objętym kwarantanną lub izolacją
 • zasiłek chorobowy i opiekuńczy
 • delegacje w sytuacji stanu epidemii
 • czas pracy, wynagrodzenia i urlopy w sytuacji epidemii
 • wypowiedzenie zmieniające, zwolnienie, renegocjacje warunków zatrudnienia
 • case study - lista praktycznych pytań i odpowiedzi
 • możliwe roszczenia pracowników wobec pracodawców wynikające ze stanu epidemii

UMOWY CYWILNOPRAWNE I SAMOZATRUDNIENIE W SYTUACJI EPIDEMII

 • umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło i samozatrudnienie w sytuacji stanu epidemii
 • wynagrodzenie - kiedy jest należne?
 • brak możliwości wykonania zlecenia lub świadczenia usług z powodu sytuacji epidemii
 • wypowiedzenie, odstąpienie i rozwiązanie umowy
 • siła wyższa i nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
 • możliwe roszczenia osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wobec pracodawców

UPRAWNIENIE SANEPID WOBEC PRACODAWCY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW CHOROBY ZAKAŹNEJ

 • zakres uprawnień SANEPID
 • decyzje wydawane przez SANEPID i droga odwołania
 • skutki finansowe dla pracodawcy
 • odpowiedzialność za naruszenie - nieprzestrzeganie decyzji SANEPID

RODO W ZATRUDNIENIU W SYTUACJI EPIDEMII

 • praca zdalna - wymogi RODO
 • jakie dane pracodawca może przetwarzać w sytuacji epidemii?
 • czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikom?
 • czy pracodawca może informować pozostałych pracowników, że dany pracownik jest chory na chorobę zakaźną?
 • czy pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę, że jest chory na chorobę zakaźną?
 • case study - lista praktycznych pytań i odpowiedzi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRZEKAZANE UCZESTNIKÓW

 • Jeżeli macie Państwo pytania prosimy o przesłanie ich przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Jeżeli pytania pojawią się podczas szkolenia, będziemy na nie odpowiadać na bieżąco oraz pod koniec szkolenia

Uwaga: Zastrzeżenie prawne:

 • Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako udzielenie porady prawnej. Doradztwo prawne może być realizowane jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.
 • Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Zgłoszenie
już niedostępne 1 070,10 zł -