Olga Budzanowska

SAFe Space - Scaled Agile Framework Case Studies

6 Listopada, 16:30 - 20:00
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER sala Gdańsk, Gdynia, Sopot, Gdańsk

Zobacz zakończone wydarzenia z tą osobą