Umowy najmu dla firm

location icon
MsMermaid Warszawa
calendar icon
Od 22 kwi 10:00 do 22 kwi 16:00
ticket icon
Od 1 439,10 zł


Dodaj opis wydarzenia

Szanowni Państwo

Zapraszamy na intensywne szkolenie, będące pigułką wiedzy i doświadczeń w zakresie zapewnienia firmie bezpiecznych umów najmu nieruchomości, negocjowania, zabezpieczania, gwarancji, klauzul dodatkowych, wypowiedzenia i przedłużania. Omówimy bezpieczne i niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenie najemcy oraz dochodzenie roszczeń i radzenie sobie z terminami przedawnień. Otrzymają Państwo zalecenia co do negocjowania i wymagania konkretnych zapisów w umowach.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ M.IN.

 • Jakie zagadnienia należą do najbardziej spornych w negocjacjach?
 • Na co w szczególności zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy najmu?
 • Jak dokonywać prawidłowych rozliczeń między wynajmującym a najemcą?
 • Jak zabezpieczyć umowę najmu komercyjnego?
 • Jakie są zasady obliczania czynszu?
 • Jak dochodzić roszczeń?
 • Jak obliczać opłaty eksploatacyjne?
 • Jak weryfikować wiarygodność najemcy?
 • Jakie są niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemcy?

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU? Prawo nieruchomości umowy najmu i...

 • Otrzymujesz kompleksowe przygotowanie do zwierania umów najmu
 • Otrzymasz wskazówki na co należy zwrócić uwagę sporządzając umowę najmu
 • Zdobędziesz zestaw praktycznych case study w zakresie rozliczania umów komercyjnych
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności, dzięki którym zmniejszysz ryzyko związane z zawarciem umowy najmu komercyjnej
 • Pozyskasz aktualną wiedzę w zakresie zasad rozliczania pomiędzy wynajmującym, a najemcą
 • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne porady w zakresie najczęstszych problemów związanych z powierzchniami wspólnymi
 • Poznasz metody postępowania w sytuacjach szczególnych jak niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemców

Program:

KLUCZOWE ZAPISY UMOWNE W NAJMIE KOMERCYJNYM
Jakie zapisy są istotne z punktu widzenia najemcy i wynajmującego?

 • Zasady najmu powierzchni komercyjnych - klauzule wyłączności
 • Zawieranie umowy najmu komercyjnego czyli na co uważać zawierając umowę najmu ?
 • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu i dlaczego?
 • Przedmiot umowy najmu czyli co możemy wynająć i do czego możemy zastosować umowę najmu?
 • Case study : Zasady tworzenie umów najmu lokali komercyjnych.

WSPÓŁPRACA PRZY NAJMNIE KOMERCYJNYM I NEGOCJOWANIE UMÓW NAJMU
Jakie są skuteczne rozwiązania w zakresie negocjowania warunków?

 • Sporne kwestie negocjacyjne a zapisy w umowach
 • Specyficzne uregulowania w umowach
 • Dokonywanie czynności prawnych a reprezentacja stron umowy
 • Dokumentacja przedkontraktowa
 • Case study : Zabezpieczenie interesów dwóch stron w klauzulach umownych

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE UMÓW NAJMU KOMERCYJNEGO
Jak tworzyć zapisy umowne?

 • Umowy pre-lease, czyli na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę najmu zanim inwestycja zostanie sfinalizowana?
 • Umowy zawierane na czas określony i na czas nieokreślony - wskazówki dla najemcy i wynajmującego
 • Ograniczenia możliwości rozwiązania umowy najmu - podstawy umowne i ustawowe
 • Najczęstsze błędy i niedopatrzenia w umowach najmu
 • Case study : Jak poprawnie sporządzić aneks do umowy najmu?

ROZLICZANIE UMÓW KOMERCYJNYCH
Jak zarządzać kosztami w umowach?

 • Obliczania czynszu i jego waloryzacji - praktyczne wskazówki
 • Naliczanie i rozliczanie opłat eksploatacyjnych. Czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?
 • Zasady rozliczenia między wynajmującym a najemcą
 • Czy otrzymanie przez wynajmującego kaucji za najem lokalu pociąga za sobą odpowiedzialność zapłaty podatku VAT?

ASPEKTY UMOWNE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI WSPÓLNYCH
Jakie są praktyczne rozwiązania związane z powierzchniami wspólnymi?

 • Sporne kwestie związane z wykorzystywaniem powierzchni wspólnych
 • Praktyczne uregulowania zapisów powierzchni wspólnych

RYZYKO UMÓW NAJMU I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Jak unikać ryzyka i dochodzić swoich praw?

 • Niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemców
 • Dochodzenie roszczeń i terminy przedawnienia
 • Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę?
 • Co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości wynajmującego?
 • Jakie uprawnienia przysługują najemcy w przypadku wykrycia wad lokalu?

Metody:

Szkolenie z prawa umów najmu będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki. W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Umowy najmu dla firm
już niedostępne 1 439,10 zł -