Przemysław Jeżek

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

5 Października, 10:00 1 479,00
Miejsce Szkolenia w Centrum Krakowa, Kraków

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu: 121101)

19 Października, 09:00 2 185,00
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa, Kraków

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu: 121101)

19 Października, 09:00 2 185,00
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa, Kraków

Zobacz zakończone wydarzenia z tą osobą