Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

10 KLUCZOWYCH ZMIAN W NOWEJ USTAWIE 2020/2021 w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, prace projektowe i nadzór inwestorski - SZKOLENIE ONLINE

location icon
ONLINE
calendar icon
Od 15 wrz 9:30 do 16 wrz 15:30

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, na którym nasz ekspert przedstawi 10 najważniejszych zmian, które będą obowiązywały w nowej ustawie Pzp w w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe.

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na jak najwyższym poziomie.

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Działy inwestycji,
 • Działy merytorycznie
 • Kontrolerzy

CENA SZKOLENIA 995 zł netto

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

Strona szkolenia TUTAJ

ZGŁOSZENIE ON-LINE

Trener: Ewa Wiktorowska

PROGRAM

1. Omówienie głównych zmian w ustawie

 • Cele ustawy,
 • Nowa systematyka ustawy,
 • Zamówienie jako element procesu zakupowego,
 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Wpływ analiz na zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane

2. Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi

 • Nowelizacja prawa budowlanego z 13 lutego 2020 - nowe przepisy i obowiązki

3. Przedmiotowe środki dowodowe w robotach budowlanych

4. Zmiany w szacowaniu przedmiotu zamówienia, kiedy agregujemy w zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i usługi

5. Podział na zamówienia unijne i krajowe- główne różnice

6. Różnice pomiędzy przetargiem nieograniczonym a trybem podstawowym

7. Omówienie jak przygotować specyfikację warunków zamówienia:

 • Ramowy formularz SWZ,
 • Elementy obligatoryjne i fakultatywne
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Podmiotowe środki dowodowe ( oświadczenie jako tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu)
 • Warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach na roboty budowlane, usługi projektowe i nadzór inwestorski.
 • Wymagania dla konsorcjów
 • Wadium
 • Kryteria oceny ofert
 • Przygotowanie i złożenie oferty
 • Sposób obliczenia ceny, badanie RNC
 • Środki ochrony prawnej.

8. Przygotowanie projektu umowy w zamówieniach na roboty budowlane, usługi:

 • współpraca stron umowy - zasady i narzędzia pomocne w tej współpracy,
 • klauzule abuzywne,
 • obligatoryjne postanowienia umowy na roboty budowlane i usługi,
 • waloryzacja wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • opcje i wznowienia w umowie,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawcy,
 • zmiany umowy,
 • odstąpienie od umowy.

9. Ogłoszenie o wykonaniu umowy

10. Raport z realizacji zamówienia

11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów (mediacja, koncyliacja).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT ZGŁOSZENIE ONLINE

dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT

już niedostępne 995,00 zł -