Rachunkowość i Księgowość Prawo i Podatki

ON LINE Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC w czasie rzeczywistym

location icon
Wydarzenie online
calendar icon
Od 28 lis 9:00 do 28 lis 9:00
ticket icon
Od 1 498,00 zł

Kurs odbywa się w czasie rzeczywistym oraz systemie niestacjonarnym za pośrednictwem platformy internetowej.
Wymogiem uczestnictwa w Kursie jest połączenie z internetem oraz możliwość korzystania z komputera.


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I. Podatek od towarów i usług VAT - 16h

 • Omówienie podstawy prawnej - ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
 • Zakres opodatkowania.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
 • Import, eksport towarów.
 • Import, eksport usług.
 • Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
 • Powstanie obowiązku podatkowego.
 • Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
 • Zwolnienia od podatku.
 • Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
 • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
 • Informacje podsumowujące na obszarze Unii Europejskiej.
 • Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
 • Składanie deklaracji i informacji, rodzaje, terminy.
 • Mechanizm podzielonej płatności
 • Biała lista podatników VAT
 • Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT i podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 16 h

1. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT.


 • Opodatkowanie dochodów -zakres i regulacje.
 • Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Zwolnienia od podatku.
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
 • Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
 • Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 • Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
 • Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
 • Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
 • Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
 • Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji - znaczenie certyfikatu, termin ważności.
 • Moment uzyskania przychodu, czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
 • Zwolnienia.
 • Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
 • Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
 • Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
 • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. Ordynacja podatkowa i podatek od czynności cywilnoprawnych PCC - 16 h

1. Ordynacja Podatkowa.

 • Skutki zmian ordynacji podatkowej.
 • Organy podatkowe i ich właściwość.
 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
 • Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
 • Powstawanie zobowiązania podatkowego.
 • Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
 • Terminy płatności podatku.
 • Zaległość podatkowa.
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
 • Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
 • Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 • Podpisywanie składanych deklaracji.
 • Informacje podatkowe.
 • Odpowiedzialność solidarna.
 • Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
 • Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
 • Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
 • Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
 • Kontrola podatkowa.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.

 • Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
 • Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.

W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

 • Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)
 • Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)
 • Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu
 • Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
 • Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego
 • Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
 • Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
 • Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Harmonogram zajęć

28 - 29.11.2020 r. w godz. 09.00-15.00
05 - 06.12.2020 r. w godz. 09.00-15.00
12 - 13.12.2020 r. w godz. 09.00-15.00SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ON LINE Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC w czasie rzeczywistym
26 Listopada 2020, 14:00 1 498,00 zł