Finanse dla menedżerów

location icon
MsMermaid - Conference Center Wioślarska 8, Warszawa
calendar icon
Od 18 cze 10:00 do 19 cze 16:00
ticket icon
Od 1 931,10 zł

PRAWO, ZARZĄD

Finanse działają jak barometr. Znajomość "języka finansów" i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu finansów i procesów finansowych istotnych w pracy menedżera.

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z dokumentami finansowymi powstającymi w przedsiębiorstwie z tytułu wymagań prawnych, dokumentami tworzonymi na wewnętrzne potrzeby jednostki, narzędziami i instrumentami, których znajomość jest niezbędna w pracy menedżera.

Celem szkolenia jest również wskazanie systemów komunikacji służących bezkolizyjnemu porozumiewaniu się z menedżerów wszystkich szczebli i obszarów zarządczych ze służbami finansowymi.

Korzyści:

Podczas szkolenia:

 • Będziesz prawidłowo posługiwać się terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą,
 • Zrozumiesz jak prawidłowo czytać dane finansowe zapisane w dokumentacji finansowej,
 • Ocenisz sytuację finansową podmiotu na podstawie wskaźników finansowych,
 • Zastosujesz i wdrożysz modele kontrolingowe,
 • Prawidłowo wskażesz obszary kosztowe i efektywnie będziesz zarządzał kosztami,
 • Określisz i zastosujesz modele analizy efektywności inwestycji.

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia?

 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Członków organów nadzorczych
 • Właścicieli i udziałowców
 • Analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów oraz tych osób, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm

Program:

DZIEŃ 1 / 18 CZERWCA 2020

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ZORGANIZOWANY SYSTEM FINANSOWY

 • Cele taktyczne i strategiczne przedsiębiorstwa
 • Konstrukcja organizacyjno-prawna podmiotu a dokumentacja finansowa
 • Służby finansowe w przedsiębiorstwie - rachunkowość podatkowa, finansowa i zarządcza

PIENIĄDZ W GOSPODARCE

 • Istota współczesnego pieniądza
 • Cena pieniądza a zmiana wartości pieniądza w czasie
 • Makroekonomiczne współczynniki oceny sytuacji gospodarczej
 • Ryzyko obrotu współczesnym pieniądzem

INFORMACJE FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JAK JE WYKORZYSTAĆ

 • Dokumentacja finansowa w pełnej księgowości
 • Rachunek zysków i strat jako źródło informacji wynikowych
 • Bilans - istota dokumentu i znaczenie dla modeli księgowych
 • Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu gotówką

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I SYSTEMY INFORMACJI FINANSOWEJ W ORGANIZACJI

 • Zasady ewidencji kosztów w firmie
 • Elastyczność zarządcza a polityka kosztów stałych i zmiennych
 • Koszty rodzajowe a funkcjonalne - czemu służą zasady klasyfikacji kosztów?
 • MPK - jak konstruować własny model analityczny kosztów?
 • CAPEX i OPEX - czemu służy takie ujęcie kosztów?

DZIEŃ 2 / 19 CZERWCA 2020

MODELE RACHUNKÓW POKRYCIA FINANSOWEGO

 • Koszty w kontrolingu
 • Istota kosztu jednostkowego
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Kategoria technicznego kosztu wytworzenia
 • Polityka ceny a koszt jednostkowy - zastosowanie marży w zarządzaniu
 • Analiza progu rentowności
 • Macierz BCG

MODELE ANALIZY ZASOBOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • Struktura finansowania podmiotu
 • Analiza zadłużenia i struktura długu
 • Zasoby majątkowe organizacji - zasady budowy optymalnej struktury majątkowej

KPI FINANSOWE - JAK DOBIERAĆ I INTERPRETOWAĆ NAJWAŻNIEJSZE MIARY?

 • Wskaźniki rentowności i ich znaczenie
 • Zarządzanie długiem w organizacji
 • Efektywne zarządzanie płynnością
 • Wskaźniki gospodarowania zasobami - cykl konwersji gotówki
 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 • Konstrukcja sprawozdania
 • Uproszczone modele analityczne
 • Zastosowanie modelu pośredniego CF dla rozbudowanej analizy gospodarowania gotówką

POLITYKA INWESTYCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Modele planowania finansowego
 • Zastosowanie analizy NPV i IRR

Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki. W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie kalkulatora.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Finanse dla menedżerów
19 czerwca 2020, 16:00 1 931,10 zł