Zmiany w prawie konsumenckim 2020

location icon
MsMermaid Wioślarska 8, Warszawa
calendar icon
Od 17 kwi 10:00 do 17 kwi 16:00
ticket icon
Od 1 439,10 zł

Od połowy 2020 roku przedsiębiorca w wielu okolicznościach będzie traktowany jako konsument. Spowoduje to konieczność zmiany wszystkich umów oraz ogólnych warunków sprzedaży/zakupów. Co konkretnie zmieni się od 1 czerwca 2020 roku? Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconemu zmianom w prawie konsumenckim.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak interpretować nowe regulacje prawa konsumenckiego i kodeksu cywilnego oraz jak je stosować w praktyce?
 • Jakie zobowiązania wobec klienta będzie miał sprzedawca w świetlne nowych przepisów? Jakie będą skutki uchybień?
 • Jak prawidłowo zawierać umowy z konsumentami poza lokalem lub na odległość?
 • Jakich zapisów w umowach dla konsumentów nie będzie można stosować?
 • Jakie będą konsekwencje użycia niedozwolonych klauzul?
 • W jaki sposób konsument będzie mógł odstąpić/rozwiązać umowę?
 • Jak postępować zgodnie z nowymi regulacjami wobec rękojmi i gwarancji?

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów prawnych, działów zakupów, działów sprzedaży, działów umów.

9.00-9.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

Podstawy prawne regulujące relacje konsument - przedsiębiorca

 • Kodeks cywilny, w tym nowelizacja od dnia 1-06-2020 r.
 • Ustawa o prawach konsumenta
 • Definicja terminu "konsument"
 • Miejski Rzecznik Konsumentów

Nowelizacja Kodeksu cywilnego od dnia 1-06-2020 r. a klauzule abuzywne

 • Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • Niedozwolone klauzule
 • Ocena umowy i katalog klauzul abuzywnych
 • Konflikt formularzy
 • Rejestr klauzul niedozwolonych

Rękojmia - nowe zasady od 1-06-2020 r.

 • Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących konsumenta
 • Niezgodności rzeczy sprzedanej z umową
 • Wady fizyczne i wady prawne, wada nieistotna
 • Zakres odpowiedzialności
 • Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
 • Usunięcie wady lub wymiana rzeczy na wolną od wad
 • Termin obowiązywania rękojmi
 • Utrata uprawnień z tytułu rękojmi

Procedura gwarancyjna w praktyce

 • Złożenie oświadczenia gwarancyjnego i jego treść
 • Okres gwarancji i obowiązki gwaranta
 • Wykonanie uprawnień z gwarancji

Roszczenia sprzedawcy wobec producenta lub hurtownika

 • Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą od dnia 1-06-2020 r.
 • Kto ponosi odpowiedzialność względem sprzedawcy?
 • Odszkodowanie a zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta
 • Obowiązek naprawienia szkody
 • Przedawnienie roszczenia

Obowiązki przedsiębiorstwa

 • Czy należy konsumenta poinformować i w jakim momencie?
 • Drobne umowy życia codziennego - wyłączenia
 • Konsekwencje zaniechania obowiązków informacyjnych
 • Zgoda konsumenta na każdą dodatkową płatność
 • Opłata dla konsumenta za połączenie telefoniczne ze sprzedawcą

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem firmy lub na odległość

 • Czy należy konsumenta poinformować i w jakim momencie?
 • Forma udzielenia informacji
 • Uprawnienia do odstąpienia od umowy a wzór pouczenia
 • Wydanie konsumentowi dokumentu umowy
 • Obowiązki przedsiębiorcy, gdy wynagrodzenie nie przekracza sześciuset złotych
 • Czy należy informować w rozmowie telefonicznej?
 • Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość

Prawo odstąpienia od umowy

 • Termin odstąpienia od umowy i sposób jego liczenia
 • Wydłużenie terminu, gdy konsument nie został należycie poinformowany
 • Jak należy skutecznie od umowy odstąpić?
 • Skutki odstąpienia od umowy
 • Co przedsiębiorca zwraca konsumentowi, a do czego nie jest zobowiązany?
 • Zwrot rzeczy przedsiębiorcy

16.30 Zakończenie zajęć

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Zmiany w prawie konsumenckim 2020
już niedostępne 1 439,10 zł -