Małgorzata Urbanowska

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

5 Października, 10:00 1 479,00
Miejsce Szkolenia w Centrum Krakowa, Kraków

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Rozliczenia z PFRON

13 Października, 09:00 489,00
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa, Kraków

Zobacz zakończone wydarzenia z tą osobą